Ik werk of wil werken bij de federale overheid

Wat is je situatie?

Ik wil een tweetaligheidspremie. Ik kies voor de taaltest

Ik wil aangeworven worden in een andere taal dan de taal van mijn diploma

Ik moet de eenheid van de rechtspraak verzekeren (federale mandaathouders en bepaalde ambtenaren)

Ik moet een taalcertificaat voorleggen om benoemd te kunnen worden

Ik ben verantwoordelijke van een tweetalig team in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten)