Toegankelijkheidsverklaring

De FOD BOSA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://werkenvoor.be/

Niveau van naleving

Deze website is niet toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Gezien de recente lancering van de website, zal binnenkort een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Ontoegankelijke inhoud

De vereenvoudigde audit zal bepalen of bepaalde inhoud ontoegankelijk is. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een externe audit op de toegankelijkheid wordt binnenkort uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse. Nadien wordt een volledige audit uitgevoerd in de loop van 2023.

Deze verklaring is op 28 februari 2023 opgesteld.