Aan de slag bij
de federale overheid

Ruimte met koffietafels en mensen die vergaderen

In de kijker

Ontdek de waarden van de federale overheid

Algemeen belang, maatschappelijke verantwoordelijkheid, respect, vertrouwen, professionaliteit... deze waarden zijn niet zomaar woorden, maar vormen samen een kompas voor onze manier van handelen.

Als je bij de overheid komt werken, werk je in een omgeving die deze kernwaarden vooropstelt, zowel in onze omgang met de buitenwereld, als in de omgang met onze collega’s.

Benieuwd naar hoe onze selectietesten verlopen?

Heb je gesolliciteerd en weet je niet wat je moet verwachten? De selectietesten die je moet afleggen variëren volgens de job waarvoor je solliciteert. Op onze site stellen we de verschillende testen voor en kan je ook demo's bekijken van de meeste testen.

Topmanager bij de overheid: een job met impact

Schuilt er in jou een topmanager? Bij de federale overheid hebben we een grote variatie aan topfuncties, mét maatschappelijke impact. Ontdek wat het betekent om federaal topmanager te zijn en bekijk onze vacatures!

Ons aanbod
Hiervoor kan je bij ons terecht

  • Vinden van een job

    Werkenvoor.be is het grootste jobplatform voor overheidsjobs. Je vindt bij ons een brede waaier aan jobaanbiedingen in diverse jobdomeinen en voor uiteenlopende profielen met en zonder werkervaring. Kortom, bij ons vind je zeker een job die bij je past.

  • Taalcompetenties

    We screenen taalcompetenties in het kader van selecties of voor het behalen van een taalcertificaat. Zo kan je in bepaalde gevallen een taalpremie krijgen. Soms is een taalcertificaat ook verplicht om een functie te kunnen uitoefenen. 

  • Veiligheidsberoepen

    We staan opleidingscentra in de bewakings- en veiligheidssector bij in de screening van competenties van toekomstige bewakings- en veiligheidsagenten. Daarnaast organiseren we ook psychotechnisch onderzoek voor gemeenschapswachten.

Blijf op de hoogte van onze jobs en activiteiten

Veelgestelde vragen over werken bij de federale overheid

Moet ik perfect tweetalig zijn om bij de federale overheid te kunnen werken?

Je komt bij de federale overheid vaak terecht in een tweetalige omgeving, maar je hoeft de andere landstaal niet te beheersen tenzij dit expliciet gevraagd wordt in de vacature (bijvoorbeeld voor vertalers of diplomaten).  Het gaat hier eerder om uitzonderlijke situaties. Je moet dus geen taaltest Frans afleggen alvorens je solliciteert voor een Nederlandstalige job. Je kan als ambtenaar wel vrijblijvend een opleiding Frans volgen. Als je slaagt voor een taaltest, kan je een tweetaligheidspremie ontvangen. 

Moet ik eerder in de publieke sector hebben gewerkt?

Nee. Wanneer werkervaring wordt vereist, gaat het over een jobdomein en de verrichte taken binnen dat domein. De sector is geen selectiecriterium.

Krijg ik kansen tot opleiding en ontwikkeling als ik bij de federale overheid werk?

Binnen iedere federale overheidsorganisatie word je aangemoedigd om opleidingen te volgen. Je kan ook makkelijk tussen organisaties switchen en nieuwe horizonten verkennen of even de balans van je carrière opmaken via loopbaanbegeleiding.

Welke voordelen zijn er aan werken bij de federale overheid?

Voor de federale overheid werken, betekent dat je in onze samenleving mee de dingen in beweging brengt en zo een impact hebt op het leven van miljoenen mensen om je heen. 
Daarnaast heb je toegang tot verschillende opleidings- en carrièremogelijkheden en hechten we een groot belang aan de balans tussen werk en privé. 

Meer info over de voordelen van werken bij de federale overheid

Hoe verzekert Werkenvoor.be gelijke kansen voor iedereen?

De federale overheid wil een afspiegeling vormen van de diversiteit die er binnen de samenleving is en wil elk talent tevens de kans geven om zijn potentieel ten volle te benutten. Ze doet dat omdat ze inclusie in de hand wil werken.  Zo wil ze haar waarden promoten en een voorbeeldrol spelen binnen de samenleving.

Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Meer info over gelijke kansen

Wat zal ik verdienen bij de federale overheid?

Als je graag een idee wil hebben van wat je loon zal zijn als je komt werken bij de federale overheid, kan je gebruik maken van de salarissimulator. Dit zal je een idee geven, maar houdt nog geen rekening met eventuele bijkomende toelagen of vergoedingen.  

Ik werk al bij de federale overheid, aan welke selecties kan ik deelnemen?

Als je al bij de federale overheid werk en je doorgroeien wil, je heroriënteren of een nieuwe impuls geven aan je loopbaan, zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jouw situatie.

Ontdek welke mogelijkheden je hebt!