Hoe kan je solliciteren?

Een job op onze site gevonden waarvoor je wil solliciteren?
Volg de onderstaande stappen om je kansen zo groot mogelijk te maken!

Werkenvoor.be publiceert en organiseert selectieprocedures voor de federale organisaties en andere overheidsinstellingen.

De onderstaande procedure om voor een vacature te solliciteren is geldig wanneer Werkenvoor.be de selectieprocedure organiseert in opdracht van de rekruterende organisatie.  Als rekruterende dienst zelf de selectieprocedure organiseert, staat dat uitdrukkelijk in de vacature vermeld. Lees dus altijd goed de vacature die je interesseert.

Bekijk de deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn de vereisten voor de functie, zoals het diploma en/of de werkervaring. De rekruterende overheidsdienst bepaalt het gezochte profiel.  We laten enkel personen toe die aan het vastgelegde profiel voldoen. 

Staat je diploma niet vermeld in de lijst met aanvaarde diploma’s, dan kun je niet aan de aanwervingsprocedure deelnemen.  Als er bijvoorbeeld “2 jaar ervaring” staat, dan voldoe je niet met anderhalf jaar.  

Als je je diploma in België en in de taal van de selectie hebt behaald, dan kan je zonder problemen deelnemen aan selecties. Is je diploma niet in de taal van de selectie of werd het door een buitenlandse onderwijsinstelling uitgereikt? Dan zijn er mogelijk bijkomende voorwaarden, zoals slagen voor een taaltest of een equivalentie aanvragen.

Wil je meer info als je een diploma uit het buitenland hebt of een diploma dat werd uitgereikt in een andere taal dan die van de selectie?

Solliciteer via je online account

Om voor één van onze vacatures te solliciteren, moet je inloggen op je online account
Heb je nog geen account, dan moet je er eerst één aanmaken.

Hoe maak je je online account aan?

Klik op « aanmelden » rechtsboven op deze pagina. Je kan je registreren met een digitale sleutel van de federale overheid (elektronische identiteitskaart, itsme) of via een formulier.

Daarna ontvang je een e-mail om je account te bevestigen. Van zodra dat gebeurd is, kan je je aanmelden in je online account.

Tips om je CV zo goed mogelijk in te vullen

  • Laad een kopie van je diploma's op. 
  • Ben je laatstejaarsstudent, laad dan je inschrijvingsbewijs voor het lopende academiejaar op met duidelijke vermelding van de academiejaren en je afstudeerrichting. Als je laureaat bent voor een bepaalde selectie, dan kan je pas worden aangeworven als je het vereiste diploma hebt behaald (attest van slagen). 
  • Als je reeds werkervaring hebt, beschrijf die dan zo gedetailleerd mogelijk. Zorg dat je voor elke functie die je hebt uitgeoefend je taken en verantwoordelijkheden vermeldt.
  • Eerlijkheid boven alles. Lieg niet over je werkervaring.
  • Formuleer de dingen zo duidelijk mogelijk en vermijd technisch jargon. Geef een duidelijke omschrijving van de taken die je uitvoerde. Denk eraan dat we een goed idee moeten krijgen van jouw taken in een bepaalde werkomgeving.
  • Als je als federaal ambtenaar deelneemt, moet je een benoemingsbewijs opladen. Dit kan één van de volgende documenten zijn: een benoemingsbesluit, een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, een bewijs van je werkgever, een bevorderingsbesluit of een bewijs van eedaflegging
  • Als je wil gebruikmaken van redelijke aanpassingen aan je tests en selectieprocedures, geef dit dan aan en laad een attest op van je handicap/ziekte/leerstoornis.
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Via je online account kun je vragen om onze nieuwe vacatures per e-mail te ontvangen. Open je accountinstellingen en vink de mailings aan die je graag zou ontvangen.

Laad eerst de documenten waarnaar gevraagd wordt in de deelnemingsvoorwaarden van de vacature naar je online account op.  Zonder deze documenten kun je niet solliciteren voor de functie die je interesseert.

Solliciteer

Zodra je account is aangemaakt, kun je solliciteren voor de vacante betrekking die je interesseert.  Klik daarvoor op de knop "Solliciteren" of "Inschrijven" in de vacature.

Als je een document hebt ingegeven in de rubriek "Diploma" en je een aantal jaren ervaring hebt opgegeven dat overeenstemt met onze vereisten, dan zul je een inschrijvingsbevestiging ontvangen. Voldoe je niet aan de basisdeelnemingsvoorwaarden (ingeven van een diploma en aantal jaren ervaring), dan word je daar automatisch van op de hoogte gebracht. 

Is de weigering er gekomen omdat je een fout hebt gemaakt/omdat je vergeten bent je diploma en/of ervaring in te geven, verbeter dan de nodige informatie in je online account en klik opnieuw op “Solliciteren” (voor de uiterste inschrijvingsdatum).  

Als er ervaring vereist wordt, zullen onze selectieconsultants na de uiterste inschrijvingsdatum zorgvuldig onderzoeken of je CV en de inhoud van je jaren ervaring overeenkomt met het profiel dat gezocht wordt.  Je zal op de hoogte worden gebracht als je cv al dan niet matcht met het profiel dat wij zoeken.

Solliciteer je naar een topmanagementfunctie?

Je wordt dus gevraagd de vereiste ervaring in te vullen in de specifieke rubrieken voor die topmanagementfunctie.

De specifieke rubrieken, voor topmanagementfuncties, verschillen van de rubriek "Werkervaring" onder het tabblad "CV" van je online account. 

In de specifieke rubrieken moet je duidelijk de managementervaring en/of relevante werkervaring beschrijven en illustreren die specifiek vereist is voor de functie waarnaar je solliciteert. Je vindt al deze informatie in de specifieke secties van de vacature.

Alleen de informatie in de specifieke rubrieken wordt geanalyseerd om te bepalen of je sollicitatie kan worden aanvaard.

Als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, nodigen wij je uit om deel te nemen aan de selectietesten voor deze procedure.

Meer info over onze selectietesten.

Procedures die voor iedereen toegankelijk zijn

Gelijke kansen zijn de leidraad bij onze selectieprocedures.  Om gelijke kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte tijdens hun selectieproces gebruikmaken van redelijke aanpassingen.