Benoemd worden bij een Brusselse lokale overheidsdienst

Als je bij een Brusselse lokale overheidsdienst werkt en je hebt een taalcertificaat nodig om benoemd te kunnen worden, dan moet je een taalcertificaat Artikel 8  behalen. Ben je bovendien verantwoordelijk voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of het beheer van de dienst die je is toevertrouwd, dan moet je een taalcertificaat Artikel 11 behalen.

Afhankelijk van of je contact hebt met het publiek, kan het zijn dat je naast Artikel 8 of Artikel 11 taalcertificaat 9§1 moet hebben.

Door een beslissing van de Raad van State van 24 januari 2012 werd het artikel 9§1 geannuleerd. Deze testen (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden niet meer georganiseerd.  Als alternatief wordt Artikel 10 momenteel aanvaard gezien dit certificaat ook de elementaire mondelinge kennis van de andere landstaal aantoont.