Ik ben verantwoordelijke voor de eenheid van rechtspraak

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie:

  • Je hebt een mandaathouders- of een ambtenarenfunctie uit een van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten): voorzitter; voorzitter van het directiecomité; houder van een managementfunctie -1; functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; voor zover hij evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit. In al deze gevallen moet je zowel artikel 10 bis als artikel 11 bis behalen en eerst voor de test 11 bis slagen.
  • Je wil solliciteren voor een van de mandaathouders- of ambtenarenfuncties vermeld in het voorgaande punt. Als je voor een van deze functies wil solliciteren, contacteer dan topteam@bosa.fgov.be om na te gaan welk(e) taalcertificaat/taalcertificaten vereist is/zijn om een functie uit te oefenen die verbonden is aan de selectie waar je interesse voor hebt. 

Ontdek meer informatie over artikel 11bis.