Attaché gegevensbeheer en statistieken (m/v/x)

Iriscare

Selectiecode

ANB23006

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij interesse in het beheren van administratieve en statistische gegevens? Iriscare, de cruciale instelling voor sociale bescherming in het Brussels Gewest, zoekt een toegewijde gegevensbeheerder. Als jij klaar bent om een impact te maken binnen het dynamische team op de dienst Budget, Financiering en Monitoring, dan is dit jouw kans!

Wat volgt zijn verschillende rollen die je, onder meer, opneemt binnen de functie.

Als gegevensbeheerder: ontwikkelen, controleren en beheren van de administratieve en statistische gegevens die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de dienst efficiënt uit te voeren en te rapporteren aan de verschillende belanghebbenden.

Voorbeelden van taken:

 • ontwikkelen en beheren van de datawarehouse-applicaties (data storage) om administratieve gegevens te beheren en statistieken, tabellen en rapporteren te genereren;
 • ontwikkelen van controlemethoden om de consistentie en de kwaliteit van de statistieken en de boekhoudkundige gegevens te waarborgen;
 • verzamelen van administratieve gegevens om de diverse datawarehouse-applicaties te voeden;
 • uitvoeren van query's in Datawarehouse-applicaties;
 • opstellen van modellen om technische ramingen uit te voeren.

Als analist: analyses uitvoeren op het gebied van de verschillende bevoegdheden van Iriscare om de instelling, de (voogdij)overheid, derden en burgers een juist beeld te geven van de domeinen gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

Voorbeelden van taken:

 • interpreteren en beschrijven van de administratieve gegevens;
 • functionele analyse uitvoeren van diverse processen;
 • monitoring uitvoeren van de bevoegdheden van Iriscare (trends, volumes, uitgaven, etc.).


Als adviseur:
verzamelen en interpreteren van statistische informatie en deze communiceren aan 
interne en externe klanten.

Voorbeelden van taken:

 • helpen met het interpreteren en raadplegen van gegevens uit diverse bronnen;
 • ondersteunen van de interne diensten met cijferanalyses;
 • uitbrengen van adviezen over de mogelijkheid om gegevens mee te delen met externe diensten.

Als redacteur: schrijven en meewerken aan (web)publicaties om de belanghebbenden (openbare besturen, onderzoekers, belangengroepen, de bevolking, etc.) te informeren over de domeinen gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

Voorbeelden van taken:

 • creëren, opmaken en publiceren van dynamische rapporten;
 • beschrijven van statistische gegevens en trends;
 • antwoorden formuleren op vragen van zowel interne als externe klanten.

Als teammedewerker: een solidaire houding aannemen en bijdragen aan een positieve groepsgeest.

Voorbeelden van taken:

 • actief bijdragen aan het dynamisch functioneren van het team;
 • samenwerken binnen het team, mee helpen en zorgen voor een goede verdeling van de taken en het delen van kennis om hun vakgebied en de competenties van het team te verbreden. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare (Belliardstraat 71 bus 2, 1000 Brussel).

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • de erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen;
 • het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris;
 • de toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra;
 • ondersteuning van gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel);
 • de financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • de toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

Iriscare is begaan met de milieuproblematiek en haar impact op de samenleving als geheel op lange termijn. In 2023 kreeg het kantoor het label Ecodynamische onderneming (3 sterren), wat betekent dat de instelling een ecodynamisch modelbedrijf is en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieubeheer.

Iriscare is tevens bekroond met het "Great Place to Work" label voor een periode van één jaar.

De vacante betrekking bevindt zich bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare. De dienst bestaat uit 16 medewerkers. De dienst staat in voor de algemene boekhouding, het financieel beheer, de begroting en de financiële- en statistische rapportering. In navolging van de 6de staatshervorming worden instellingen en personen zowel rechtstreeks als via de kinderbijslagfondsen en de verzekeringsinstellingen gefinancierd voor de sectoren Gezinsbijslag, Gezondheidszorg en Hulp aan Personen. Binnen de dienst wordt er ook effectief dossierbeheer en (prijs)controle uitgevoerd voor de rustoorden, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de instellingen voor beschut wonen en de revalidatiecentra.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 46.487,28 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • werkzekerheid
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 35 dagen verlof en 5 flexdagen per jaar (op voltijdse basis)
  • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij metrohaltes Troon 
   en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg 
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • toegang tot een sociale dienst
  • eindejaarspremie en vakantiegeld

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij interesse in het beheren van administratieve en statistische gegevens? Iriscare, de cruciale instelling voor sociale bescherming in het Brussels Gewest, zoekt een toegewijde gegevensbeheerder. Als jij klaar bent om een impact te maken binnen het dynamische team op de dienst Budget, Financiering en Monitoring, dan is dit jouw kans!

Wat volgt zijn verschillende rollen die je, onder meer, opneemt binnen de functie.

Als gegevensbeheerder: ontwikkelen, controleren en beheren van de administratieve en statistische gegevens die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de dienst efficiënt uit te voeren en te rapporteren aan de verschillende belanghebbenden.

Voorbeelden van taken:

 • ontwikkelen en beheren van de datawarehouse-applicaties (data storage) om administratieve gegevens te beheren en statistieken, tabellen en rapporteren te genereren;
 • ontwikkelen van controlemethoden om de consistentie en de kwaliteit van de statistieken en de boekhoudkundige gegevens te waarborgen;
 • verzamelen van administratieve gegevens om de diverse datawarehouse-applicaties te voeden;
 • uitvoeren van query's in Datawarehouse-applicaties;
 • opstellen van modellen om technische ramingen uit te voeren.

Als analist: analyses uitvoeren op het gebied van de verschillende bevoegdheden van Iriscare om de instelling, de (voogdij)overheid, derden en burgers een juist beeld te geven van de domeinen gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

Voorbeelden van taken:

 • interpreteren en beschrijven van de administratieve gegevens;
 • functionele analyse uitvoeren van diverse processen;
 • monitoring uitvoeren van de bevoegdheden van Iriscare (trends, volumes, uitgaven, etc.).


Als adviseur:
verzamelen en interpreteren van statistische informatie en deze communiceren aan 
interne en externe klanten.

Voorbeelden van taken:

 • helpen met het interpreteren en raadplegen van gegevens uit diverse bronnen;
 • ondersteunen van de interne diensten met cijferanalyses;
 • uitbrengen van adviezen over de mogelijkheid om gegevens mee te delen met externe diensten.

Als redacteur: schrijven en meewerken aan (web)publicaties om de belanghebbenden (openbare besturen, onderzoekers, belangengroepen, de bevolking, etc.) te informeren over de domeinen gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag.

Voorbeelden van taken:

 • creëren, opmaken en publiceren van dynamische rapporten;
 • beschrijven van statistische gegevens en trends;
 • antwoorden formuleren op vragen van zowel interne als externe klanten.

Als teammedewerker: een solidaire houding aannemen en bijdragen aan een positieve groepsgeest.

Voorbeelden van taken:

 • actief bijdragen aan het dynamisch functioneren van het team;
 • samenwerken binnen het team, mee helpen en zorgen voor een goede verdeling van de taken en het delen van kennis om hun vakgebied en de competenties van het team te verbreden. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare (Belliardstraat 71 bus 2, 1000 Brussel).

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • de erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen;
 • het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris;
 • de toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra;
 • ondersteuning van gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel);
 • de financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • de toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

Iriscare is begaan met de milieuproblematiek en haar impact op de samenleving als geheel op lange termijn. In 2023 kreeg het kantoor het label Ecodynamische onderneming (3 sterren), wat betekent dat de instelling een ecodynamisch modelbedrijf is en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieubeheer.

Iriscare is tevens bekroond met het "Great Place to Work" label voor een periode van één jaar.

De vacante betrekking bevindt zich bij de dienst Budget, Financiering en Monitoring van Iriscare. De dienst bestaat uit 16 medewerkers. De dienst staat in voor de algemene boekhouding, het financieel beheer, de begroting en de financiële- en statistische rapportering. In navolging van de 6de staatshervorming worden instellingen en personen zowel rechtstreeks als via de kinderbijslagfondsen en de verzekeringsinstellingen gefinancierd voor de sectoren Gezinsbijslag, Gezondheidszorg en Hulp aan Personen. Binnen de dienst wordt er ook effectief dossierbeheer en (prijs)controle uitgevoerd voor de rustoorden, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de instellingen voor beschut wonen en de revalidatiecentra.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en een bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X2).

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis en kunde van Access, Excel en Visual Basic for Applications.

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervaardigheden

Niet vereist, wel een troef

 •  Kennis van het Frans is een pluspunt. 

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 46.487,28 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • werkzekerheid
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 35 dagen verlof en 5 flexdagen per jaar (op voltijdse basis)
  • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij metrohaltes Troon 
   en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg 
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • toegang tot een sociale dienst
  • eindejaarspremie en vakantiegeld

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

Iriscare voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. 

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Generieke screening (+/- 3 uur en 30 minuten)

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben. 


Ben je geslaagd voor deze generieke screening?

Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.


Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?

Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd.


Wanneer vinden de testen plaats?

Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening:

Na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van april 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening:

Ten vroegste 10 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van je online account. Je zal zien dat er verschillende data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 55 minuten)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan of volgend op het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Beslissen
 • Adviseren


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond de tweede week van mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Als deze proef niet wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zie stap 4!

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1 uur en 15 minuten + 90 minuten voorbereiding voor de technische casus)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Vóór het interview krijg je een technische casus die je kennis van Access, Excel en Visual Basic for Applications zal meten. Hiervoor krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden. De technische casus wordt besproken tijdens je interview.


Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan of volgend op het interview.

OPGELET: Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef, zal deze proef (Interview + PC proef) plaatsvinden rond de eerste en tweede week van mei 2024 (onder voorbehoud). In dit geval ben je geslaagd als je voor het interview ten minste 50 punten op 100 behaalt en voor het totaal van de proeven een minimum van 60 punten op 120 behaalt; voor de PC proef dien je geen minimum score te behalen. 

OPGELET: Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt als afzonderlijke proef, zal deze proef (Interview) plaatsvinden rond de derde en vierde week van mei 2024 (onder voorbehoud). In dit geval ben je geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4: Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 16 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. 

Overheidsdiensten die nog geen 2% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 05/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels