Expert Directie Gebouwen en Veiligheid (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24036

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Ben je assertief, sterk in mondelinge communicatie en heb je affiniteit met cijfers en energiebeheer? Wil je jouw vaardigheden graag inzetten voor het facilitair beheer van FOD Binnenlandse Zaken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

 • Je onderhoudt op regelmatige basis contacten met de provinciale vestigingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Ook geef je de aanvragen door aan de Regie van de Gebouwen.
 • Je coördineert en centraliseert de initiatieven met betrekking tot gebouwen en veiligheid.
 • Je stelt nota's en procedures op. Ook de opvolging ervan behoort tot jouw takenpakket.
 • In samenwerking met de Regie van de Gebouwen, actualiseer je regelmatig de Hydra databank. De database die alle informatie bevat over gebouwen en energie-informatie.
 • Je draagt ook bij tot de monitoring van het energieverbruik en je ondersteunt de lokale gebouwbeheerders bij het indienen van aanvragen of behoefteplannen via het DESK-platform.
 • Je voert brandrisicoanalyses uit en organiseert evacuatieoefeningen.
 • Je zorgt ervoor dat de safety-procedures in alle gebouwen up-to-date zijn en opgevolgd worden.

Meer informatie over de jobinhoud?

Chloé Bourdon

Attaché - Diensthoofd

Directie: Stafdienst P&O

Email: chloe.bourdon@ibz.be

Werkgever

De Stafdirectie Personeel en Organisatie - Facility, kortweg P&O omvat twee afdelingen: de afdeling Human Resources Management en de afdeling Gebouwen- en Facilitair Beheer. De eerste afdeling coördineert het algemene personeelsbeheer. 

Het facilitair beheer neemt een belangrijke plaats in als horizontale dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Het levert een grote bijdrage aan het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers. Het doel is steeds een gezonde, veilige en duurzame werkomgeving aan alle medewerkers te kunnen aanbieden. De uitbouw van informatiebeheersystemen vormt een essentiële stap in de optimalisering van de resultaten van het facilitair beheer. Een bijzondere uitdaging betreft het beheer van de activiteiten met een hoge impact op het vlak van de duurzaamheid: gebouwen, voertuigen, onderhoud, aankopen. We dragen bij tot de realisatie van de engagementen van de federale regering op het vlak van het federaal klimaatbeleid. We integreren de maatregelen van de federale regering in onze dagelijkse werking en sensibiliseren onze medewerkers voor duurzame ontwikkeling.

De directie Gebouwen en Veiligheid is binnen de afdeling Gebouwen en Facilitair beheer verantwoordelijk voor de aspecten inzake "hard facilities". Wij coördineren de contacten met de Regie der Gebouwen en de 80 gebouwen waarin de FOD Binnenlandse Zaken is gevestigd. Daarnaast beheren wij ook de aspecten in verband met safety/security (denk aan veiligheid van goederen en personen, toegangscontrole, brandveiligheid, ...). Samen met de andere diensten ondersteunen we de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken in lijn met het federale P&O-beleid.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

 • Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt zin voor diplomatie, maar je kan ook assertief en volhardend zijn in de onderhandelingen met o.a. de Regie Der Gebouwen en andere externe partners. 
 • Je hebt affiniteit met technische onderwerpen en met cijfers. In het bijzonder energiebeheer en feeling met duurzame ontwikkeling is wenselijk. Wij streven namelijk ook doelen na op het vlak van "welzijn", "zachte mobiliteit" en het verminderen van de klimaatimpact van de gebouwen.

Troeven

 • Een diploma in een technisch vakgebied (energiebeheer, elektriciteit, HVAC, bouwtechnieken, ...).
 • Ervaring in risicoanalyse of -beheer, kennis van de werking van de Regie der Gebouwen (en van het systeem DESK/HYDRA).
 • Een basiskennis van het Frans.

Aanbod

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Je behoudt jouw voordelen en wedde.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve in je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de stafdienst P&O.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Jobs.nl@ibz.be
Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling eneen gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgenvoor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale toolen instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van jecompetenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid.Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand