Taaltesten in gerechtszaken

Taaltesten in gerechtszaken hebben betrekking op taalartikels die worden georganiseerd voor gerechtspersoneel en magistraten.

Deze testen waren oorspronkelijk bedoeld om deze doelgroepen in staat te stellen te voldoen aan specifieke regelgevende bepalingen, maar ze staan open voor iedereen die zijn kennis van een van de drie nationale talen (Duits, Frans en Nederlands) in dit specifieke domein wil aantonen.

Algemene informatie

Taaltesten voor gerechtspersoneel

 

Voor wie?

Voor het administratief personeel van de Belgische hoven en rechtbanken dat in het kader van zijn functie een taalcertificaat moeten behalen.

Wanneer?

Elk jaar worden er drie testzittingen georganiseerd. De data van de jaarlijkse zittingen worden elk jaar in december in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  ZITTING 1 ZITTING 2 ZITTING 3
Uiterste inschrijvingsdatum 10/02/2024 02/06/2024 07/09/2024
Aanvang van zitting 12/02/2024 04/06/2024 09/09/2024

Je kan je via je online account inschrijven voor een testdatum naar keuze zodra de inschrijvingsperiode wordt geopend, één maand voor het plaatsvinden van de test.

Als je in het kader van je functie een taalcertificaat moet behalen, neem dan contact op met je personeelsdienst voor meer informatie over het/de specifieke af te leggen artikel(s).

Verloop

De taaltesten voor gerechtspersoneel worden volgens dezelfde principes georganiseerd als de testen in bestuurszaken. De verschillende certificeringsprocedures omvatten over het algemeen vier testen (of modules) die in drie stappen worden georganiseerd.

Stap 1: pc-testen (lezen en luisteren)

De modules "lezen" en "luisteren" zijn ontworpen om je passieve taalvaardigheid te beoordelen, dat wil zeggen je vermogen om de testtaal te begrijpen wanneer je deze leest en hoort.

Je legt deze twee modules op pc af tijdens dezelfde testzitting en krijgt 60 minuten tijd om elke module af te werken (dus 120 minuten voor de twee modules samen).

Stap 2: Mondelinge proef (spreken)

Deze module wil je spreekvaardigheid beoordelen in meer gestructureerde gesprekken en interacties. Taalinterviews worden afgestemd op het type test dat je aflegt.

Voor de testen van het basisniveau ("elementair" niveau) heb je geen voorbereidingstijd vóór het gesprek. De jury verwelkomt je en stelt je algemene vragen over je vroegere of huidige beroepswerkzaamheden in een gesprek van ongeveer 10 minuten.

De meer geavanceerde testen (“voldoende" niveau) zijn gestructureerder. Je krijgt 20 minuten tijd om een presentatie (van ongeveer 5 minuten) voor te bereiden die je voor de jury brengt als inleiding. Daarna volgt een gesprek van 10 minuten over beroepsgerelateerde onderwerpen.

Stap 3: Schriftelijke proef (schrijven)

De module "schrijven" is ontworpen om je schrijfvaardigheid in de testtaal te beoordelen. We stellen open vragen en gaan na of je in staat bent een boodschap duidelijk en nauwkeurig schriftelijk over te brengen, volgens de instructies die je kreeg.

Je kan meer details over de taalprocedure die je gekozen hebt, vinden op de pagina van elke specifieke test.

Taaltesten voor magistraten

Voor wie?

Voor de magistraten die bij hoven en rechtbanken werken en die in het kader van hun functie een taalcertificaat moeten behalen.

Wanneer?

Elk jaar worden er twee testzittingen georganiseerd. De data van de jaarlijkse zittingen worden elk jaar in december in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  ZITTING 1 ZITTING 2
Uiterste inschrijvingsdatum 09/03/2024 29/09/2024
Aanvang van zitting 11/03/2024 01/10/2024

Je kunt je via je online account inschrijven voor een testdatum naar  keuze zodra de inschrijvingsperiode wordt geopend, één maand voor de test plaatsvindt.

Als je in het kader van je functie een taalcertificaat moet behalen, neem dan contact op met je personeelsdienst voor meer informatie over het/de specifieke af te leggen artikel(s).

Verloop

De taaltesten voor magistraten worden volgens welbepaalde principes georganiseerd. De verschillende certificeringsprocedures bestaan uit drie testen (of modules) die in twee stappen worden georganiseerd.

Stap 1: pc-testen

Woordenschattest

Tijdens deze test vertaal je een lijst woorden uitdrukkingen naar de taal bepaald door het taalartikel dat je aflegt.

Deze woordenlijst is uitsluitend gebaseerd op de syllabus die ter beschikking wordt gesteld. Enkel de in de syllabus vermelde antwoorden worden als correct aanvaard.

Schriftelijke proef

De schriftelijke proef is ontworpen om je actieve of passieve kennis van de taal te beoordelen aan de hand van een samenvatting en een commentaar die je schrijft op basis van een juridische tekst die je wordt voorgelegd.

Stap 2: Mondelinge proef

Leestest

Bij de start van het gesprek lees je een uittreksel uit een juridische tekst voor.

Gesprek

Daarna volgt een gesprek met de jury over verschillende onderwerpen.

Lees de details van de taalprocedure die je gekozen hebt voor meer informatie over de organisatie van je specifieke test.

  Overzicht van de testen

  Taaltesten voor gerechtspersoneel

  Beschikbare testen

  Taaltesten voor magistraten

  Beschikbare testen

  Weet je niet zeker welke test je moet kiezen? 

  Onze vragenlijst help je bij je keuze!

  Om te weten welke taaltest je moet afleggen, hebben we de meest voorkomende situaties op een rijtje gezet. De resultaten van deze vragenlijst worden bij wijze van advies verstrekt en zijn niet bindend. Om er zeker van te zijn dat je je voor de juiste taalprocedure inschrijft, neem je best contact op met je personeelsdienst of met de organisatie waarvoor je een certificaat moet behalen.

  Als je je voor persoonlijke doeleinden inschrijft voor een taaltest, kan de vragenlijst je ook helpen bij je keuze.