Toegankelijkheidsverklaring

De FOD BOSA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://werkenvoor.be/

Niveau van naleving

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van  EN 301549 versie 3.2.1 (2021). Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

U kunt het verslag hier lezen:

Vereenvoudigde analyse werkenvoor.be

Ontoegankelijke inhoud

Een aantal fouten uit de vereenvoudigde analyse werden reeds gecorrigeerd, deze oplijsting bevat enkel de resterende elementen.

  • De "presentation" rol wordt foutief gebruikt op een aantal elementen (WCAG 1.3.1)
  • Het kleurcontrast van het "nieuw" label op job-kaarten is onvoldoende (WCAG 1.4.3)
  • Enkele ID-attributen zijn in dubbel aanwezig (oa. in de zoek-functie) (WCAG 4.1.1)
  • Een knop op de werkgevers-pagina's heeft geen duidelijke benaming voor toegankelijkheid (WCAG 4.1.2)

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Alle vastgestelde afwijkingen zullen hersteld worden in een bugfix release in juni 2023

Een diepgaande audit werd besteld en zal eerstdaags worden uitgevoerd, problemen die daarin vastgesteld worden zullen in samenwerking met de leverancier in een volgende release hersteld worden.

Deze verklaring is op 30 mei 2023 opgesteld.