FOD Mobiliteit en Vervoer

Foto van het City Atrium

Wie zijn we?

Ons land én jezelf in beweging brengen is werken voor FOD Mobiliteit en Vervoer.

De Belgische mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer maken, daar werken we bij de FOD Mobiliteit en Vervoer elke dag aan. Of het nu over wegen, sporen, luchtverkeer of scheepvaart gaat, we werken samen. Gepassioneerd, met veel vakkennis en in een fijne werksfeer. We helpen niet enkel ons land vooruit, maar je krijgt ook alle vertrouwen en vrijheid om te groeien. Als individu en als team. Zo stuwen we België én onszelf verder vooruit.  
 

Projecten in de kijker

Elke dag zetten onze 1.120 werknemers zich in voor betere, veiligere en duurzamere mobiliteit. Zo…  

 • … doen we veiligheidscontroles van vliegtuigen en schepen. 
 • … analyseren we alle mobiliteitsgegevens om onderbouwde adviezen te geven voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. 
 • … maken we plannen voor het wegverkeer van morgen. Onze ambitie? Nul verkeersdoden, nul zwaargewonden en nul uitstoot. 
 • … begeleiden we bouw-, renovatie-, en infrastructuurwerken in Brussel samen met Beliris. 
 • … ontwikkelen en onderhouden we applicaties in snel veranderende domeinen als luchtvaart, drones, scheepvaart, wegvervoer en duurzame mobiliteit.  
   

Onze waarden

 • Responsabilisering 
  Onze medewerkers kennen hun rol binnen de organisatie en nemen hun verantwoordelijkheid op.
 • Vertrouwen
  We werken samen in een geest van vertrouwen. Binnen onze organisatie en met onze partners, om samen onze doelstellingen te bereiken.  
 • Klantgerichtheid
  We leren onze klanten beter kennen en verbeteren voortdurend onze aanpak want iedere burger of organisatie heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening door de federale overheid.

Onze troeven

Werken voor FOD Mobiliteit is:  

 • Samenwerken met een divers team van gepassioneerde collega’s dat altijd voor je klaar staat, zowel op kantoor als op het terrein. 
 • Vertrouwen krijgen van jouw chefs en collega’s en vanaf de eerste dag de verantwoordelijkheid nemen om je werk zelfstandig uit te voeren.
 • Resultaat- en klantgericht werken. Je behandelt maatschappelijk relevante thema’s om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan burgers en bedrijven te leveren. 
 • Flexibiliteit. Als je functie het toelaat, heb je glijdende werkuren en de mogelijkheid om een aantal dagen thuis of op een satellietbureau te werken. Natuurlijk kan je ook altijd terecht op onze kantoren in Brussel, Antwerpen of Oostende! 
 • Je steeds verder ontwikkelen. Bij ons word je aangemoedigd om opleidingen te volgen en doorheen je hele carrière nieuwe vaardigheden te leren. 
 • Je welkom voelen, ongeacht je afkomst, geslacht, leeftijd, levensbeschouwing, handicap… Wij willen een spiegel van de maatschappij zijn en zetten ons in voor diversiteit. 
 • Werkzekerheid. Bij ons ervaar je stabiliteit.  

 

Wie zoeken we?

We zoeken regelmatig: 

 • Ingenieurs 
 • IT-specialisten 
 • Experten luchtvaart, scheepvaart en treinverkeer 
 • Juristen 
 • Administratieve medewerkers
   

Onze organisatie in beeld - video