Taalpremies - niet-federale diensten

Net als bij de federale overheid, kan je ook bij andere overheidsdiensten een tweetaligheidspremie ontvangen. We raden je aan dit te bekijken met je personeelsdienst. Ze kunnen je helpen om een keuze te maken in functie van het premiestelsel van jouw organisatie.

Als jouw werkgever de premies koppelt aan de moeilijkheidsgraad van de taaltest, dan kan je een overzicht raadplegen van onze certificaten volgens hun moeilijkheidsgraad