Gelijke kansen

De federale overheid wil dat haar personeel de diversiteit binnen de samenleving weerspiegelt. Ieder talent moet een kans krijgen om bij ons aan de slag te gaan en een carrière uit te bouwen. We hebben de ambitie om als werkgever een voorbeeld te zijn op het gebied van inclusie.

Ontdek welke maatregelen we nemen om kandidaten aan selectie- en taaltesten gelijke kansen te garanderen en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Onze maatregelen voor gelijke kansen

Gelijke kansen zijn een kernprincipe binnen onze procedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van kandidaten voor selectie- of taaltesten.

 • Objectieve en transparante selectieprocedures

  Enkele algemene principes binnen onze selectieprocedures dragen bij tot gelijke kansen, bijvoorbeeld een anonieme cv-screening of soepelere deelnemingsvoorwaarden bij knelpuntberoepen.

 • Redelijke aanpassingen aan testen

  Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Dan kan je een redelijke aanpassing vragen van je taal- of selectietesten . Een redelijke aanpassing vermindert of verwijdert een drempel die jij ervaart.

 • Voorrang bij aanwerving

  Als persoon met een handicap kan je kiezen voor voorrang bij aanwerving bij federale selecties. Zo krijg jij met voorrang de job aangeboden, als je slaagt voor jouw selectieprocedure.

 • Vacatures voorbehouden voor personen met een handicap

  De federale overheid wil meer talenten met een handicap aantrekken. Daarom zijn bepaalde vacatures voorbehouden voor deze doelgroep.

 • Voorzieningen voor personen die zwanger zijn of borstvoeding geven

  Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Dan kan je vragen om tijdens je taal- of selectietest  o.a. toegang tot het borstvoedingslokaal of extra pauzes te krijgen.

  Contacteer adapt.test@bosa.fgov.be minstens 1 week voor je test. Wij analyseren je aanvraag en bekijken wat mogelijk is. 

 • Toegankelijkheid testlokalen

  Onze testlokalen in Brussel-Noord (WTC3) zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Als persoon met een beperkte mobiliteit heb je ook de mogelijkheid om een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage aan te vragen.

Inclusie op de werkvloer

Inclusie is een rode draad binnen de 5 federale waarden. Ook op de werkvloer creëren we gelijke kansen voor iedereen, op elk moment van de loopbaan. Zo zetten we bijvoorbeeld in op: 

 • Arbeidspostaanpassingen voor werknemers met een handicap, leerstoornis of ziekte. Zo kunnen zij gelijkwaardig aan het werk. 
 • Vlot woon-werkverkeer en toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. 
 • Een goede balans tussen werk en privé, via o.a. thuiswerk en aangepast werk.
 • Een inclusieve overheid en bedrijfscultuur. We publiceren ieder jaar een actieplan diversiteit en inclusie, leiden inclusieve projecten en organiseren inspirerende evenementen. 

Je vindt al onze initiatieven voor meer inclusie op de werkvloer op de website van de FOD BOSA.

Hoe kan je ons contacteren? 

De FOD BOSA waakt over het gelijke kansen- en inclusiebeleid tijdens de selectie- en taaltesten.  Heb je een specifieke vraag over dit onderwerp? Of begeleid jij mensen op zoek naar werk en heb je zin om met ons samen te werken? Contacteer inclusie@bosa.fgov.be. Onze collega’s behandelen je vraag in alle discretie.