Beheerder Intrafamiliaal Geweld (m/v/x)

safe.brussels

Selectiecode

XNS24033

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je stelt individuele actieplannen op en voert ze uit.

Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de activiteiten en taken binnen de volgende domeinen:

1. Dossierbeheer :

a)           Opstellen van een individueel actieplan:

 • Je neemt kennis van de situatie;
 • Je identificeert de mensen die al aan de situatie werken;
 • Je verzamelt informatie bij de betrokken partners en bij de begunstigden;
 • Je bepaalt de behoeften van de begunstigden en geeft ze voorrang;
 • Je organiseert en coördineert vergaderingen met relevante partners voor casusoverleggen;
 • In samenwerking met de partners stel je een actieplan op waarin je de acties toelicht die je zult ondernemen, net als de termijn en de uitvoerende organisatie.

b)           Uitvoering van het actieplan

 • Je zorgt ervoor dat elke partner zijn taak uitvoert;
 • Je volgt de begunstigden regelmatig op;
 • Je gaat om met implementatieproblemen en komt met innovatieve oplossingen;
 • Je coördineert de partners in hun acties;
 • Je organiseert follow-upvergaderingen met de relevante partners en informeert ze over de evolutie van de situatie.

2. Opstellen van documenten: Je stelt documenten, verslagen en notities voor de interne en externe rapportering.

3. Beheer van partnerschappen en communicatie:

 • Je ontwikkelt en onderhoudt partnerschappen om het contact te bevorderen en kwalitatieve casusoverleggen te organiseren;
 • Je geeft advies en ondersteuning aan professionals via de post, de telefoon of een gesprek;
 • Je identificeert en neemt deel aan symposia, opleidingen en conferenties om je netwerk, je kennissen en competenties te onderhouden en te ontwikkelen;
 • Je leidt vergaderingen om de communicatie en de zichtbaarheid van het CIFG te verzekeren.

4. Beheer van operationele taken:

 • Je voert de administratieve taken uit die bij je functie horen;
 • Je draagt bij aan de correcte en regelmatige toepassing van de tools voor planning en beheer;
 • Je archiveert documenten, nota's, notulen, brieven, e-mails, enz. fysiek of digitaal, zodat ze gemakkelijker kunnen worden geraadpleegd;
 • Je organiseert vergaderingen.

Aanvullende informatie:

Interne contacten: Alle personeelsleden van safe.brussels

Externe contacten: Parket, lokale politie, Brusselse verenigingen, jeugdhulp, alle huidige en toekomstige partners van het toekomstige centrum voor VIF, evenals de begunstigden van deze nieuwe dienst.

Graad van autonomie:

Je beschikt over een bepaalde autonomie, maar moet de mening van je overste vragen alvorens beslissingen te nemen. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (meerdere, collega of andere dienst).

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" bovenaan deze pagina ten laatste op 7-4-2024!

Werkgever

Meer dan een eenvoudige baseline of slogan is 'Voor een veilig Brussel' de richtlijn van alle acties die safe.brussels voert. De richtlijn vertaalt de wil van de teams van safe.brussels, in samenwerking met hun talrijke partners, om voor het Brussels Gewest en degenen die het doen leven – pendelaars, toeristen en inwoners – een veilig en sereen leefmilieu te garanderen.

Deze toewijding komt dagelijks tot uiting in de ontwikkeling en ondersteuning van talloze projecten, de coördinatie van samenwerkingsnetwerken en het diepgaand onderzoeken en voortdurend bewaken van de veiligheidstoestand.

Safe.brussels is verantwoordelijk voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid met als doel de rust en veiligheid van personen en eigendommen in het Brusselse Gewest te verzekeren. Safe.brussels speelt zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brusselse Gewest. Safe.brussels zorgt voor samenhang en complementariteit door de operatoren met elkaar in verbinding te brengen in zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en crisisbeheer tot opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met de federale, gewestelijke en lokale niveaus bepaalt safe.brussels bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Haar rol is niet om de bestaande instanties te vervangen, maar om op supralokaal en gewestelijk niveau een toegevoegde waarde bij te brengen.

Van meet af aan werd de strategie van safe.brussels gekenmerkt door een partnerschaps- en sectoroverschrijdende aanpak. Een strategie die zich concreet vertaalt in verschillende projecten in samenwerking met de actoren van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die aanwezig zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dit op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

Als fundamentele pijler van de organisatie werden de waarden van safe.brussels als volgt bepaald en gekozen door een interne werkgroep:

 • integriteit
 • respect
 • voortdurende verbetering
 • solidariteit
 • loyaliteit

Safe.brussels is gestructureerd in 4 directies (Organisational Support, Partnerships, Operations en Observatory), onder de directie General Management.

Je werkt in de Cel Projects Development van de directie Partnerships in een nieuwe dienst, het toekomstige Centrum voor de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (CVIF) in het Brussels Gewest. De omvang van het fenomeen van intrafamiliaal geweld is onmiskenbaar en Brussel is hierbij niet gespaard gebleven. En ook al bestaan de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning wel degelijk, ze zijn nog onvoldoende gekend en te versnipperd over het hele gewest. Na verschillende jaren van onderzoek en werk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een holistisch hulpverleningscentrum opgericht, waar multidisciplinair en intersectoraal kan worden samengewerkt. Dit is essentieel voor een doeltreffende en efficiënte opvang van slachtoffers van intra familiaal geweld.

Het centrum wordt operationeel tussen april en mei 2024 en je zal betrokken zijn bij het opzetten van deze nieuwe structuur, het samenbrengen van de betrokken partners om aan specifieke situaties van intra familiaal geweld te werken en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van deze plaats die zich inzet voor slachtoffers.

Meer info? https://safe.brussels/

Competenties

Diploma

Je beschikt over een diploma op niveau A:

Diploma hoger onderwijs van de 2e cyclus (bv. masterdiploma, ingenieursdiploma, gespecialiseerd masterdiploma) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, van minstens 60 studiepunten.

Vereiste ervaring

Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring in het domein van beheer van begeleidingsdossiers op het gebied van psychosociale zorg waarin je ten minste 3 van de volgende 5 taken hebt uitgevoerd:

 1. Opzoeken van informatie over de situaties in het geval van mogelijk geweld
 2.  Afnemen van individuele follow-upinterviews met mogelijke slachtoffers
 3. Opstellen van individuele follow-upactieplannen
 4. Uitvoering en opvolging van individuele follow-upactieplannen
 5. Contact opnemen en onderhouden met partners

Alle belangrijke informatie (geaccepteerde diploma's, vaardigheden, belangrijke data, enz.) over deze selectieprocedure is te vinden in het selectiereglement (zie de rubriek selectieprocedure).

Pluspunten

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de kennis van het Frans een troef.
 •  Ervaring in projectmanagement en kennis van het Engels zijn pluspunten.

Aanbod

Loon

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101). De minimum aanvangswedde bedraagt € 49 126,91 (bruto jaarsalaris met 2 jaar relevante werkervaring, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Je kunt maximaal drie dagen telewerk per week aanvragen. Bij aanvang van je werk ontvang je een telewerkpakket: een laptop, een smartphone + abonnement, een extern scherm, een toetsenbord, een computermuis, een headset, een, laptoprugzak, een ergonomische bureaustoel voor thuis, enz,
 • Maandelijkse telewerkvergoeding van € 20 tot € 50 netto afhankelijk van het aantal dagen (minimaal 1 tot 4 dagen per maand)
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (€ 600, € 2400 Of € 3200 per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaalde taalcertificaat),
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8/gepresteerde dag
 • Gratis Abonnement voor de trein en de Lijn/TEC voor woon- werkverkeer
 • Gratis MIVB – abonnement
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen (35 cent/km)
 • Verschillende Sociale voordelen
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vlotte bereikbaarheid via het openbaar vervoer
 • Eindejaarspremie
 • Flexibele werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare diensten.
 •  De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Om naar het selectiereglement te gaan, klik hier.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik hier.

Extra info

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels