Op basis van de federale premie

 Je kan een taalcertificaat behalen om een maandelijkse tweetaligheidspremie te ontvangen. Hoe hoger het bedrag, hoe moeilijker de test.  De premies zijn voor de federale statutaire en contractuele ambtenaren die met tweetaligheid in contact komen. Mandaathouders kunnen geen premie krijgen.

In deze tabel vind je de verschillende premies. Bekijk dit ook zeker met je personeelsdienst. Zij weten welke premies ze kunnen toekennen.

Taaltest/certificaat
(genoemd naar het wetsartikel)
 Maandelijkse federale premie
(van laag naar hoog)
Artikel 8 € 20
Artikel 8, niveau A, voor 5/2/2009 uitgereikt € 30
Artikel 9§1, elementaire kennis* € 40
Artikel 10 € 40
Artikel 8 EN artikel 9§1, elementaire kennis* € 50
Artikel 9§2, elementaire kennis € 50
Artikel 14, tweede lid € 50
Artikel 9§1, voldoende kennis* € 60
Artikel 11 € 60
Artikel 7 niveau D € 75
Artikel 7 niveau C € 80
Artikel 14, eerste lid € 90
Artikel 7 niveau B € 110
Artikel 7 niveau A € 110
Artikel 11 EN artikel 9§1, voldoende kennis * € 110
Artikel 9§2, voldoende kennis € 110
Artikel 12 € 110 
Artikel 13 € 110

Bron: FOD BOSA - het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer 138,01 zijn gekoppeld. Om het bruto geïndexeerde maandelijks bedrag te weten, moet je dus vermenigvuldigen met de coëfficiënt die van toepassing is.

Deze artikels verwijzen naar de inhoud van de proeven zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001.

*De taaltesten artikel 9§1 (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden niet langer georganiseerd. De certificaten voor de taaltesten 9§1 blijven geldig en de taalpremies worden verder uitbetaald.