Gelijke kansen

De federale overheid wil een afspiegeling vormen van de diversiteit die er binnen de samenleving is en wil elk talent tevens de kans geven om zijn potentieel ten volle te benutten. Ze doet dat omdat ze inclusie in de hand wil werken.  Zo wil ze haar waarden promoten en een voorbeeldrol spelen binnen de samenleving.
Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Onze maatregelen voor gelijke kansen

De FOD BOSA investeert al jarenlang sterk in acties om gelijke kansen voor alle kandidaten te waarborgen. Dat doen we met name door de selectietests aan te passen. Ontdek welke acties we ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot werk heeft.

 • Redelijke aanpassingen aan de tests

  De federale overheid wil ieder talent een kans bieden. Een manier om dat te bewerkstelligen is "redelijke aanpassingen" aan de selectieprocedures te voorzien voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte.

 • Voorrang bij aanwerving (enkel bij federale selecties) 

  De federale organisaties hebben als doelstelling dat hun personeel voor minimaal 3% uit personen met een handicap moet bestaan. Daarom geven organisaties die die doelstelling nog niet hebben behaald voorrang aan deze doelgroep bij de aanwerving.

 • Voorzieningen voor personen die zwanger zijn of borstvoeding geven

  Moet je een selectietest afleggen en ben je zwanger of geef je je kind borstvoeding? Dan kan je sommige voorzieningen aanvragen zoals toegang tot het borstvoedingslokaal of de mogelijkheid om pauzes in te lassen.

  Contacteer adapt.test@bosa.fgov.be minstens 1 week voor de testdatum, zodat we je aanvraag kunnen analyseren in functie van de mogelijkheden en je aangevraagde voorziening.

 • Hulp bij het formuleren van een aanvraag voor een arbeidspostaanpassing

  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.

Onze initiatieven om inclusie te bevorderen

De federale overheid wil dat haar personeel de diversiteit binnen de samenleving weerspiegelt. Alle talenten aantrekken en ten volle ontwikkelen is dan ook een centraal principe in ons inclusiebeleid. 

We nemen regelmatig initiatieven om mensen met allerlei achtergronden ertoe te bewegen voor onze jobs te solliciteren en alle kandidaten gelijke kansen te bieden. 

 • Soepelere deelnemingsvoorwaarden

  Sommige profielen vallen moeilijker in te vullen en gelet op de huidige arbeidsmarkt en de vele knelpuntberoepen die er zijn, wil de overheid bepaalde betrekkingen openstellen voor personen die daar a priori niet het vereiste diploma voor hebben. 

 • Inclusieve evenementen 

  Elk jaar organiseert de FOD BOSA evenementen voor een extern of intern publiek, vaak in samenwerking met het federaal netwerk Inclusie en Diversiteit.

 • Vacatures exclusief voor personen met een handicap

  De overheid wil meer talenten met een handicap aantrekken. Daarom staan bepaalde vacatures uitsluitend open voor deze talenten.

Hoe kan je ons bereiken? 

De FOD BOSA waakt over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.  Heb je een specifieke vraag over dit onderwerp of wil je graag meer weten over het federale diversiteitsbeleid, contacteer dan inclusion@bosa.fgov.be. Deze mailbox wordt door een beperkt team geraadpleegd.  Onze collega's waarborgen je dat je vragen in alle discretie worden behandeld.