Om benoemd te worden - federale administratie

In bepaalde situaties moet je een certificaat van tweetaligheid voorleggen om benoemd te kunnen worden bij de federale overheid. Weet dat dit uitzonderingen zijn. Je moet met andere woorden niet perfect tweetalig zijn om bij de federale overheid te werken. We zullen je ook niet testen op je kennis van de andere landstaal tijdens je selectie.   
We sommen de verschillende situaties hier even op. Je personeelsdienst kan je eventueel helpen bij je keuze: 

  • Ik werk in een uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad en heb regelmatig contact met arbeiders:  Artikel 10 
  • Ik wil opgenomen worden in het tweetalig kader of tot tweetalig-adjunct benoemd worden:  Artikel 12 
  • Ik sta aan het hoofd van een uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad:  Artikel 13 
  • Ik werk in het buitenland voor de FOD Buitenlandse Zaken (ambassade, consulaat, …) en:
    • ik geef leiding aan andere ambtenaren (carrière Buitenlandse dienst, attachés internationale samenwerking, kanselarijcarrière met hiërarchische bevoegdheid):  Artikel 14 eerste lid
    • ik geef geen leiding aan andere ambtenaren:  Artikel 14 tweede lid