Taaltesten voor selectiedoeleinden

Taaltesten kunnen worden georganiseerd als onderdeel van een selectieprocedure waaraan je deelneemt. Ze worden georganiseerd om na te gaan of je in staat bent te werken in de taal of talen die vereist zijn voor de functie die je zal uitoefenen en kunnen andere talen omvatten dan de drie nationale talen (zoals Engels bijvoorbeeld).

Of het nu om een deelnemingsvoorwaarde gaat of om een stap in het selectieproces, informatie over deze taalvereisten of over de wijze waarop de tests zullen worden afgenomen, wordt altijd in de functieomschrijving vermeld.

Taalcertificaat als deelnemingsvoorwaarde

Wanneer het bezit van een taalcertificaat een deelnemingsvoorwaarde is voor een selectieprocedure, moet je op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure over dit officiële certificaat beschikken.

Raadpleeg de rubriek "Solliciteren" van de functiebeschrijving om de voorwaarden te kennen waaraan je bij je sollicitatie moet voldoen.

Als je eenmaal je certificaat hebt behaald, is het levenslang geldig. Je zal het dus kunnen gebruiken in andere contexten dan die van de selectie waaraan je deelneemt. Klik hier om meer te vernemen over ons systeem van vrijstellingen.

Taaltesten als stap van een selectie

Wanneer het behalen van een taalcertificaat of het slagen voor een taaltest deel uitmaakt van een selectieprocedure, worden de desbetreffende testen tijdens de selectie georganiseerd.

In dit geval worden de taaltesten gepland en georganiseerd tijdens de selectieprocedure, zodat de kandidaten de gelegenheid hebben om hun taalkennis in deze context te laten verifiëren. Je kan hierover meer details vinden in de rubriek "Selectieprocedure" van de functiebeschrijving.

Je zal meer details over de organisatie van deze testen krijgen van de selectieverantwoordelijke (waarvan de contactgegevens in het onderdeel "Contactgegevens" van de functiebeschrijving staan).

Als de taaltesten die je aflegt een stap van een selectie vormen, zijn je resultaten (al dan niet geslaagd) alleen geldig voor de betreffende selectie. Je kan dus geen vrijstelling krijgen voor andere taaltesten op basis van deze testen.