Interne auditor (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG24142

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Interne audit is een functie binnen een organisatie die de effectiviteit van risicobeheer-, controle- en governanceprocessen evalueert en verbetert.

De taken van een interne auditor zijn veelzijdig en bevatten o.a. het analyseren van data, het voltooien van een project, je deskundigheid aanwenden, communiceren met de verschillende actoren …

 

Wat betekent het nu om een interne auditor te zijn?

Hieronder enkele belangrijke punten:

 • Onafhankelijkheid en objectiviteit: Interne auditors zijn doorgaans onafhankelijke en objectieve professionals binnen de organisatie. Ze bieden een onbevooroordeelde beoordeling van de activiteiten van de organisatie. Je deskundigheid is hier een troef!
 • Reikwijdte: Interne audit onderzoekt verschillende aspecten van een organisatie, waaronder financiële controles, operationele processen, naleving van wet- en regelgeving en risicobeheerprocedures. Hierbij is het belangrijk dat je data kan analyseren.
 • Doel: Het primaire doel van interne audit is het management en de belanghebbenden van de organisatie zekerheid te bieden dat risico's effectief worden beheerd, dat de interne controles adequaat zijn en dat de activiteiten efficiënt en ethisch worden uitgevoerd.
 • Rapportage: De bevindingen en aanbevelingen van interne audits worden doorgaans gedocumenteerd in interne auditrapporten, die worden gedeeld met het management. Als communicator kan je deze rol als geen ander opnemen.
 • Continue verbetering: Interne audit speelt vaak een rol bij het ondersteunen van de organisatie om haar processen en activiteiten te verbeteren door o.a. verbeteracties aan te bevelen.
 • Naleving: Interne audit zorgt ervoor dat de organisatie de relevante wetten, voorschriften en interne beleidslijnen en procedures naleeft.
 • Risicobeheer: Interne auditors beoordelen en bieden inzicht in de risicobeheerprocessen van de organisatie, en helpen bij het identificeren en beperken van risico's die van invloed kunnen zijn op het bereiken van haar doelstellingen.

Samengevat fungeert interne audit als een waardevolle functie binnen de organisatie door het bieden van onafhankelijke en objectieve zekerheids- en adviesdiensten gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het bereiken van organisatiedoelen.

Jij, als auditor, kan als geen ander de verschillende rollen van data analist, communicator, deskundige, projectmedewerker verbinden met elkaar. Daarnaast sta je niet alleen en ben je een echte teamspeler!
Wil jij deel uitmaken van deze groep? Waag je kans!

Werkgever

De dienst interne audit evalueert de kwaliteit van het risicobeheer en de interne controlesystemen binnen de RSZ.

Deze dienst geeft een onafhankelijk en objectief oordeel over de werking van de bestaande interne controlesystemen om zo aan het management de zekerheid te verstrekken dat deze systemen goed werken.

Op basis van de evaluaties adviseert de interne audit ook doordachte en haalbare verbetervoorstellen om het interne controlesysteem en het risicobeheer binnen de RSZ te versterken.

Elke auditopdracht verloopt volgens een aantal fasen:

 • Auditplan : elke auditopdracht zit in het auditplan dat jaarlijks opgesteld wordt in overleg met het Algemeen Beheer
 • Voorbereidingsfase : alle betrokken diensten worden gecontacteerd (achtergrondinformatie + planning)
 • Uitvoering van de audit : testen en evalueren van controlemaatregelen (via interviews van de betrokken personen, steekproeven van de dossiers, observaties van de uitgevoerde werkwijze, … )
 • Ontwerprapport : alle bevindingen worden, samen met de verbetervoorstellen aan de betrokken diensten bezorgd
 • Afsluitende vergadering : door het management wordt een antwoord geformuleerd op de risico’s die de interne audit heeft vastgesteld. Dit houdt in dat er actieplannen worden voorgesteld om de risico’s te verminderen.
 • Finaal auditrapport : wordt na validatie door de geauditeerde diensten bezorgd aan het Algemeen Beheer
 • De actieplannen periodiek opvolgen met de diensten.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden.

Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma.
 • Je bent een echte teamplayer.
 • Je wil continu bijleren.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview bij RSZ.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Koffiebar
 • Fitness met personal trainer en groepsessies (vb. spinning)
 • Telewerk mogelijk
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een aangename omgeving
 • Minimum 26 dagen verlof per jaar 

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Interne audit is een functie binnen een organisatie die de effectiviteit van risicobeheer-, controle- en governanceprocessen evalueert en verbetert.

De taken van een interne auditor zijn veelzijdig en bevatten o.a. het analyseren van data, het voltooien van een project, je deskundigheid aanwenden, communiceren met de verschillende actoren …

 

Wat betekent het nu om een interne auditor te zijn?

Hieronder enkele belangrijke punten:

 • Onafhankelijkheid en objectiviteit: Interne auditors zijn doorgaans onafhankelijke en objectieve professionals binnen de organisatie. Ze bieden een onbevooroordeelde beoordeling van de activiteiten van de organisatie. Je deskundigheid is hier een troef!
 • Reikwijdte: Interne audit onderzoekt verschillende aspecten van een organisatie, waaronder financiële controles, operationele processen, naleving van wet- en regelgeving en risicobeheerprocedures. Hierbij is het belangrijk dat je data kan analyseren.
 • Doel: Het primaire doel van interne audit is het management en de belanghebbenden van de organisatie zekerheid te bieden dat risico's effectief worden beheerd, dat de interne controles adequaat zijn en dat de activiteiten efficiënt en ethisch worden uitgevoerd.
 • Rapportage: De bevindingen en aanbevelingen van interne audits worden doorgaans gedocumenteerd in interne auditrapporten, die worden gedeeld met het management. Als communicator kan je deze rol als geen ander opnemen.
 • Continue verbetering: Interne audit speelt vaak een rol bij het ondersteunen van de organisatie om haar processen en activiteiten te verbeteren door o.a. verbeteracties aan te bevelen.
 • Naleving: Interne audit zorgt ervoor dat de organisatie de relevante wetten, voorschriften en interne beleidslijnen en procedures naleeft.
 • Risicobeheer: Interne auditors beoordelen en bieden inzicht in de risicobeheerprocessen van de organisatie, en helpen bij het identificeren en beperken van risico's die van invloed kunnen zijn op het bereiken van haar doelstellingen.

Samengevat fungeert interne audit als een waardevolle functie binnen de organisatie door het bieden van onafhankelijke en objectieve zekerheids- en adviesdiensten gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het bereiken van organisatiedoelen.

Jij, als auditor, kan als geen ander de verschillende rollen van data analist, communicator, deskundige, projectmedewerker verbinden met elkaar. Daarnaast sta je niet alleen en ben je een echte teamspeler!
Wil jij deel uitmaken van deze groep? Waag je kans!

Werkgever

De dienst interne audit evalueert de kwaliteit van het risicobeheer en de interne controlesystemen binnen de RSZ.

Deze dienst geeft een onafhankelijk en objectief oordeel over de werking van de bestaande interne controlesystemen om zo aan het management de zekerheid te verstrekken dat deze systemen goed werken.

Op basis van de evaluaties adviseert de interne audit ook doordachte en haalbare verbetervoorstellen om het interne controlesysteem en het risicobeheer binnen de RSZ te versterken.

Elke auditopdracht verloopt volgens een aantal fasen:

 • Auditplan : elke auditopdracht zit in het auditplan dat jaarlijks opgesteld wordt in overleg met het Algemeen Beheer
 • Voorbereidingsfase : alle betrokken diensten worden gecontacteerd (achtergrondinformatie + planning)
 • Uitvoering van de audit : testen en evalueren van controlemaatregelen (via interviews van de betrokken personen, steekproeven van de dossiers, observaties van de uitgevoerde werkwijze, … )
 • Ontwerprapport : alle bevindingen worden, samen met de verbetervoorstellen aan de betrokken diensten bezorgd
 • Afsluitende vergadering : door het management wordt een antwoord geformuleerd op de risico’s die de interne audit heeft vastgesteld. Dit houdt in dat er actieplannen worden voorgesteld om de risico’s te verminderen.
 • Finaal auditrapport : wordt na validatie door de geauditeerde diensten bezorgd aan het Algemeen Beheer
 • De actieplannen periodiek opvolgen met de diensten.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden.

Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale Maribel van de publieke sector. De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Je motivatie) weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met audits.
 • Je komt terecht in een klein tweetalig team. Je mannetje kunnen staan in het Frans is dus mooi meegenomen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma.
 • Je bent een echte teamplayer.
 • Je wil continu bijleren.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

diploma’s van niveau A toegelaten worden​

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is op niveau A1 (attaché) kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A.
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2 (aanwerving op A1-niveau)

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau niveau A11 . Je dient dan ook een graad (en klasse indien functie A1 of A2 is) en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad (en klasse indien A1 of A2) waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (09/04/2024) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Koffiebar
 • Fitness met personal trainer en groepsessies (vb. spinning)
 • Telewerk mogelijk
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een aangename omgeving
 • Minimum 26 dagen verlof per jaar 

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview bij RSZ.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/-90min.) 

Via een dossierbehandelingstest  worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond midden april 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt/ Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 60min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind april 2024(onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte objectieven behalen voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 09/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon
 • Portret François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portret Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portret Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portret Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx