Hans D'Hondt

Voorzitter van het Directiecomité
Related Organization
Portret Hans D'Hondt

Wat betekent leiderschap in de publieke sector?

We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als gelijken behandelt op basis van vertrouwen en accountability. Een cultuurschok. Vroeger maakte je carrière op basis van examens en anciënniteit. Nu zijn leiderschapsvaardigheden voor leidinggevenden soms belangrijker dan technische vaardigheden. De tijd dat de chef’s ochtends alleen maar de taken verdeelde, is voorbij.

De focus verschoof naar mensgericht management?

Toen we in 2010 begonnen met onze organisatie- en managementvernieuwing, realiseerden we ons dat we binnen de overheid maar één enkele natuurlijke rijkdom hebben: het talent en de gedrevenheid van onze ambtenaren. In het verleden leek het soms alsof niemand het nuttig vond om managers te leren die rijkdom te beheren. Meestal was het de beste expert die de leiding kreeg en niet per se de beste leider.

Waarin verschilt de huidige visie van hoe men in de privésector te werk gaat?

De evolutie die we doormaakten, zorgde ervoor dat de verschillen met de privésector kleiner werden. We kampen met dezelfde problemen en beschikken over dezelfde instrumenten. Toch is er één fundamenteel verschil. We hebben een kader waarbinnen we werken: onze wettelijke opdracht. Wat op het eerste gezicht een beperking kan lijken, geeft net structuur en zorgt tegelijkertijd voor veel creativiteit om altijd voor de best mogelijke invulling te gaan.

We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.

Ontdek deze werkgever

Related Organization