Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

2 medewerkers FAGG praten met elkaar

Wie zijn we?

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is de bevoegde autoriteit in België voor het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, zowel voor menselijk als diergeneeskundig gebruik.

Het FAGG speelt een belangrijke rol in elke fase van de levenscyclus van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, van de klinische ontwikkeling tot de opvolging op de markt.

Een paar voorbeelden van onze belangrijkste activiteiten zijn:

 • de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen;
 • het uitvoeren van inspecties en controles in apotheken, ziekenhuisapotheken, geneesmiddelendepots bij dierenartsen;
 • deelname aan activiteiten tegen doping, namaakgeneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen;
 • verwerken van meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen en gezondheidsproducten;
 • onbeschikbaarheid van geneesmiddelen opvolgen.

Projecten in de kijker

Onze waarden

De waarden die leven binnen het FAGG zijn zorgvuldig gekozen en vormen de leidraad doorheen onze dagelijkse activiteiten.

Integriteit:

 • door op een eerlijke en transparante manier te werken;
 • door wantoestanden te herkennen en deze te verhelpen;
 • door onszelf uit te dagen om elke dag weer een voorbeeld te zijn.

Engagement:

 • door ons op onze taken toe te leggen;
 • door te streven naar altijd betere competenties;
 • door onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Aanpassingsvermogen:

 • door onze doelstellingen na te streven rekening houdend met de veranderende context;
 • door aandacht te hebben voor de evoluties in onze bevoegdheidsdomeinen;
 • door open te staan voor verandering en hier op te reageren.

Teamspirit:

 • door ons solidair op te stellen en ons verbonden te voelen in het gemeenschappelijk belang van de volksgezondheid;
 • door collega’s met raad en daad bij te staan;
 • door wederzijdse hulp en welwillendheid te tonen.

Onze troeven

 • Interessant en afwisselend werk binnen het wetenschappelijke domein van geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
 • Aantrekkelijke ondersteunende functies.
 • De kans om je loopbaan te ontwikkelen en je verder te specialiseren dankzij talrijke opleidingsmogelijkheden tijdens de werkuren.
 • Een goede werksfeer binnen een nieuwe aangepaste infrastructuur volgens de principes van activiteitsgestuurd werken (activity-based working).
 • Onze bedrijfscultuur NWOW (New Way of Working), waarbij vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staat.
 • Een betere balans tussen werk en privéleven, met name dankzij telewerk.
 • Gelijke kansen en pro-diversiteit.

Wie zoeken we?

We zoeken regelmatig mensen met een wetenschappelijke vorming of ervaring in het domein van geneesmiddelen of gezondheidsproducten in de ruime zin. Zij kunnen bij het FAGG aan de slag als dossierbeheerder, evaluator of inspecteur/controleur.

Ook voor onze ondersteunende diensten zijn we regelmatig op zoek naar versterking zoals juristen, ICT-profielen, HR-profielen, communicatiemedewerkers, boekhouders, administratieve assistenten en nog veel meer.
 

Aantal medewerkers

535

Contactgegevens

Galileelaan 5/03
1210 Brussel
België

Phone number

Meer info over onze jobs

Meer info over onze stages