Portret Yamina

Waaruit bestaat je werk?

Mijn werk omvat de fysisch-chemische analyse van voedingsmiddelen bestemd voor zowel mensen, dieren als planten. De analyses worden uitgevoerd volgens de ISO 17025 norm op basis van een controlestandaard en in overeenstemming met de Europese normen.
Mijn werk omvat eveneens het ingeven en opvolgen van de resultaten van de analyses en het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden.

Wat bevalt je aan je werk?

Dankzij mijn werk kan ik mijn professionele kennis en ervaring verder ontwikkelen en verdiepen. In mijn loopbaan krijg ik de kans om uitdagingen aan te gaan. Deze tot een succes kunnen brengen schenkt mij voldoening en vertrouwen.

Sinds wanneer werk je bij het FAVV?

Sinds haar ontstaan. Ik heb zelf kunnen meewerken aan haar oprichting.

Hoe zou je in één woord de sfeer op het werk beschrijven?

Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat. Het werk is gevarieerd, de werkuren zijn flexibel, er is luisterbereidheid en medewerkers worden actief betrokken.

Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.

Ontdek deze werkgever