Voorrang bij aanwerving

Federale organisaties hebben als doelstelling om minimaal 3% mensen met een handicap in hun personeelsbestand te hebben. Daarom geven organisaties die deze doelstelling nog niet hebben bereikt, voorrang aan deze mensen bij de aanwerving.

Wat betekent 'voorrang bij aanwerving'?

Als persoon met een handicap kun je ervoor kiezen om opgenomen te worden in een 'prioritaire reservelijst voor aanwerving' als je slaagt voor de selectietests. Dit betekent dat je zowel op de algemene lijst van geslaagde kandidaten als op de specifieke lijst van geslaagde kandidaten met een handicap komt te staan.

Wil je gebruikmaken van deze voorrang?

Stap 1 : maak je account aan

Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan op onze website. 

Stap 2: vink in je cv aan dat je voorrang wil

Vink in de persoonsgegevens van je cv onder de rubriek "Een handicap, leerstoornis of (chronische) ziekte" het vakje "Ik wil voorrang bij aanwerving" aan.

Stap 3: voeg je attest(en) toe

Voeg dan één of meer van de mogelijke attesten toe. Je vindt hieronder een lijst met alle mogelijke attesten. Je dient dit attest toe te voegen om opgenomen te worden in een 'prioritaire reservelijst voor aanwerving'. Je kan toevoegen in de volgende bestandsformaten: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Geldige attesten

 • Inschrijving bij het "Agence pour une Vie de Qualité, AVIQ"(anciennement l’ AWIPH).
 • Inschrijving bij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, voorheen het “Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap”.
 • 2/B Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgereikt door VDAB.
 • Inschrijving bij de "Service bruxellois francophone des Personnes handicapées".
 • Inschrijving bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".
 • Bewijs dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Bewijs dat je in het bezit bent van een attest afgeleverd door de “Algemene Directie personen met een handicap” van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het “Fonds voor Arbeidsongevallen” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% afgeleverd door het “Fonds voor Beroepsziekten” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door een bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Je was het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht en je kan het bewijs voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 • Je bent in het bezit van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.