Detentiebegeleider: Haren en Dendermonde (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG24084

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1130 Haren
 • 9200 Dendermonde

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als detentiebegeleider  werk je binnen de leefeenheden of –sectie van de gevangenis en begeleid je (een groep van) gedetineerden. 

Als detentiebegeleider sta je in voor de dagelijkse begeleiding van de gedetineerden/ bewoners, het verzekeren van de dagstructuur en het coachen richting re-integratie. 

Je bent het eerste aanspreekpunt in hun dagelijkse leven en zoekt samen met hen hoe hun detentie zinvol en op maat kan worden ingevuld. Zo krijg je een goed zicht op hun vragen en noden en speel je een motiverende rol in hun keuze om deel te nemen aan activiteiten. Je bespreekt met hen het activiteiten– en hulpverleningsaanbod maar respecteert hun autonomie en de keuzes die zij maken. Voor specifieke problemen verwijs je hen actief door naar de personen die hen professioneel kunnen bijstaan. En je volgt ook op hoe dit loopt.

Je overlegt met diensten zoals de psychosociale dienst en andere hulpverleners over hoe je de gedetineerde kan ondersteunen en wat mogelijke aandachtspunten zijn. Omgekeerd horen deze collega’s van jou hoe de detentie verloopt en waar zij met de gedetineerde verder aan kunnen werken. En wat deze belangrijk vindt, nu en naar de toekomst. Door je individuelen nteracties en je aandacht voor de groepsdynamiek zorg je binnen de leefeenheid mee voor een menselijke en dus ook veilige omgeving voor gedetineerden en collega’s.

Naast begeleiden hou je uiteraard ook toezicht en draag je bij tot de orde en veiligheid. Bij conflicten of incidenten zorg je op dat moment samen met je collega’s veiligheidsassistenten voor een vlotte afhandeling. Achteraf speel jij ook nog een belangrijke rol in het laten terugkeren van de rust en het herstel van de relatie met alle betrokkenen. Vanuit je contact met en inzicht in de persoon van de gedetineerde kan je, indien mogelijk, bespreken wat en hoe alles is kunnen gebeuren. Je zoekt samen uit hoe dit in de toekomst kan worden vermeden en wat daarvoor nodig is. Op die manier fungeer je ook als rolmodel en toon je aan gedetineerden dat er bij een conflict ook andere opties zijn. Zo bouw je concreet mee aan het versterken van sociale vaardigheden en het verhogen van de kansen op een geslaagde re-integratie.

Je belangrijkste nieuwe taken op de leefeenheid zijn:

 • Onthalen en informeren van gedetineerden, van bij aankomst tot vertrek op de leefeenheid
 • Bieden van ondersteuning bij moeilijke momenten, luisteren en empathisch reageren
 • Individuele gesprekken voeren en motiveren naar deelname aan activiteiten
 • Bemiddelen bij dagelijkse conflicten tussen gedetineerden
 • Doorverwijzen naar de juiste diensten en dit opvolgen
 • Deelnemen aan besprekingen samen met andere diensten
 • Begeleiden van en toezicht houden op activiteiten op de leefeenheid, waar wenselijk door zelf deel te nemen.

Om je goed voor te bereiden op je taak, zal je het eerste jaar opleiding volgen en praktijkervaring opdoen. Na dit eerste jaar kan je dan volwaardig aan de slag als detentiebegeleider.

Je werkt in ochtend-, namiddag- of dagdiensten, ook tijdens het weekend en op feestdagen.

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 200 plaatsen in de gevangenis van Haren en Dendermonde. 

De nieuwe gevangenis van Haren zal de sites van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal grotendeels vervangen. Naast het huisvesten van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden, in voorhechtenis of veroordeeld, is er ook een psychiatrische afdeling, een ziekenhuis en een open afdeling buiten de perimetermuur voorzien.

Het bouwconcept van Haren is helemaal nieuw. Haren is een gevangenisdorp met woongebouwen en daarnaast gebouwen waarin activiteiten zoals bezoek, sport en tewerkstelling georganiseerd worden. Gedetineerden verblijven in groepen van ongeveer 30 op kleine leefeenheden waar ook een groot deel van hun dagelijkse bezigheden zoals eten, wandelen en ontspanning doorgaan. Voor andere activiteiten dienen ze door het dorp te wandelen. Deze nieuwe infrastructuur met leefeenheden bevordert de autonomie en verantwoordelijkheid van gedetineerden en zo hun terugkeer naar de samenleving.  

De nieuwe gevangenis Poort van Dendermonde gelegen aan het Oud Klooster, opende reeds eind 2022. Deze inrichting zal 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden, huisvesten.
Het nieuwe concept staat voor het waarborgen van een positief werk- en leefklimaat en sluit aan bij een humane visie op detentie, waar de autonomie van gedetineerden en de voorbereiding van hun re-integratie centraal staan.  
Elke verblijfsruimte is uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche. Via rechtopstaande ramen valt er veel licht binnen in de verblijfsafdelingen en de open galerijen zorgen voor transparantie en een groter veiligheidsgevoel. Er zijn 4 binnentuinen en rond de gevangenis wordt een watergracht en een ruime groenzone met bomen en struiken voorzien.

De Hulpgevangenis Dendermonde wordt na een tijdelijke sluiting en renovatiewerken heropend. Zij zal plaats bieden aan maximaal 120 veroordeelde gedetineerden. De inrichting telt voornamelijk monocellen. Er wordt een semi-gemeenschapsregime aangeboden waarbij gedetineerden tewerkgesteld worden in de huishoudelijke diensten en werkplaatsen, zij kunnen deelnemen aan ontspannings-, sport-, vormingsactiviteiten en een hulpverleningsaanbod alsook genieten van wandel- en bezoekfaciliteiten.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 38 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.
Dit betekent: 

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

  Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.
  Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of een benoemingsbesluit of een instapkaart
 • Je bent gemotiveerd, klantgericht, communicatief, stressbestendig, en een teamplayer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

 1. We screenen jouw diploma, instapkaart en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt  een interview (met rollenspel) af in de gevangenis van Dendermonde als je solliciteert voor deze gevangenis. Voor de gevangenis van Haren gaan de interviews door in Brussel (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Deze functie is vacant in meerdere gevangenissen. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Je dient minstens 1 standplaats te selecteren. Tijdens de procedure (en erna indien je slaagt), kan je deze voorkeuren steeds aanpassen. Als je geslaagd bent voor deze selectie, word je alleen geconsulteerd voor de standplaats(en) die je geselecteerd hebt in je online account. 

Kies een testevent in de inrichting van voorkeur die je hebt opgegeven tijdens je inschrijving. 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Gesprekken voor de gevangenis van Dendermonde vinden plaats in de nieuwe gevangenis van Dendermonde.  
Gesprekken voor het gevangenisdorp van Haren vinden plaats in Brussel (Waterloolaan 115).

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als detentiebegeleider (niveau C) met de bijhorende weddeschaal 20AP.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 31.679,65 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies en toelagen

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand 
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)
 • begeleidingstoelage van 3 euro (bruto, niet-geïndexeerd per gepresteerde dag)

Voordelen:

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof
  • 2 brugdagen en 3 reglementaire feestdagen met de mogelijkheid om deze in recup op te nemen
  • recuperatiemogelijkheid van de werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar  
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als detentiebegeleider  werk je binnen de leefeenheden of –sectie van de gevangenis en begeleid je (een groep van) gedetineerden. 

Als detentiebegeleider sta je in voor de dagelijkse begeleiding van de gedetineerden/ bewoners, het verzekeren van de dagstructuur en het coachen richting re-integratie. 

Je bent het eerste aanspreekpunt in hun dagelijkse leven en zoekt samen met hen hoe hun detentie zinvol en op maat kan worden ingevuld. Zo krijg je een goed zicht op hun vragen en noden en speel je een motiverende rol in hun keuze om deel te nemen aan activiteiten. Je bespreekt met hen het activiteiten– en hulpverleningsaanbod maar respecteert hun autonomie en de keuzes die zij maken. Voor specifieke problemen verwijs je hen actief door naar de personen die hen professioneel kunnen bijstaan. En je volgt ook op hoe dit loopt.

Je overlegt met diensten zoals de psychosociale dienst en andere hulpverleners over hoe je de gedetineerde kan ondersteunen en wat mogelijke aandachtspunten zijn. Omgekeerd horen deze collega’s van jou hoe de detentie verloopt en waar zij met de gedetineerde verder aan kunnen werken. En wat deze belangrijk vindt, nu en naar de toekomst. Door je individuelen nteracties en je aandacht voor de groepsdynamiek zorg je binnen de leefeenheid mee voor een menselijke en dus ook veilige omgeving voor gedetineerden en collega’s.

Naast begeleiden hou je uiteraard ook toezicht en draag je bij tot de orde en veiligheid. Bij conflicten of incidenten zorg je op dat moment samen met je collega’s veiligheidsassistenten voor een vlotte afhandeling. Achteraf speel jij ook nog een belangrijke rol in het laten terugkeren van de rust en het herstel van de relatie met alle betrokkenen. Vanuit je contact met en inzicht in de persoon van de gedetineerde kan je, indien mogelijk, bespreken wat en hoe alles is kunnen gebeuren. Je zoekt samen uit hoe dit in de toekomst kan worden vermeden en wat daarvoor nodig is. Op die manier fungeer je ook als rolmodel en toon je aan gedetineerden dat er bij een conflict ook andere opties zijn. Zo bouw je concreet mee aan het versterken van sociale vaardigheden en het verhogen van de kansen op een geslaagde re-integratie.

Je belangrijkste nieuwe taken op de leefeenheid zijn:

 • Onthalen en informeren van gedetineerden, van bij aankomst tot vertrek op de leefeenheid
 • Bieden van ondersteuning bij moeilijke momenten, luisteren en empathisch reageren
 • Individuele gesprekken voeren en motiveren naar deelname aan activiteiten
 • Bemiddelen bij dagelijkse conflicten tussen gedetineerden
 • Doorverwijzen naar de juiste diensten en dit opvolgen
 • Deelnemen aan besprekingen samen met andere diensten
 • Begeleiden van en toezicht houden op activiteiten op de leefeenheid, waar wenselijk door zelf deel te nemen.

Om je goed voor te bereiden op je taak, zal je het eerste jaar opleiding volgen en praktijkervaring opdoen. Na dit eerste jaar kan je dan volwaardig aan de slag als detentiebegeleider.

Je werkt in ochtend-, namiddag- of dagdiensten, ook tijdens het weekend en op feestdagen.

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 200 plaatsen in de gevangenis van Haren en Dendermonde. 

De nieuwe gevangenis van Haren zal de sites van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal grotendeels vervangen. Naast het huisvesten van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden, in voorhechtenis of veroordeeld, is er ook een psychiatrische afdeling, een ziekenhuis en een open afdeling buiten de perimetermuur voorzien.

Het bouwconcept van Haren is helemaal nieuw. Haren is een gevangenisdorp met woongebouwen en daarnaast gebouwen waarin activiteiten zoals bezoek, sport en tewerkstelling georganiseerd worden. Gedetineerden verblijven in groepen van ongeveer 30 op kleine leefeenheden waar ook een groot deel van hun dagelijkse bezigheden zoals eten, wandelen en ontspanning doorgaan. Voor andere activiteiten dienen ze door het dorp te wandelen. Deze nieuwe infrastructuur met leefeenheden bevordert de autonomie en verantwoordelijkheid van gedetineerden en zo hun terugkeer naar de samenleving.  

De nieuwe gevangenis Poort van Dendermonde gelegen aan het Oud Klooster, opende reeds eind 2022. Deze inrichting zal 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden, huisvesten.
Het nieuwe concept staat voor het waarborgen van een positief werk- en leefklimaat en sluit aan bij een humane visie op detentie, waar de autonomie van gedetineerden en de voorbereiding van hun re-integratie centraal staan.  
Elke verblijfsruimte is uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche. Via rechtopstaande ramen valt er veel licht binnen in de verblijfsafdelingen en de open galerijen zorgen voor transparantie en een groter veiligheidsgevoel. Er zijn 4 binnentuinen en rond de gevangenis wordt een watergracht en een ruime groenzone met bomen en struiken voorzien.

De Hulpgevangenis Dendermonde wordt na een tijdelijke sluiting en renovatiewerken heropend. Zij zal plaats bieden aan maximaal 120 veroordeelde gedetineerden. De inrichting telt voornamelijk monocellen. Er wordt een semi-gemeenschapsregime aangeboden waarbij gedetineerden tewerkgesteld worden in de huishoudelijke diensten en werkplaatsen, zij kunnen deelnemen aan ontspannings-, sport-, vormingsactiviteiten en een hulpverleningsaanbod alsook genieten van wandel- en bezoekfaciliteiten.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 38 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.
Dit betekent: 

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

  Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.
  Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 

 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In team werken: Je deelt je mening en deelt je ideeën en je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je leeft je in in andermans situatie, je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier en levert hen een persoonlijke dienstverlening.
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer en respecteert vertrouwelijkheid.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd wegen harder door in de eindscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en kan je niet in de lijst van geslaagden worden opgenomen.  

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van kantoorsoftware.
 • Je hebt kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of een benoemingsbesluit of een instapkaart
 • Je bent gemotiveerd, klantgericht, communicatief, stressbestendig, en een teamplayer.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van je inschrijving:

Je beschikt op de dag van je inschrijving over het vereiste diploma of een benoemingsbesluit of een instapkaart

1. OFWEL beschik je over een diploma hoger secundair onderwijs op de dag van je inschrijving:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.


Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan  hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in je online-cv in je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

2. OFWEL beschik je NIET over een diploma hoger secundair onderwijs, maar beschik je wel over een instapkaart: 

Je kan solliciteren als je beschikt over de instapkaart penitentiair bewakingsassistent niveau C.

Als je nog niet beschikt over de instapkaart, moet je deze test eerst afleggen door je in te schrijven  voor de procedure ANG23447 (t.e.m. 31/03/2024). Als je slaagt, ontvang je een certificaat ‘instapkaart’, dat je gebruikt om in te schrijven voor dezeselectieprocedure. Schrijf  je zo snel mogelijk in aangezien je al  een instapkaart moet hebben om te kunnen solliciteren voor deze selectie.  

3. Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als detentiebegeleider (niveau C) met de bijhorende weddeschaal 20AP.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 31.679,65 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies en toelagen

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand 
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)
 • begeleidingstoelage van 3 euro (bruto, niet-geïndexeerd per gepresteerde dag)

Voordelen:

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof
  • 2 brugdagen en 3 reglementaire feestdagen met de mogelijkheid om deze in recup op te nemen
  • recuperatiemogelijkheid van de werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar  
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • medisch geschikt zijn.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

 1. We screenen jouw diploma, instapkaart en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt  een interview (met rollenspel) af in de gevangenis van Dendermonde als je solliciteert voor deze gevangenis. Voor de gevangenis van Haren gaan de interviews door in Brussel (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Deze functie is vacant in meerdere gevangenissen. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Je dient minstens 1 standplaats te selecteren. Tijdens de procedure (en erna indien je slaagt), kan je deze voorkeuren steeds aanpassen. Als je geslaagd bent voor deze selectie, word je alleen geconsulteerd voor de standplaats(en) die je geselecteerd hebt in je online account. 

Kies een testevent in de inrichting van voorkeur die je hebt opgegeven tijdens je inschrijving. 

Opgelet:

·       

Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

·       

Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

·       

Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

·       

We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je afwezig bent voor een test waarvoor je ingeschreven bent.

Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of instapkaart of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma OF instapkaart of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de dag van je inschrijving. 

Als je niet voldoet aan deze deelnemingsvoorwaarden, word je uitgesloten voor de selectieprocedure. Als je al een datum voor een test gekozen hebt, wordt deze geannuleerd en kan je je niet meer inschrijven voor het testmoment.  

Stap 2: Specifieke screening – interview (+/- 55 minuten) + rollenspel (15 minuten) ter plaatse 

Het interview en het rollenspel evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je beoordeeld wordt als 'geschikt' of 'zeer geschikt'. 

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure van detentiebegeleider.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding en een uitnodiging voor het medisch onderzoek. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.  

Hoe lang blijft deze lijst geldig? 

Bij het afsluiten van de selectieprocedure wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen. 

Medisch onderzoek

Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren. Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk 

Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving. Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” .

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Gesprekken voor de gevangenis van Dendermonde vinden plaats in de nieuwe gevangenis van Dendermonde.  
Gesprekken voor het gevangenisdorp van Haren vinden plaats in Brussel (Waterloolaan 115).

Je kan solliciteren tot en met 10/06/2024

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana