Je voorbereiden op een test

Op deze pagina vind je tips in verband met hoe onze tests werken.

Onze algemene tips

Welke soort test je ook gaat afleggen, we raden je sowieso aan om aandachtig de volgende tips te lezen. Zo kun je je zo goed mogelijk voorbereiden. 

 • Herlees aandachtig de vacature. Deze bevat waardevolle informatie over de soorten tests die je zal afleggen, maar ook over wat er gemeten wordt. 
 • Meld je op de geplande dag en het voorziene tijdstip aan op het adres dat vermeld staat in de inschrijvingsbevestiging die je per e-mail ontving.  
 • Om de selectie vlot te laten verlopen, vragen we je om een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. Zorg dat je op tijd bent! Als je te laat bent, kan je niet meer deelnemen aan de test. 
 • Voordat de sessie van start gaat, zullen we je identiteit controleren. Hou je identiteitskaart dus bij de hand.
 • Heb je redelijke aanpassingen aan de test gevraagd wegens een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Meld dit aan de testbegeleider wanneer je het testlokaal binnenkomt.
 • Voor de test van start gaat, zal je concrete uitleg krijgen over het verloop ervan. 

Reglement voor al onze tests

 • Je mag geen smartphone, toestel met internetverbinding of andere communicatiemiddelen gebruiken.
 • Je mag niet met de andere kandidaten praten.
 • Bij het afleggen van de test(s) mag je enkel de documenten die je ter beschikking krijgt, gebruiken.

Als je deze regels niet naleeft, word je uitgesloten van de betrokken selectie.

Specifieke tips

Afhankelijk van het soort test dat je gaat afleggen, geven we hieronder een aantal aanbevelingen mee. Lees ze aandachtig.

Computergestuurde tests

Bereid je voor

 • Breng je identiteitskaart mee.
 • Neem een balpen mee als dat gevraagd wordt in de e-mail ter bevestiging van de inschrijving voor de test(s).  Dat wil zeggen dat je tijdens (minstens één van) deze test(s) een kladblad zal mogen gebruiken.
 • Bekijk ons testplatform. Het merendeel van onze computergestuurde tests wordt afgenomen in een digitale omgeving die toegankelijk, flexibel en modern is. Ook tijdens de computergestuurde tests worden er je verschillende digitale tools ter beschikking gesteld.  Met onze oefenmodule leer je bij jou thuis de omgeving van ons testplatform en de verschillende bijbehorende tools kennen.

Ontdek onze oefenmodule.

 • Voor de meeste van onze tests is er een demo beschikbaar.  Zo raak je vertrouwd met de specifieke manier waarop de vragen voor elk soort test worden gesteld.

Bekijk onze demo's op de pagina over de inhoud van onze tests.

Voor je de test begint

 • Luister aandachtig naar de begeleider. Hij/zij zal je uitleg geven over hoe je de test opstart en afsluit. 
 • Lees altijd aandachtig de testinstructies. Je hebt tijd genoeg om ze rustig door te nemen.
 • Neem je tijd om de voorbeeldvragen te beantwoorden voor je met de eigenlijke test begint. Zo weet je hoe je de verschillende vraagtypes correct kan beantwoorden. 
 • Let er in de instructies op of er punten worden afgetrokken voor foute antwoorden: 
  • Gaat het om een test waarbij er geen punten worden afgetrokken voor fouten? Probeer dan alle vragen te beantwoorden.
  • Leg je een test af waarbij punten afgetrokken worden voor fouten? Beantwoord dan zoveel mogelijk vragen waarvan je zeker bent van het antwoord.

Tijdens de test

 • Blijf kalm gedurende de volledige testsessie. 
 • Beantwoord de vragen zo goed mogelijk en probeer tot het einde van de test te geraken. 
 • Als je meerdere tests aflegt binnen één sessie:
  • Probeer in alle tests tot het einde te geraken, ook al denk je dat één ervan niet zo goed is verlopen.
  • Tussen twee tests kun je even kort pauzeren.
 • Hou de tijd goed in de gaten. In sommige tests speelt snelheid immers een belangrijke rol. Probeer een goed evenwicht te vinden tussen snelheid en kwaliteit en blijf niet te lang stilstaan bij wat je niet weet.

Mondelinge tests

Bereid je voor

 • Neem je identiteitskaart en een balpen mee. 
 • Herlees aandachtig je CV, de functiebeschrijving en het gevraagde profiel, zodat je weet welke gedragsgerichte en/of technische competenties vereist zijn.
 • Bekijk relevante informatie mee over de functie en de context van de organisatie.
 • Fris vooraf je kennis op over de eventueel vereiste technische domeinen.

Tijdens het interview

 • Wees eerlijk over wat je kan, wat je wil of wie je bent.  Bluffen is uit den boze. Leugens worden immers snel ontdekt. 
 • Wees niet bang voor stiltes. Je mag altijd even nadenken voor je een vraag beantwoordt. 
 • Probeer het gedrag van de juryleden niet te interpreteren om je resultaat te voorspellen. Deze mensen zijn immers opgeleid om professioneel en neutraal te zijn en zich ook open en vriendelijk te gedragen. 
 • Zorg ervoor dat je professioneel gekleed bent en dat je je gepast gedraagt. 

Tests die voor iedereen toegankelijk zijn

We investeren sterk in acties om iedereen gelijke kansen te kunnen geven. Dat doen we met name door onze selectietests aan te passen. Ontdek welke acties we ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot werk heeft.