Gelijke kansen

De federale overheid wil een afspiegeling vormen van de diversiteit die er binnen de samenleving is en wil elk talent tevens de kans geven om zijn potentieel ten volle te benutten. Ze doet dat omdat ze inclusie in de hand wil werken.  Zo wil ze haar waarden promoten en een voorbeeldrol spelen binnen de samenleving.
Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Onze maatregelen voor gelijke kansen

De FOD BOSA investeert al jarenlang sterk in acties om gelijke kansen voor alle kandidaten te waarborgen. Dat doen we met name door de selectietests aan te passen. Ontdek welke acties we ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot werk heeft.

 • Redelijke aanpassingen aan de tests

  De federale overheid wil ieder talent een kans bieden. Een manier om dat te bewerkstelligen is "redelijke aanpassingen" aan de selectieprocedures te voorzien voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte.

 • Voorrang bij aanwerving (enkel bij federale selecties) 

  De federale organisaties hebben als doelstelling dat hun personeel voor minimaal 3% uit personen met een handicap moet bestaan. Daarom geven organisaties die die doelstelling nog niet hebben behaald voorrang aan deze doelgroep bij de aanwerving.

 • Voorzieningen voor personen die zwanger zijn of borstvoeding geven

  Moet je een selectietest afleggen en ben je zwanger of geef je je kind borstvoeding? Dan kan je sommige voorzieningen aanvragen zoals toegang tot het borstvoedingslokaal of de mogelijkheid om pauzes in te lassen.

  Contacteer adapt.test@bosa.fgov.be minstens 1 week voor de testdatum, zodat we je aanvraag kunnen analyseren in functie van de mogelijkheden en je aangevraagde voorziening.

 • Hulp bij het formuleren van een aanvraag voor een arbeidspostaanpassing

  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.

Onze initiatieven om inclusie te bevorderen

De federale overheid wil dat haar personeel de diversiteit binnen de samenleving weerspiegelt. Alle talenten aantrekken en ten volle ontwikkelen is dan ook een centraal principe in ons inclusiebeleid. 

We nemen regelmatig initiatieven om mensen met allerlei achtergronden ertoe te bewegen voor onze jobs te solliciteren en alle kandidaten gelijke kansen te bieden. 

 • Soepelere deelnemingsvoorwaarden

  Sommige profielen vallen moeilijker in te vullen en gelet op de huidige arbeidsmarkt en de vele knelpuntberoepen die er zijn, wil de overheid bepaalde betrekkingen openstellen voor personen die daar a priori niet het vereiste diploma voor hebben. 

 • Inclusieve evenementen 

  Elk jaar organiseert de FOD BOSA evenementen voor een extern of intern publiek, vaak in samenwerking met het federaal netwerk Inclusie en Diversiteit.

 • Vacatures exclusief voor personen met een handicap

  De overheid wil meer talenten met een handicap aantrekken. Daarom staan bepaalde vacatures uitsluitend open voor deze talenten.

Hoe kan je ons bereiken? 

De FOD BOSA waakt over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.  Heb je een specifieke vraag over dit onderwerp of wil je graag meer weten over het federale diversiteitsbeleid, contacteer dan inclusion@bosa.fgov.be. Deze mailbox wordt door een beperkt team geraadpleegd.  Onze collega's waarborgen je dat je vragen in alle discretie worden behandeld.

Inclusie voor onze medewerkers

 • Portrait Zarah Boukifa

  Zarah Boukifa

  - Dossierbeheerder en vertrouwenspersoon voor de RVA

  "Met mijn 34 lengtes jong heb ik al een heel parcours afgelegd binnen de (Federale) overheid. In mijn eerste jaren dat ik voor de overheid werkte was ik steeds één van de jongste werknemers en één van de weinige met een migratie achtergrond. Dat heb ik altijd heel jammer gevonden. Gelukkig is daar door de jaren heen heel wat verandering in gekomen. Ik werk nu in een entiteit die diversiteit hoog in het vaandel draagt en wel degelijk een weerspiegeling is van onze maatschappij."

 • Portrait Maruschka Leroy

  Maruschka Leroy

  - Proces Vergoedbaarheid voor de Werkloosheidsbureau Brussel 

  "Ik denk dat we in een inclusief team werken, met collega's met zeer verschillende achtergronden en levensstijlen. We proberen het werk aan iedereens stijl aan te passen, wat het rijk en soms complex maakt. Maar ik denk dat we nog beter kunnen doen als we goed ondersteund en uitgerust worden. Om zo inclusief mogelijk te zijn, probeer ik me nooit te baseren op a priori en altijd neutraal te zijn in mijn manier van werken en samenwerken met anderen."

 • Portret Meghan Devos

  Meghan Devos

  - Secretaris voor de Politieparket bij het parket West-Vlaanderen

  "Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin diverse thema’s zoals o.a. LGBTQIA+ , inclusie, racisme, gendergelijkheid,…. allemaal zeer bespreekbaar zijn en ik zou dat ook graag op de werkvloer willen terugzien. Voornamelijk omdat het parket (Openbaar Ministerie) een instantie is die het volk (in de brede zin van het woord) vertegenwoordigt en dat zou duidelijk zichtbaar en voelbaar moeten zijn. Ik vind het zeer belangrijk om een duidelijk signaal te geven vanuit de overheid naar de buitenwereld maar ook naar onze collega’s toe, dat inclusie een basisrecht is voor iedereen  en ik geloof dat dit ook begint bij ons op de werkvloer."

 • Portret Rudy

  Rudy Vercaigne

  - Administratief Assistent voor HVW

  "Ik geloof heel sterk in het omarmen van individuele verschillen. Het gevoel geven en krijgen om deel uit te maken van een team en organisatie en toch je unieke zelf kunnen zijn is een sterk voorbeeld van inclusie. Het zorgt voor goede prestaties en innovatie. Ik probeer op het werk of in de samenleving mee te werken aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich niet gedwongen voelt het anders-zijn te verbergen of aan te passen en dat in een sfeer waarbinnen mensen bereid zijn zaken van verschillende kanten te bekijken. Verschildenken is nodig om bij gelijkheidsdenken uit te komen. "