Contractuele reserve JURISTEN - Europees voorzitterschap

Alle federale organisaties

Selectiecode

CNG22050

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Een masterdiploma rechten (bijna) op zak? Op zoek naar een eerste werkervaring of een nieuwe professionele uitdaging? Kom dan de federale overheid versterken in de aanloop naar het EU Voorzitterschap!

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de EU. Verschillende overheidsdiensten hebben daarom juridische versterking nodig binnen verschillende domeinen. De aangeboden contracten zullen van bepaalde duur zijn, tot 31 juli 2024, net na het einde van het Belgisch voorzitterschap.

Ons land neemt dit voorzitterschap voor de dertiende keer op, maar het is iedere keer opnieuw een nieuwe uitdaging. Grijp deze unieke kans om mee jouw schouders onder dit project te zetten. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal opbouwen met de collega's in de Belgische en Europese administraties. In jouw nieuwe functie geef je juridische adviezen aan collega's, beheer je geschillen, geef je administratieve ondersteuning bij behandeling van dossiers en volg je opleidingen om jouw kennis up to date te houden.

Meer weten? Klik op “werkgever" om te zien welke overheidsdiensten welke functies aanbieden.

Geïnteresseerd? Klik op solliciteren!

Hoe verloopt de procedure?

 1. Je legt een PC-test af.
 2. Als je slaagt, kom je op een laureatenlijst terecht. Alle overheidsdiensten die een jobaanbieding hebben voor een jurist ikv het Europees Voorzitterschap, kunnen deze lijst contacteren.
 3. Je krijgt een mail met een jobaanbod voor één specifieke functie.
 4. Geïnteresseerd? Dan ga je op interview bij jouw potentiële werkgever voor deze functie.
 5. Slaag je voor het interview? Dan kan de dienst jou aanwerven.

Meer info?

Neem een kijkje op onze FAQ, of mail naar voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be.
.

Werkgever

Waarom werken voor de federale overheid?

Werk met een maatschappelijke meerwaarde
Bij de federale overheid werk je niet zomaar, je werkt vóór iets. Of dat nu voor de gezondheid is van de 11 miljoen Belgen of het stimuleren van onze economie, je helpt ons land vooruit. Je geeft elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt in de maatschappij. En dat in alle functies en op alle niveaus.

Een organisatie waar je kansen kan grijpen
Bij de federale overheid geven we om onze medewerkers. Met opleidingen, een gevarieerde job, jobopportuniteiten, de ondersteuning van een warm team en de nodige stabiliteit kan je écht groeien. Niet alleen in je job, maar ook als persoon.

Een organisatie die zorg draagt
Je goed voelen staat centraal bij de federale overheid. We zijn ervan overtuigd dat een goed evenwicht tussen werk en privé essentieel is. Als medewerker krijg je het nodige vertrouwen én de flexibiliteit om je werk zelf te plannen. De mogelijkheid tot telewerk en de glijdende uren zijn hier praktische voorbeelden van. Ook word je tewerkgesteld in een cultuur van vertrouwen, waar je samen met je collega's aan een toffe werksfeer kan bouwen.

 

Welke werkgevers?

FOD Economie

Ben jij geïnteresseerd in economische reglementering? Bij de FOD Economie zijn we altijd op zoek naar nieuwe talenten om onze verschillende diensten te versterken. Jouw expertise is nodig om de economie van morgen op te bouwen en in te spelen op de noden van het Belgisch EU-voorzitterschap. 
Geïnteresseerd in onze thema's en op zoek naar een boeiende job? Kom bij ons team!
 

FOD Mobiliteit en Vervoer

Bij de FOD Mobiliteit analyseer je de tal van juridische onderwerpen die relevant zijn voor de FOD Mobiliteit en die worden voorgesteld tijdens het EU-voorzitterschap. Je helpt bij de redactie van juridische teksten, beantwoordt vragen, en stelt ontwerpteksten op.

 

FOD Werkgelegenheid

Wil je juridische kennis inzetten voor werkgevers en werknemers? Wil je een belangrijke rol spelen in het arbeidsrecht op Belgisch en Europees niveau? Kom dan werken bij de FOD Werkgelegenheid en bouw samen met je collega's aan de arbeidsmarkt van morgen!

 

FOD Beleid en Ondersteuning

Tijdens de maanden dat je de medewerkers van BOSA komt versterken, zal je duurzame contacten moeten opbouwen met ambtenaren uit heel Europa. 
Je werkt als ondersteuning van de teams van deskundigen van de SPF die de verschillende evenementen van het voorzitterschap organiseren. 
… met een boontje voor HR
Wil je mee vorm geven aan het wetgevingskader om van de federale overheid de beste werkomgeving van het land te maken? Wil je de basis leggen voor een modern selectiebeleid om de beste mensen aan te werven, om de nieuwe manier van werken in federale organisaties te ontwikkelen en om het welzijn van meer dan 60.000 federale ambtenaren te helpen verzekeren? Dan ben jij de juiste persoon voor de job. 
… of voor digitale transformatie
Je volgt EU-dossiers op zoals de Data Act & de Digital Rights Act, geeft ondersteuning aan het “legal” team en bereidt vergaderingen voor waar juridische onderhandelingen tussen lidstaten gevoerd worden (in ondersteuning van de collega's op de permanente vertegenwoordiging).

 

FOD Justitie

Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DG WL) van de FOD Justitie adviseert de minister van Justitie in de domeinen burgerlijk recht, gerechtelijk recht, vennootschaps- en verenigingsrecht, insolventierecht, strafrecht, penitentiair recht, de fundamentele rechten en vrijheden, en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
In al die domeinen levert het DG WL een bijdrage aan de aanneming van normen van nationaal recht en neemt het deel aan de onderhandelingen over internationale normen.
Wil je deze DG ondersteunen bij het uitvoeren van het programma van het Europees voorzitterschap? Dan is dit het moment. Het is een unieke kans om de werking van deze DG te leren kennen en de  samenwerking met alle Belgische en Europese institutionele actoren.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Redeneervaardigheden 

 • Abstracte redeneervaardigheden


 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • Vraag dan een gelijkwaardigheid aan bij een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Pas op: in dit geval is er naast het diploma ook nog 2 jaar specifieke ervaring vereist (zie punt 2). Je kan deze gelijkwaardigheid aanvragen bij naric.
     
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Enkel voor de houders van een buitenlands diploma in een studierichting rechten met een gelijkwaardigheidsattest:

 • Je hebt een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving

Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist


 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid tot telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op ">FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma (en voor buitenlandse diploma's de vereiste relevante professionele ervaring) hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in het Nederlands.

Als je solliciteert met een buitenlands diploma rechten (en je dus 2 jaar relevante ervaring nodig hebt), besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG22024?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Stap 2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (2u) 

Via een computergestuurde redeneertest en een dossiertest worden de volgende competenties en vaardigheden gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • abstract redeneervermogen


Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze twee testen.
Deze proef zal plaatsvinden van half juli 2022 tot half september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - PC-proef.

Je komt dan terecht op een lijst waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor een functie als jurist in het kader van het EU voorzitterschap. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van deze selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 11 augustus 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving