Administratieve talenten (regio Brussel - Halle - Vilvoorde) (m/v/x)

Rechterlijke Orde

Selectiecode

ANG23082

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne mobiliteit (interne markt)
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een afwisselende job met maatschappelijke waarde? Bijt je je graag vast in dossiers en administratie? Hou je van contact met klanten en collega's? Dan is een job bij de Rechterlijke Orde misschien wel iets voor jou!

Werk je graag in een groot team of toch liever slechts een paar collega's? Sta je graag in contact met burgers of werk je toch liever meer achter de schermen? Doordat we verschillende vacatures hebben bij verschillende entiteiten, vinden we zeker en vast een plaats die werkt voor jou.

Binnen de Rechterlijke Orde (dat zijn de rechtbanken, hoven en parketten) krijg je de kans om mee te bouwen aan de goede werking van een modern justitie, waarbij jij een meerwaarde kan bieden voor zowel de maatschappij als voor individuen.

Hieronder een greep uit je takenpakket:

 • Je voert (volgens de geldende voorschriften) administratieve taken uit, bijvoorbeeld het klaarmaken van de fysieke dossiers, briefwisseling en mailboxbeheer. Zo draag je je steentje bij aan de realisering van de dienstactiviteiten. Variatie: check!
 • Je werkt (naargelang de complexiteit) mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Nieuwe uitdaging: check!
 • Je communiceert helder en transparant en je beantwoordt vragen van onder andere burgers, advocaten, politie en maatschappelijke diensten. Netwerken: check!
 • Dankzij het volgen van (interne en externe) opleidingen krijg je de kans om je eigen kennis en expertise verder te ontwikkelen. Je begeleidt en ondersteunt je nieuwe collega’s en je geeft jouw kennis ook door. Always move forward: check!
 • Eenvoudige en vaak voorkomende problemen los je op een snelle en efficiënte manier op. Never give up: check!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Rechterlijke Orde is op zoek naar 20 Nederlandstalige assistenten voor de verschillende rechtbanken, hoven en parketten in Brussel en de rand rond Brussel. Daarnaast wordt er ook een reserve aangelegd voor alle Nederlandstalige plaatsen in (en de rand rond) Brussel.  

Momenteel zoeken we alvast versterking voor volgende plaatsen: 

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel)

Dit is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden. Binnen de rechtbank van eerste aanleg heb je nog eens een onderverdeling in 5 secties:

 • de burgerlijke rechtbank (behandelt alle zaken die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een andere rechtbank)
 • de correctionele rechtbank (behandelt wanbedrijven, zoals diefstal, slagen en verwondingen, ...)
 • de jeugdrechtbank (behandelt zowel strafzaken als burgerlijke zaken die minderjarigen aangaan)
 • de familierechtbank (behandelt familiale geschillen, zoals adoptie, echtscheiding, ...)
 • de strafuitvoeringsrechtbank (ziet toe op de uitvoering van de uitgesproken straffen, vb. beperkte detentie, elektronisch toezicht, ...)

Wat betekent dit voor jou? Je komt op een rechtbank terecht met verschillende mogelijkheden. Elke sectie behandelt een andere materie maar vele taken zijn op elke sectie gelijkaardig. Zo kan je bijvoorbeeld instaan voor het ontvangen en inschrijven van dossiers, het aanvullen van dossiers met nieuwe stukken (zowel op papier of elektronisch) en deze klaarmaken voor de zittingen, het oproepen van tolken, het oproepen van verschillende partijen voor een zitting, het resultaat van een vonnis meedelen aan verschillende partners, het beantwoorden van telefoons en mails, … Je zal meestal in een klein team van maximum 10 personen werken en afwisselende taken krijgen.

Werkgeluk wordt hier hoog in het vaandel gedragen. Elke magistraat en elke medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren. In de mate van het mogelijke proberen we dus zeker rekening te houden met jouw voorkeuren. Er zijn op onze rechtbank ook reële doorgroeimogelijkheden via bevordering naar een functie B.

 

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Waterloolaan 70, 1000 Brussel)

Dit is een gespecialiseerde rechtbank die geschillen behandelt tussen ondernemingen. Bijvoorbeeld geschillen inzake vennootschappen, zaken rond insolventie (faillissement), ...

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht in een team van +/- 30 collega's, waarbij jij de kans krijgt om je expertise uit te breiden. Je bemant de balie, behandelt mails en briefwisseling (o.a. met het oog op verschijning voor de rechtbank) en zorgt ervoor dat dossiers op punt staan door gegevens in te putten in de applicatie en te controleren.

 

De vredegerechten arrondissement Brussel: (kanton Sint-Genesius-Rode, maar naar de toekomst toe ook andere locaties in Brussel en de rand er rond. Zie kantons.)

De vrederechter is een laagdrempelige rechter en staat het dichtst bij de burger. Er worden enkel burgerlijke zaken behandeld  zoals geschillen over huurovereenkomsten, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, onteigeningen, facturen, burenhinder, ... Anderzijds is het vredegerecht ook bevoegd voor vorderingen inzake bewind, gedwongen opname (collocaties), voogdij en machtigingen in het kader van ouderlijk gezag. 

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht op een rechtbank waarbij je na de nodige opleiding instaat voor de voorbereiding en (administratieve) opvolging van dossiers. Je ondersteunt de vrederechter in zijn/haar taken en voelt dat jij zelf een verschil kan maken in het leven van de burgers/rechtzoekenden. De verschillende kantons bestaan meestal uit kleine teams, goede samenwerking is dus des te belangrijk.

We verwachten van jou dat je polyvalent bent, een zekere teamspirit hebt en voldoende empathisch vermogen bezit om de burgers op een correcte manier verder te helpen.

 

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel)

Het COIV maakt deel uit van het openbaar ministerie. Het beheer van de gegevens inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring behoort tot de kerntaken van het COIV. Elke inbeslagneming van een zeker belang moet bij het COIV worden aangemeld. Hetzelfde geldt voor vonnissen en arresten tot verbeurdverklaring. De meest gekende beheersmaatregel is de verkoop van de in beslag genomen goederen. Daarnaast heeft het COIV de wettelijke plicht om alle contante gelden te beheren die in beslag worden genomen. 

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht in een team van +/- 45 personen. Je werkt vooral achter de schermen en staat onder andere in voor de input, opvolging en controle van cijfer- en financiële, maar ook administratieve gegevens.  Je bent snel weg met verschillende applicaties eigen aan de dienst en werkt graag autonoom (mits de nodige opleiding en ondersteuning van jouw team). Mede door jouw toedoen komt het geld dat wordt gebruikt voor criminele praktijken bij de Belgische Staat terecht. Anderzijds zorg je er ook mee voor dat geld in bepaalde gevallen opnieuw kan worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

 

Het parket Brussel (Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel)

Het parket Brussel is een tweetalige entiteit (Frans-Nederlands) waar een heel pak mensen werken. Het gaat om magistraten, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris. De voornaamste taak van het parket is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten leiden het strafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken. Ook bij slachtofferonthaal en jeugdzaken speelt het parket een belangrijke rol.

Wat betekent dit voor jou? Je zit boordevol energie, je bent enthousiast en leergierig (er zijn heel wat opleidingsmogelijkheden, zowel intern als extern). Bij het parket Brussel heerst een informele sfeer waar collega's in een hecht team werken. Je uren kan je flexibel indelen en je kan tot 2 dagen/week telewerken. Je draagt jouw steentje bij aan de opbouw van de digitale wereld en dat vanuit hartje Brussel, op een aangename werkplek op wandelafstand van station, tram, metro en winkels.

 

Het parket-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)

Het parket-generaal Brussel vormt het openbaar ministerie bij het hof van beroep Brussel en bestaat uit 5 afdelingen:

 • de afdeling I: Kamer van inbeschuldigingstelling & contactmagistraten – bijzondere zaken
 • de afdeling II: Strafzaken
 • de afdeling III: Burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken
 • de afdeling IV: Strafrechtelijk beleid
 • de afdeling V: Bijzondere opdrachten

Wat betekent dit voor jou? Elke afdeling behandelt een andere materie maar vele taken zijn op elke sectie gelijkaardig.  Zo kan je bijvoorbeeld instaan voor het opmaken en het opvolgen van een dossier, de registratie van briefwisseling, de opmaak van documenten, … Je zal meestal in een klein team van maximum 5 personen werken en afwisselende taken krijgen. Werken in een tweetalige context schrikt je niet af (er zijn ook opleidingsmogelijkheden). 

 

Daarnaast zullen binnenkort ook andere entiteiten binnen het rechtsgebied Brussel versterking nodig hebben. Solliciteer nu dus alvast, indien je daar graag aan de slag zou gaan! Hieronder een klein woordje uitleg en de verschillende entiteiten. 

Het Hof van Cassatie: Door toezicht te houden op de correcte toepassing van het recht door de feitenrechters, waakt het Hof van Cassatie over de bescherming van de individuele rechten. Het draagt echter ook bij tot de rechtsvorming. Enerzijds streeft het Hof ernaar, gelet op zijn unieke karakter, de eenheid van de interpretatie en van de toepassing van de rechtsnormen door alle rechtscolleges van het Rijk te verzekeren. Anderzijds streeft het ernaar de harmonieuze en evenwichtige evolutie van het recht te verzekeren door beslissingen die de vooruitgang tegelijkertijd kunnen bevorderen en afbakenen.

Het Hof bestaat uit drie kamers: de burgerlijke kamer, de strafkamer en de sociale kamer. Elke kamer is opgedeeld in twee afdelingen, een Franstalige en een Nederlandstalige.

 • het parket bij het Hof van Cassatie (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • de griffie van het Hof van Cassatie (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)

 

De zetel bestaat uit de hoven en rechtbanken. Een rechtbank is de officiële instantie die rechtszaken afhandelt. Rechters beoordelen de zaak en nemen er een beslissing over. Als je het niet eens bent met de beslissing die de rechter in de rechtbank nam, kan je in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij een hof. 

 • het hof van beroep Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • het arbeidshof (Poelaertplein 3, 1000 Brussel)
 • de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (Poelaertplein 3, 1000 Brussel)
 • de Nederlandstalige politierechtbank Brussel (Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel)
 • de politierechtbank Halle (Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle)
 • de politierechtbank Vilvoorde (Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde)

 

Het openbaar ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. Haar voornaamste taak is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het openbaar ministerie leiden het strafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken.

 • het parket Halle-Vilvoorde (Nerviërsstraat 60, 1730 Asse)
 • het federaal parket (Wolstraat 66, 1000 Brussel)
 • het parket voor de verkeersveiligheid (Loksumstraat 25, 1000 Brussel)

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs
 • Ervaring is niet nodig

 • Voor sommige plaatsen heb je een taalcertificaat Frans artikel 6 of 9§2 nodig

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel

 3. Je legt een interview af bij de Rechterlijke Orde in Brussel (Waterloolaan 80) of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.533,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • voordelig gsm-abonnement bij Proximus
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een  laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een afwisselende job met maatschappelijke waarde? Bijt je je graag vast in dossiers en administratie? Hou je van contact met klanten en collega's? Dan is een job bij de Rechterlijke Orde misschien wel iets voor jou!

Werk je graag in een groot team of toch liever slechts een paar collega's? Sta je graag in contact met burgers of werk je toch liever meer achter de schermen? Doordat we verschillende vacatures hebben bij verschillende entiteiten, vinden we zeker en vast een plaats die werkt voor jou.

Binnen de Rechterlijke Orde (dat zijn de rechtbanken, hoven en parketten) krijg je de kans om mee te bouwen aan de goede werking van een modern justitie, waarbij jij een meerwaarde kan bieden voor zowel de maatschappij als voor individuen.

Hieronder een greep uit je takenpakket:

 • Je voert (volgens de geldende voorschriften) administratieve taken uit, bijvoorbeeld het klaarmaken van de fysieke dossiers, briefwisseling en mailboxbeheer. Zo draag je je steentje bij aan de realisering van de dienstactiviteiten. Variatie: check!
 • Je werkt (naargelang de complexiteit) mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Nieuwe uitdaging: check!
 • Je communiceert helder en transparant en je beantwoordt vragen van onder andere burgers, advocaten, politie en maatschappelijke diensten. Netwerken: check!
 • Dankzij het volgen van (interne en externe) opleidingen krijg je de kans om je eigen kennis en expertise verder te ontwikkelen. Je begeleidt en ondersteunt je nieuwe collega’s en je geeft jouw kennis ook door. Always move forward: check!
 • Eenvoudige en vaak voorkomende problemen los je op een snelle en efficiënte manier op. Never give up: check!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Rechterlijke Orde is op zoek naar 20 Nederlandstalige assistenten voor de verschillende rechtbanken, hoven en parketten in Brussel en de rand rond Brussel. Daarnaast wordt er ook een reserve aangelegd voor alle Nederlandstalige plaatsen in (en de rand rond) Brussel.  

Momenteel zoeken we alvast versterking voor volgende plaatsen: 

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel)

Dit is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden. Binnen de rechtbank van eerste aanleg heb je nog eens een onderverdeling in 5 secties:

 • de burgerlijke rechtbank (behandelt alle zaken die niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een andere rechtbank)
 • de correctionele rechtbank (behandelt wanbedrijven, zoals diefstal, slagen en verwondingen, ...)
 • de jeugdrechtbank (behandelt zowel strafzaken als burgerlijke zaken die minderjarigen aangaan)
 • de familierechtbank (behandelt familiale geschillen, zoals adoptie, echtscheiding, ...)
 • de strafuitvoeringsrechtbank (ziet toe op de uitvoering van de uitgesproken straffen, vb. beperkte detentie, elektronisch toezicht, ...)

Wat betekent dit voor jou? Je komt op een rechtbank terecht met verschillende mogelijkheden. Elke sectie behandelt een andere materie maar vele taken zijn op elke sectie gelijkaardig. Zo kan je bijvoorbeeld instaan voor het ontvangen en inschrijven van dossiers, het aanvullen van dossiers met nieuwe stukken (zowel op papier of elektronisch) en deze klaarmaken voor de zittingen, het oproepen van tolken, het oproepen van verschillende partijen voor een zitting, het resultaat van een vonnis meedelen aan verschillende partners, het beantwoorden van telefoons en mails, … Je zal meestal in een klein team van maximum 10 personen werken en afwisselende taken krijgen.

Werkgeluk wordt hier hoog in het vaandel gedragen. Elke magistraat en elke medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren. In de mate van het mogelijke proberen we dus zeker rekening te houden met jouw voorkeuren. Er zijn op onze rechtbank ook reële doorgroeimogelijkheden via bevordering naar een functie B.

 

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Waterloolaan 70, 1000 Brussel)

Dit is een gespecialiseerde rechtbank die geschillen behandelt tussen ondernemingen. Bijvoorbeeld geschillen inzake vennootschappen, zaken rond insolventie (faillissement), ...

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht in een team van +/- 30 collega's, waarbij jij de kans krijgt om je expertise uit te breiden. Je bemant de balie, behandelt mails en briefwisseling (o.a. met het oog op verschijning voor de rechtbank) en zorgt ervoor dat dossiers op punt staan door gegevens in te putten in de applicatie en te controleren.

 

De vredegerechten arrondissement Brussel: (kanton Sint-Genesius-Rode, maar naar de toekomst toe ook andere locaties in Brussel en de rand er rond. Zie kantons.)

De vrederechter is een laagdrempelige rechter en staat het dichtst bij de burger. Er worden enkel burgerlijke zaken behandeld  zoals geschillen over huurovereenkomsten, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, onteigeningen, facturen, burenhinder, ... Anderzijds is het vredegerecht ook bevoegd voor vorderingen inzake bewind, gedwongen opname (collocaties), voogdij en machtigingen in het kader van ouderlijk gezag. 

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht op een rechtbank waarbij je na de nodige opleiding instaat voor de voorbereiding en (administratieve) opvolging van dossiers. Je ondersteunt de vrederechter in zijn/haar taken en voelt dat jij zelf een verschil kan maken in het leven van de burgers/rechtzoekenden. De verschillende kantons bestaan meestal uit kleine teams, goede samenwerking is dus des te belangrijk.

We verwachten van jou dat je polyvalent bent, een zekere teamspirit hebt en voldoende empathisch vermogen bezit om de burgers op een correcte manier verder te helpen.

 

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel)

Het COIV maakt deel uit van het openbaar ministerie. Het beheer van de gegevens inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring behoort tot de kerntaken van het COIV. Elke inbeslagneming van een zeker belang moet bij het COIV worden aangemeld. Hetzelfde geldt voor vonnissen en arresten tot verbeurdverklaring. De meest gekende beheersmaatregel is de verkoop van de in beslag genomen goederen. Daarnaast heeft het COIV de wettelijke plicht om alle contante gelden te beheren die in beslag worden genomen. 

Wat betekent dit voor jou? Je komt terecht in een team van +/- 45 personen. Je werkt vooral achter de schermen en staat onder andere in voor de input, opvolging en controle van cijfer- en financiële, maar ook administratieve gegevens.  Je bent snel weg met verschillende applicaties eigen aan de dienst en werkt graag autonoom (mits de nodige opleiding en ondersteuning van jouw team). Mede door jouw toedoen komt het geld dat wordt gebruikt voor criminele praktijken bij de Belgische Staat terecht. Anderzijds zorg je er ook mee voor dat geld in bepaalde gevallen opnieuw kan worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

 

Het parket Brussel (Quatre Brasstraat 4, 1000 Brussel)

Het parket Brussel is een tweetalige entiteit (Frans-Nederlands) waar een heel pak mensen werken. Het gaat om magistraten, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris. De voornaamste taak van het parket is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten leiden het strafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken. Ook bij slachtofferonthaal en jeugdzaken speelt het parket een belangrijke rol.

Wat betekent dit voor jou? Je zit boordevol energie, je bent enthousiast en leergierig (er zijn heel wat opleidingsmogelijkheden, zowel intern als extern). Bij het parket Brussel heerst een informele sfeer waar collega's in een hecht team werken. Je uren kan je flexibel indelen en je kan tot 2 dagen/week telewerken. Je draagt jouw steentje bij aan de opbouw van de digitale wereld en dat vanuit hartje Brussel, op een aangename werkplek op wandelafstand van station, tram, metro en winkels.

 

Het parket-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)

Het parket-generaal Brussel vormt het openbaar ministerie bij het hof van beroep Brussel en bestaat uit 5 afdelingen:

 • de afdeling I: Kamer van inbeschuldigingstelling & contactmagistraten – bijzondere zaken
 • de afdeling II: Strafzaken
 • de afdeling III: Burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken
 • de afdeling IV: Strafrechtelijk beleid
 • de afdeling V: Bijzondere opdrachten

Wat betekent dit voor jou? Elke afdeling behandelt een andere materie maar vele taken zijn op elke sectie gelijkaardig.  Zo kan je bijvoorbeeld instaan voor het opmaken en het opvolgen van een dossier, de registratie van briefwisseling, de opmaak van documenten, … Je zal meestal in een klein team van maximum 5 personen werken en afwisselende taken krijgen. Werken in een tweetalige context schrikt je niet af (er zijn ook opleidingsmogelijkheden). 

 

Daarnaast zullen binnenkort ook andere entiteiten binnen het rechtsgebied Brussel versterking nodig hebben. Solliciteer nu dus alvast, indien je daar graag aan de slag zou gaan! Hieronder een klein woordje uitleg en de verschillende entiteiten. 

Het Hof van Cassatie: Door toezicht te houden op de correcte toepassing van het recht door de feitenrechters, waakt het Hof van Cassatie over de bescherming van de individuele rechten. Het draagt echter ook bij tot de rechtsvorming. Enerzijds streeft het Hof ernaar, gelet op zijn unieke karakter, de eenheid van de interpretatie en van de toepassing van de rechtsnormen door alle rechtscolleges van het Rijk te verzekeren. Anderzijds streeft het ernaar de harmonieuze en evenwichtige evolutie van het recht te verzekeren door beslissingen die de vooruitgang tegelijkertijd kunnen bevorderen en afbakenen.

Het Hof bestaat uit drie kamers: de burgerlijke kamer, de strafkamer en de sociale kamer. Elke kamer is opgedeeld in twee afdelingen, een Franstalige en een Nederlandstalige.

 • het parket bij het Hof van Cassatie (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • de griffie van het Hof van Cassatie (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)

 

De zetel bestaat uit de hoven en rechtbanken. Een rechtbank is de officiële instantie die rechtszaken afhandelt. Rechters beoordelen de zaak en nemen er een beslissing over. Als je het niet eens bent met de beslissing die de rechter in de rechtbank nam, kan je in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij een hof. 

 • het hof van beroep Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • het arbeidshof (Poelaertplein 3, 1000 Brussel)
 • de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (Poelaertplein 3, 1000 Brussel)
 • de Nederlandstalige politierechtbank Brussel (Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel)
 • de politierechtbank Halle (Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle)
 • de politierechtbank Vilvoorde (Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde)

 

Het openbaar ministerie vertegenwoordigt de samenleving in de rechtbank. Haar voornaamste taak is het opsporen en vervolgen van misdrijven. De magistraten van het openbaar ministerie leiden het strafonderzoek, sporen de daders op en vorderen in de rechtbank een straf tegen de verdachten. Een andere belangrijke opdracht is het verlenen van advies in burgerlijke zaken.

 • het parket Halle-Vilvoorde (Nerviërsstraat 60, 1730 Asse)
 • het federaal parket (Wolstraat 66, 1000 Brussel)
 • het parket voor de verkeersveiligheid (Loksumstraat 25, 1000 Brussel)

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Behandelen: Je zoekt, verwerkt en zorgt voor de correct weergave van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn. 
 • Werk Structureren: Je structureert het eigen werk door prioriteiten te stellen en door een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren. 
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie en algemeen zicht op het takenpakket en de context is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs
 • Ervaring is niet nodig

 • Voor sommige plaatsen heb je een taalcertificaat Frans artikel 6 of 9§2 nodig

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan; getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs; diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je niet werkt voor de Rechterlijke Orde en benoemd bent als Nederlandstalig ambtenaar bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van Landsverdediging, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit)

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28.533,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • voordelig gsm-abonnement bij Proximus
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een  laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

Een benoeming is uitgesloten wanneer uit je strafregister blijkt dat je een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel hebt opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek).

 

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel

 3. Je legt een interview af bij de Rechterlijke Orde in Brussel (Waterloolaan 80) of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC - postbakoefening (+/- 2u30)

Deze test meet aan de hand van een fictieve mailbox verschillende competenties die gelinkt zijn aan hoe je omgaat met informatie en taken, meer concreet de competenties:

 • Informatie behandelen
 • Werk structureren
 • Problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden tussen 10 en 30 maart 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 90 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC-test' van de Nederlandstalige selectie ANG22085 - Administratieve Talenten (regio Antwerpen). Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event (de postbakoefening) dus slechts 1 keer afleggen. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 30 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 11 en 28 april 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je bij de 100 hoogst gerangschikten bent van de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Objectieven Behalen voorrang. Zijn er dan nog kandidaten met gelijke punten, dan wordt gekeken naar de score op het gedeelte In Team Werken. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld die 1 jaar geldig blijft. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 2 maart 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info?
Anke Moereels – Consultant rekrutering en selectie
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/552.25.65
E-mail: werving.selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim
 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid