Artikel 7 niveau 3/D

Doelpubliek Ambtenaren van de federale of een andere overheid met een diploma van het lager secundair onderwijs die willen aangeworven worden op de taalrol van een andere taal dan de diplomataal
Kennisniveau Administratief - grondige kennis
Beschikbare talen Frans, Duits en Nederlands
Federale premie € 75

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 7 niveau 3/D moet je drie verschillende modules afleggen:

 • Luisteren
 • Lezen
 • Spreken

We nodigen je twee keer uit om in totaal de drie modules af te leggen.

Stap 1: pc-testen

Luisteren

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat de hoofdgedachten van eerder korte teksten in duidelijk en langzaam uitgesproken standaardtaal over vertrouwde zaken (school, werk, vrije tijd, beroepsleven …) te begrijpen. (Niveau B1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment gezegd?”) of gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”).

Lezen

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat teksten in alledaagse of professionele taal, beschrijvingen van gebeurtenissen, net als gevoelens en wensen in persoonlijke boodschappen te begrijpen (niveau B1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soort vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Stap 2: Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek in twee delen waarbij onze jury je spreekvaardigheid beoordeelt.

Presentatie

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kan je meningen en plannen op samenhangende wijze uitdrukken, ervaringen, gebeurtenissen en verwachtingen beschrijven, korte argumenten en verklaringen geven, een verhaal vertellen (niveau B1 van het ERK).

Je krijgt 20 minuten voorbereidingstijd om een presentatie voor te bereiden die je in het eerste deel van het gesprek voor de jury brengt.

Gesprek

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kan je verstaanbaar maken tijdens een reis in een gebied waar de taal van de test wordt gesproken. Je kan zonder voorbereiding deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn of van persoonlijk belang of die betrekking hebben op het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk, reizen, actualiteit) (niveau B1 van het ERK).

Deze uitwisseling vormt het tweede deel van het gesprek. Je krijgt geen voorbereidingstijd omdat het om spontane interactie gaat. 

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 70 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B
 • Artikel 7 niveau 2/C

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 120 minuten

  Lezen: 60 minuten
  Luisteren: 60 minuten

 • Stap 2: 35 minuten

  Voorbereiding: 20 minuten
  Presentatie: 5 minuten
  Gesprek: 10 minuten

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform