Forensisch laboranten (m/v/x)

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Selectiecode

CNG23027

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1120 Neder-Over-Heembeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij actief meewerken aan Wetenschap voor Justitie?

Wij breiden uit en versterken onze forensische laboratoria en diensten in Neder-Over-Heembeek met forensisch laboranten!

Je neemt, in overleg met de gerechtsdeskundigen, stalen van bewijsmateriaal uit gerechtelijke onderzoeken.

Je voert forensische tests en analyses met een specifieke LIMS uit, volgens de methoden en procedures van het laboratorium.

 

Het NICC staat garant voor betrouwbare resultaten, daarom verzorg je:

• de administratieve behandeling van bewijsmateriaal;

• de voorbereiding van de stalen;

• de professionele analyse, volgens geldende procedures en normen (ISO17025);

• het onderhoud en de controle van de behoorlijke werking van het gebruikte materiaal en ruimtes;

• stockbeheer en bestellingen.

 

Het NICC staat garant voor een vlotte dienstverlening, daarom vragen we jou:

 • je dienst bij te staan en te adviseren;
 • te werken met respect voor de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen);
 • deel te nemen aan de planningsvergaderingen;
 • mee te werken aan de validatie van methoden.

 

Je werkt dan ook nauwkeurig, precies, vaardig, net en gedreven.

 

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. Je wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

Om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen binnen het NICC, zal gevraagd worden je DNA af te staan om opgenomen te worden in de databank intervenanten (medewerkers van het NICC). Gezien deze functies specifiek het manipuleren van bewijsstukken vereisen, zal het NIET afstaan van DNA de aanwerving ongedaan maken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De wervingsreserve zal gebruikt worden om eventuele vacante plaatsen in te vullen van technisch deskundige labo bij de operationele directie Criminalistiek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) (Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel). 

 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling, onder rechtstreeks gezagvan de minister van Justitie, verbonden aan de FOD Justitie.

Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele Directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele Directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
 • De directie Ondersteunde Diensten steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de human resources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid. Door het geven van gericht advies en de uitwerking van beslissingen ondersteunen zij de verschillende managementniveaus en de operationele afdelingen. Zij zorgen daardoor voor de optimalisatie van de werking van het volledige NICC.

 

 De operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

Er zijn momenteel functies vacant bij de laboratoria mechanische ballistiek, Drugs en Toxicologie, en bij het laboratorium genetische identificatie.

Je kan meer informatie vinden op onze internetsite https://nicc.fgov.be/

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een interview af met een casus/technische vragen bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,00 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • 26 dagen verlof en maximum 12 dagen recuperatie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Dienst P&O
  Dienst P&O
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij actief meewerken aan Wetenschap voor Justitie?

Wij breiden uit en versterken onze forensische laboratoria en diensten in Neder-Over-Heembeek met forensisch laboranten!

Je neemt, in overleg met de gerechtsdeskundigen, stalen van bewijsmateriaal uit gerechtelijke onderzoeken.

Je voert forensische tests en analyses met een specifieke LIMS uit, volgens de methoden en procedures van het laboratorium.

 

Het NICC staat garant voor betrouwbare resultaten, daarom verzorg je:

• de administratieve behandeling van bewijsmateriaal;

• de voorbereiding van de stalen;

• de professionele analyse, volgens geldende procedures en normen (ISO17025);

• het onderhoud en de controle van de behoorlijke werking van het gebruikte materiaal en ruimtes;

• stockbeheer en bestellingen.

 

Het NICC staat garant voor een vlotte dienstverlening, daarom vragen we jou:

 • je dienst bij te staan en te adviseren;
 • te werken met respect voor de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes, normen);
 • deel te nemen aan de planningsvergaderingen;
 • mee te werken aan de validatie van methoden.

 

Je werkt dan ook nauwkeurig, precies, vaardig, net en gedreven.

 

Deze functie wordt beschouwd als een risico-functie. Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. Je wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

Om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen binnen het NICC, zal gevraagd worden je DNA af te staan om opgenomen te worden in de databank intervenanten (medewerkers van het NICC). Gezien deze functies specifiek het manipuleren van bewijsstukken vereisen, zal het NIET afstaan van DNA de aanwerving ongedaan maken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De wervingsreserve zal gebruikt worden om eventuele vacante plaatsen in te vullen van technisch deskundige labo bij de operationele directie Criminalistiek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) (Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussel). 

 

Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling, onder rechtstreeks gezagvan de minister van Justitie, verbonden aan de FOD Justitie.

Het NICC is onafhankelijk van de magistratuur en staat ook los van het politieapparaat.

Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:

 • De operationele Directie Criminalistiek onderzoekt bewijs- of overtuigingsstukken op de aanwezigheid van sporen en tracht door analyse van sporen een dader van een misdrijf én zijn modus operandi te identificeren.
 • De operationele Directie Criminologie, focust op wetenschappelijke studies en verricht onderzoek ter ondersteuning van het strafrechtelijk beleid.
 • De directie Ondersteunde Diensten steunt de Directeur-Generaal van het NICC bij het beheer van de human resources (P&O), de begroting & de boekhouding, de informatie- en communicatietechnologie, het facility management en het veiligheidsbeleid. Door het geven van gericht advies en de uitwerking van beslissingen ondersteunen zij de verschillende managementniveaus en de operationele afdelingen. Zij zorgen daardoor voor de optimalisatie van de werking van het volledige NICC.

 

 De operationele Directie Criminalistiek huisvest verschillende forensische diensten en laboratoria

 • Forensisch advies
 • Nationale DNA-databanken
 • Evidence Reception & Coordination
 • Forensische onderzoeksdomeinen
  • Laboratorium genetische identificatie
  • Laboratorium microsporen & entomologie
  • Laboratorium toxicologie
  • Laboratorium drugs 
  • Laboratorium materiaalonderzoek
  • Laboratorium brandonderzoek & vluchtige componenten
  • Laboratorium mechanische ballistiek

Er zijn momenteel functies vacant bij de laboratoria mechanische ballistiek, Drugs en Toxicologie, en bij het laboratorium genetische identificatie.

Je kan meer informatie vinden op onze internetsite https://nicc.fgov.be/

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van forensische labotechnieken.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Je motivatie en de competentie betrouwbaarheid tonen wegen harder door in de eindscore (x2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over een basiskennis van het kwaliteitssysteem ISO17025.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Eén van de volgende diploma’s, uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, behaald in een afdeling medische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, biologie, milieuzorg biochemie, chemie, landbouw, farmaceutische en biologische technieken, biomedische wetenschappen:

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus (vb. graduaat/professionele bachelor/technisch ingenieur))
 • een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,00 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • 26 dagen verlof en maximum 12 dagen recuperatie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een interview af met een casus/technische vragen bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 50min. + 40min. voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond eind juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor Stap 2 - Specifieke screening - interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 8/06/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Dienst P&O
Contactpersoon Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
E-mail: pando@just.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?

Koen Loos – Selectie assistent
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 740 84 32
E-mail: koen.loos@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Dienst P&O
  Dienst P&O
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 08/06/2023
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Leslie Boddin
  Het geeft voldoening om te weten dat je job een verschil maakt.
  Lesley Boddin
  Administratief expert
  -
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  More about Lesley Boddin