Artikel 5 voor gerechtspersoneel

Doelpubliek Gerechtspersoneel dat valt onder artikel 54ter van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Kennisniveau Gerechtspersoneel – grondige kennis
Beschikbare talen Frans, Duits
Federale premie Hierover kan je informatie inwinnen bij de FOD Justitie

Jaarlijks worden drie zittingen met taaltesten voor het gerechtspersoneel georganiseerd. Hier vind je de inschrijvings- en sessiedata voor deze procedure.

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 5 voor gerechtspersoneel moet je vier verschillende modules afleggen:

 • Luisteren
 • Lezen
 • Spreken
 • Schrijven

We nodigen je drie keer uit om in totaal de vier modules af te leggen.

Stap 1: pc-testen

Luisteren

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat vrij lange toespraken en teksten van verschillende aard te begrijpen (bijvoorbeeld informatie, actualiteit, films in standaardtaal ...) als het onderwerp eerder vertrouwd is (niveau B2 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment gezegd?”) of gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”).

Lezen

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat artikels en verslagen te begrijpen die een standpunt inhouden. Deze test vereist een redelijke hoge graad passieve woordenschatkennis (niveau B2 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soort vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Stap 2: Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek in twee delen waarbij onze jury je spreekvaardigheid beoordeelt.

Presentatie

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kan je duidelijk en gedetailleerd uitdrukken over een breed scala aan onderwerpen die verband houden met je beroepssfeer, je kan een standpunt ontwikkelen over actuele beroepsgerelateerde onderwerpen en de voor- en nadelen van diverse situaties uitleggen (niveau B2 van het ERK).

Je krijgt 20 minuten voorbereidingstijd om een presentatie voor te bereiden die je in het eerste deel van het gesprek voor de jury brengt.

Gesprek

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat deel te nemen aan een vloeiend en spontaan gesprek waarbij normale interactie met moedertaalsprekers mogelijk is, je kan standpunten uitleggen en verdedigen (niveau B2 van het ERK).

Deze uitwisseling vormt het tweede deel van het gesprek. Je krijgt geen voorbereidingstijd omdat het om spontane interactie gaat. 

Stap 3: Schriftelijke proef

De schrijfvaardigheidsmodule is de laatste stap van deze procedure. Je stelt in de geteste taal teksten op over onderwerpen die betrekking hebben op het beroepsleven.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat een eenvoudige en coherente tekst op te stellen over vertrouwde onderwerpen of die van persoonlijk belang zijn en betrekking hebben op het beroepsleven (niveau B1 van het ERK).

Welk soort opdrachten moet ik uitvoeren?

Diverse opdrachten zijn mogelijk: een opstel of verslag, een louter informatieve tekst, een argumenterende tekst met jouw standpunt voor of tegen een onderwerp of beslissing, brieven, e-mails, teksten over persoonlijke meningen of ervaringen, enzovoort.

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 70 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B
 • Artikel 7 niveau 2/C

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 120 minuten

  Lezen: 60 minuten
  Luisteren: 60 minuten

 • Stap 2: 35 minuten

  Voorbereiding: 20 minuten
  Presentatie: 5 minuten
  Gesprek: 10 minuten

 • Stap 3: 180 minuten

  Schrijven

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform