Attaché (A2) / Adviseur (A3) management ondersteuning (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23054

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je ondersteunt de Algemene Directie door het aansturen en coördineren van een aantal essentiële diensten, processen en projecten met als doel om van het Museum Kunst & Geschiedenis, zowel op korte als lange termijn, een van de grootste en interessantste van België te maken en de Muziekinstrumentenmuseum een ​​gevestigde aantrekkingspool.

Je ondersteunt de dienstverlening aan het publiek en de dienst collectiebeheer, in het bijzonder voor de projecten die binnenkort zullen worden uitgevoerd in het kader van de herwaardering van het museum en het masterplan Museum Kunst & Geschiedenis 2030, door de coördinatie van een aantal dossiers op zich te nemen.

Je bent verantwoordelijk voor een aantal ondersteunende diensten en processen, zoals werving en inkoop, maar ook projecten binnen het beheersplan van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met bijzondere nadruk op efficiëntieverbetering en synergie-effecten die door samenwerking kunnen worden gerealiseerd met andere federale wetenschappelijke instellingen.

Je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van het uitgebreid directiecomité en je bent lid van het basisoverlegcomité.

Je vertegenwoordigt de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis op verschillende fora en evenementen.

Je faciliteert de samenwerking met de andere actoren van het Jubelpark, in het bijzonder met de vzw Horizon 50-200.

Werkgever

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Museum voor Kunst- en Geschiedenis, het Muziekinstrumentenmuseum en de Hallepoort. Zij maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen die onder de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) ressorteren.

De missie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is om mensen, kunst en geschiedenis met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid, planetair welzijn, gevoel voor schoonheid en besef van tijd. Deze musea in Brussel, in het hart van Europa, wekken nieuwsgierigheid en verwondering over de werelden die vrouwen en mannen hebben gemaakt. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes aan voor een kritische dialoog over verleden en toekomst. In vertrouwen bewaren en onderzoeken zij kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, wetenschappelijke data en documenten voor de samenleving. Ze stellen diverse herinneringen veilig voor toekomstige generaties. Ze garanderen gelijke rechten en gelijke toegang tot erfgoed en wetenschappelijke expertise.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zijn een participatieve en transparante federale wetenschappelijke instelling zonder winstoogmerk. Zij werken in actief partnerschap met en voor diverse gemeenschappen aan het bewaren, verzamelen, interpreteren, tentoonstellen en ontsluiten van collecties met als doel studie, educatie, troost en genot. Zij streven diepere inzichten in samenleving en culturen na. Dat moedigt ons aan om beter zorg te dragen voor de wereld, waardoor we ons ook een andere wereld kunnen voorstellen.

Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis nog andere opdrachten die minder bekend zijn bij het grote publiek, maar fundamenteel zijn, zoals namelijk: de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documenten, het bijhouden van een algemene inventaris, de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten, de promotie en de verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal, de terbeschikkingstelling van een documentatiecentrum met betrekking tot de collecties en de organisatie van didactische activiteiten voor het publiek. Om deze opdrachten te vervullen kunnen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis rekenen op hun 220 medewerkers (archeologen, conservatoren, erfgoedbewakers, kunsthistorici, restauratoren, technici, enz.).

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zijn volop in ontwikkeling om te voldoen aan de huidige internationale verwachtingen en normen inzake collectiebeheer, onderzoeksstrategie, bezoekerscomfort en sensibilisering. Dit ambitieuze project kadert niet alleen in de viering, in 2030, van de tweehonderdste verjaardag van België en 50 jaar wetgevende macht voor de gewesten en gemeenschappen, maar ook in de wens om nog dichter bij de waarden en de Europese instellingen te komen.

http://www.kmkg-mrah.be

Competenties

We zijn op zoek naar een contractuele of statutaire medewerker (A2 of hoger) die het dynamische directie- en onderzoeksteam van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis komt versterken. De kandidaat moet:

• minimaal 5 jaar relevante ervaring hebben in museale bedrijfsvoering, administratie, samenwerking, procesoptimalisatie en/of projectmanagement;

• beschikken over uitstekende organisatorische vaardigheden;

• zich vloeiend kunnen uitdrukken in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk;

• creatief kunnen zijn, met name om bestuurlijke en organisatorische uitdagingen in de context van een openbaar lichaam aan te gaan;

• beschikken over uitstekende analytische en synthesevaardigheden;

• blijk geven van sociale en emotionele intelligentie ter ondersteuning van leiderschapsvaardigheden;

• een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben om binnen de tijdslimieten de gewenste resultaten te behalen, waarbij snelheid en kwaliteit hand in hand gaan.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties

Duur van het opdracht : max 12 maanden

  • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job.
  • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (2 dagen/week).
  • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
  • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
  • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.

Procedure

1. Analyse van cv's op vaardigheden en motivatie.
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van uw profiel, uw vaardigheden, uw motivatie, uw ervaring en uw interesse in de missie.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Om te solliciteren, stuur je uiterlijk 17/04/2023 een motivatiebrief en een recent CV naar volgend e-mailadres: talentexchange@kmkg-mrah.be - met vermelding van de functietitel - Talent Exchange.

Extra info

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zetten zich in voor de bevordering van diversiteit. Dit vertaalt zich in het stimuleren van talenten met respect voor verschillen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke overtuigingen, enz.