HR begroting- & data expert (m/v/x)

Gemeente Schaarbeek

Selectiecode

XNC23434

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

ALGEMENE MISSIE:

Als HR begroting- & data expert zorg je voor de begroting en de financiële aspecten van de Directie Human Resources. Hij.zij is de deskundige inzake de cijfers betreffende de door de HR-Directie beheerde zaken (salarissen, schalen, subsidies). Hij.zij ondersteunt en adviseert zijn/haar hiërarchie en de administratie bij het begrotings- en financieel beheer. Daartoe neemt hij.zij deel aan discussies over personeelsstrategieën. Hij.zij werkt ook mee aan het goede beheer van de Directie door de verslaglegging en de interne controle te coördineren.

De nieuwe HR begroting- & data expert zal de Directie HR (ongeveer 45 personen) versterken in de dienst «Organisatie & Projecten». Deze dienst heeft als missie de organisatie ontwikkeling van de gemeentelijke administratie te ondersteunen. Het maakt deel uit van de nieuwe Afdeling «Personeel en Organisatieontwikkeling».

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

Beheer van Personeelsbegroting:

 • Adviezen:
  • De Directie en het Directiecomité adviseren over budgettaire en financiële aangelegenheden in verband met personeelszaken;
  • Opstellen van adviezen, nota's en andere technische en/of strategische documenten met betrekking tot deze onderwerpen;

 

 • Projecten, processen en procedures:
  • Het begrotingsbeheerproces verbeteren, vereenvoudigen en digitaliseren (in samenwerking met de Directie Financiën en de dienst Begroting in het bijzonder);
  • Deelnemen aan bestaande of toekomstige projecten inzake salarisadministratie en een strategie voor personeelsplanning;
  • Ontwikkelen, verbeteren en bijwerken van processen/procedures met het oog op administratieve vereenvoudiging, doeltreffendheid en efficiëntie;

 

 • Begroting:
  • De begroting van de Directie Human Resources opstellen, volgen, wijzigen en afsluiten overeenkomstig de geldende wetgeving en het door de Begrotingsdienst opgelegde tijdschema (beheer van ongeveer honderd miljoen euro dat het merendeel van de personeelskosten van het gemeentebestuur van Schaarbeek dekt);

 

 • Subsidies:
  • Regionale, communautaire en federale subsidies beheren (aanspreekpunt voor het directoraat zijn, de opstelling van bewijsstukken coördineren en deelnemen aan de afstemming van uitgaven en ontvangsten);

 

 • Interne controle:
  • Deelnemen aan het proces van interne controle en risicobeheer (in samenwerking met de procesmanager).

Opvolging en rapportage op de HR data:

Ontwikkeling en uitvoering van een strategie voor beheerscontrole op basis van rapportage, opstelling van diverse statistieken en vaststelling van prestatie-indicatoren (in samenwerking met de verschillende diensten).

 

Werkgever

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag, samen met ongeveer 1500 gemeentemedewerkers. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

https://www.1030.be/nl/economie-tewerkstelling/travailler-a-ladministration/vacatures

Competenties

PROFIEL:

-       Master met nadruk op sociale wetenschappen of wetenschappen: management, economie, wiskunde, statistiek, …

-       Ervaring met budgettair of financieel beheer in de publieke sector is een troef

-       Ervaring op het gebied van human resources is een pluspunt

-       Tweetaligheid FR/NL gewenst 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

 

Technische competenties:

-       Kennis van kantoorsoftware (Excel - geavanceerd niveau, Word, Powerpoint, Outlook, Teams, ...)

-       Verordening betreffende de financiën en de begroting van de Brusselse lokale overheden (troef)

-       Kennis of ervaring in payroll beheer (troef)

Gedragscompetenties:

-        Kunnen analyseren en samenvatten

-        Zelfontwikkeling

-        Het vermogen om zelfstandig maar ook in teamverband te werken

-        Proactiviteit

-        Oplossingen vinden

-        Uw werk structureren en deadlines halen

-        Integer handelen

-        Aanpassing van

-        Resultaatgericht werken

-        Schriftelijke en mondelinge communicatie

-        Samenwerken en een netwerk opbouwen

Aanbod

VOORDELEN :

-        Valorisatie van jaren beroepservaring

-        Ter indicatie: bruto maandelijkse verloning van 4.172 € € voor 5 jaar ervaring en 4.858 € voor 15 jaar (geschat salaris vanaf 01/07/2023)

-        Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen, de flexibele werktijden en mogelijkheden voor telewerken

-        Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-        Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering

-        Opleidingsmogelijkheden

-        Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-        Maaltijdcheques (8 EUR)

-        Eindejaarspremie

-        Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Procedure

Na ontvangst van uw CV en motivatiebrief, zal de Dienst Talentmanagement een eerste selectie doorvoeren op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten/s die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

Solliciteren

De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV EN diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Patricia CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, dienst Talentmanagement - Directie Human Resources: jobs@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.    

Deadline voor de sollicitaties: 09/06/2023

Gelieve volgende referentie te vermelden: RH-EXP BUD-DON

Extra info

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt en in het kader van de selectieprocedure redelijke aanpassingen wenst, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zorgen ervoor dat u goed verzorgd wordt.