FAQs

Kan ik met een handicap voorrang krijgen bij aanwerving?

Federale organisaties hebben als doelstelling om minimaal 3% mensen met een handicap in hun personeelsbestand te hebben. Daarom geven organisaties die deze doelstelling nog niet hebben bereikt, bij de aanwerving voorrang aan mensen met een handicap.

Meer info over voorrang bij aanwerving

Kan ik een arbeidspostaanpassing aanvragen?

Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, kan je hiervoor een aanvraag indienen.

Kan ik een borstvoedingspauze houden tijdens een test?

Moet je een selectietest afleggen en geef je je kind borstvoeding? Dan kan je een rustig lokaal vragen waar je een borstvoedingspauze kan houden.  Contacteer adapt.test@bosa.fgov.be minstens 1 week voor de testdatum, zodat we deze aanpassing tijdig kunnen regelen.

Hoe kan ik redelijke aanpassingen aanvragen voor een test?

De federale overheid wil ieder talent een kans bieden. Een manier om dat te bewerkstelligen is "redelijke aanpassingen" aan de selectieprocedures te voorzien voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. 

Meer info over redelijke aanpassingen aan testen

Hoe verzekert Werkenvoor.be gelijke kansen voor iedereen?

De federale overheid wil een afspiegeling vormen van de diversiteit die er binnen de samenleving is en wil elk talent tevens de kans geven om zijn potentieel ten volle te benutten. Ze doet dat omdat ze inclusie in de hand wil werken.  Zo wil ze haar waarden promoten en een voorbeeldrol spelen binnen de samenleving.

Gelijke kansen zijn een kernprincipe bij onze selectieprocedures. Met deze procedures zorgt de federale overheid ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging of een handicap geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers.

Meer info over gelijke kansen

Wat zijn de geldige attesten om mijn handicap te bewijzen?

Hieronder kan je een lijst vinden met alle attesten die aanvaard worden: 

 • Inschrijving bij het "Agence pour une Vie de Qualité, AVIQ"(anciennement l’ AWIPH).
 • Inschrijving bij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, voorheen het “Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap”.
 • 2/B Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgereikt door VDAB.
 • Inschrijving bij de "Service bruxellois francophone des Personnes handicapées".
 • Inschrijving bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".
 • Bewijs dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Bewijs dat je in het bezit bent van een attest afgeleverd door de “Algemene Directie personen met een handicap” van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het “Fonds voor Arbeidsongevallen” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% afgeleverd door het “Fonds voor Beroepsziekten” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door een bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Je was het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht en je kan het bewijs voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 • Je bent in het bezit van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 • Andere (bv. specialist voor leerstoornissen)

Mag ik een screenshot van mijn attest uploaden?

Je kan een screenshot maken van je dossier MyHandicap als bewijs van erkenning van de handicap of recht op tegemoetkoming (attest 6) . Dit screenshot wordt aanvaard als een geldig attest. Zorg ervoor dat alle informatie erop vermeld staat (naam, rijksregisternummer, erkenning van handicap, periode van geldigheid, datum).

Heb je hulp nodig bij het maken van het screenshot, contacteer dan iemand die ook toegang heeft tot je online dossier op myHandicap. Dat kan de persoon zijn aan wie je je volmacht hebt gegeven, een medewerker van je ziekenfonds, de DG Personen met een handicap.

Of neem direct contact op met de DG Personen met een handicap:

 • via het contactformulier
 • per telefoon op het nummer: 0800/98 799 (buitenland - betalend: +32 2 528 69 99) (elke werkdag van 8u30 tot 12u30, behalve op woensdag)