Expert klimaat - gerelateerd onderzoek (BELSPO) - via Talent Exchange (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23041

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), en meer bepaald zijn Dienst Onderzoeksprogramma’s en-infrastructuren, beheert meerdere nationele en internationale initiatieven op het gebied van klimaatonderzoek:

-        Meerdere onderzoeksprojecten in het kader van het BRAIN-be programma;

-        Specifiek impulsprogramma rond poolonderzoek;

-        Deelname aan de oproepen van het Joint Programming Initiatives Climate (JPI Climate) and Oceans (JPI Oceans);

-        Verzekeren van het centrale Secretariaat van het JPI Climate;

-        Mede-oprichters van het recent opgerichte federaal Klimaatcentrum;

-        Verzekeren van de Belgische vertegenwoordiging in het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

De Dienst ‘Monitoring and evaluation of Research and Innovation (MERI’) van de POD Wetenschapsbeleid ontwikkelt ‘dashboards’ op basis van de integratie van onderzoeksgegevens, en stelt statistieken over onderzoek en ontwikkeling op.

Voor het beheer en valorisatie van de klimaatgerelateerde onderzoeksinitiatieven en de opvolging van de projecten die eruit voortvloeien wensen we ons team te versterken.

Je ontwikkelt met de ondersteuning van betrokken verantwoordelijken uit beide diensten, een methodologisch kader om een overzicht te geven van de wetenschappelijke klimaatgerelateerde onderzoeksactiviteiten in België en hun evolutie. Hierbij zullen, afhankelijk van de gebruikers,  verschillende invalshoeken worden gedefinieerd: statistische analyse, bibliometrie, datavisualisatie, enz.

Contactpersonen: maaike.vancauwenberghe@belspo.be; marleen.bosschaerts@belspo.be

Werkgever

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) staat in voor de financiering van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de federale bevoegdheden en van de internationale engagementen die de federale overheid heeft aangegaan. In deze context staat de Dienst in voor de voorbereiding en het beheer van een portfolio aan financieringsacties waaronder verschillende onderzoeksprogramma's, onderzoeksinfrastructuren en science-policy interfaces en de deelname aan nationale en internationale samenwerkingsinitiatieven.

De Dienst “Monitoring and Evaluation of Research and Innovation – MERI” is verantwoordelijk voor de productie van officiële statistieken en het maken van publicaties over onderzoek en innovatie. 

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma’s en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

https://www.belspo.be

Competenties

Je hebt ervaring met het schrijven van code met behulp van statistische software (ongeacht de omgeving: SAS, STATA, SPSS, Python, R, …).

Je hebt een basiskennis van de context inzake onderzoek en innovatie in België en Europa en van de activiteiten van BELSPO in dit verband, met een focus op klimaatgerelateerd onderzoek.

Je hebt voeling met projectwerking.

Pluspunten

Goede kennis van het Engels (en eventueel het Frans), gezien de meertalige werkomgeving.

Basiskennis van Natural Language Processing (NLP)

Aanbod

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

        2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Solliciteren

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 22/03/2023 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...