Artikel 6 voor magistraten

Doelpubliek (Kandidaat) magistraten die vallen onder artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Kennisniveau Magistraat - actieve kennis
Beschikbare talen Frans, Duits en Nederlands

Jaarlijks worden twee zittingen met taaltesten voor magistraten georganiseerd. Hier vind je de inschrijvings- en sessiedata voor deze procedure.

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 6 voor magistraten moet je drie verschillende modules afleggen:

 • Een woordenschattest
 • Een schriftelijke proef
 • Een mondelinge proef

We nodigen je twee keer uit om in totaal de drie modules af te leggen.

Stap 1: pc-testen

Woordenschattest

Tijdens deze test vertaal je een lijst van 70 woorden en uitdrukkingen in de testtaal naar de taal van je diploma. Je vertaalt ook 70 woorden en uitdrukkingen naar de testtaal.

Deze lijsten zijn exclusief gebaseerd op de syllabus die ter beschikking wordt gesteld en enkel antwoorden uit deze syllabus worden als correcte antwoorden aanvaard.

Je test wordt beoordeeld aan de hand van de volgende quotering:

 • 1 punt voor een juist antwoord
 • 0.5 punten bij een juist antwoord met een fout lidwoord
 • 0 punten voor een verkeerd antwoord (met inbegrip van fouten tegen de spelling)

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 115/140 behaalt.

Schriftelijke proef

De schriftelijke proef beoordeelt je "actieve" kennis van de taal: op basis van een juridische tekst in je diplomataal moet je een samenvatting en een commentaar opstellen in de testtaal.

Daarna wordt je proef verstuurd naar een  jury bestaande uit vakexperten die deze zal beoordelen aan de hand van deze verbeterfiche, die de criteria beschrijft om te slagen voor deze proef. Dit gebeurt enkel wanneer je slaagt voor de woordenschattest.

Stap 2: Mondelinge proef

Leestest

Bij de start van het gesprek leest je een juridische tekst voor in de testtaal.

Gesprek

Het tweede deel van het gesprek bestaat uit een gesprek met de jury in de testtaal over het dagelijkse leven en je beroepsactiviteiten.

De jury zal dit gesprek beoordelen aan de hand van deze verbeterfiche, die de criteria beschrijft om te slagen voor deze proef.

Vrijstellingen voor deze procedure

Geen enkel ander taalcertificaat stelt je vrij van deze testprocedure.

Ook wanneer je eerder voor een module van dit certificaat zou geslaagd zijn, word je bij een volgende poging niet vrijgesteld hiervoor. Je dient dus steeds de volledige procedure opnieuw te doorlopen. 

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 180 minuten

  Woordenschattest
  Schriftelijke proef

 • Stap 2: 10 minuten

  Mondelinge proef

Demos taaltesten

Hier is de syllabus om te leren voor de woordenschattest en enkele oefeningen.