Verantwoordelijke van een tweetalig team in een FOD of POD in Brussel

Dit taalcertificaat kan nodig zijn in deze situatie 

  • Ik ben reeds ambtenaar en ik moet medewerkers van de andere taalrol evalueren in een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van teamverantwoordelijke (centrale diensten).
  • Ik wil voor de federale overheid werken en er verantwoordelijke worden van een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Ik heb een mandaathouders- of een ambtenarenfunctie in een van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel: voorzitter; voorzitter van het directiecomité; houder van een managementfunctie -1; functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; voor zover hij evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit.
  • Ik wil solliciteren voor een functie uit de voorgaande categorie. 

Ontdek meer informatie over artikel 10bis (evaluatietaak).