Assistent beheer archivistiek Antwerpen-Beveren (m/v/x)

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën

Selectiecode

ANG24067

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 2018 Antwerpen
 • 9120 Beveren-Waas

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er is 1 statutaire vacante plaats, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), bij het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren (hoofdadres: Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren) dat deel uitmaakt van het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de Provinciën, dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Je voert, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), volgende taken uit: 

 • Je verzorgt de dienstverlening en het toezicht in de leeszaal. 
 • Je verzorgt het onthaal in de leeszaal. 
 • Je beantwoordt de vragen van de lezers (aan de balie, telefonisch, via mail). Eenvoudige en routinematige vragen handel je zelfstandig af. Voor moeilijkere vragen kan je terecht bij je collega's en diensthoofd.
 • Je haalt opgevraagde stukken uit het archief en plaatst deze terug. 
 • Je doet opzoekingen in de archieven op vraag van de klanten. Je verzorgt voor deze dienstverlening ook de facturatie volgens de geldende tarieven. 
 • Je staat in voor het materieel beheer van de archieven en publicaties in het Rijksarchief. 
 • Je inventariseert eenvoudig seriematige archieven. 
 • Je staat in voor de conditionering, opschoning, ordening en digitalisatie van archiefstukken. 
 • Je handelt mailverkeer en briefwisseling administratief af. 
 • Je beheert de eenvoudige boekhouding, waarbij je ondersteund wordt door de financiële dienst. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire vacante plaats, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), bij het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren (hoofdadres: Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren) dat deel uitmaakt van het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de Provinciën, dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren staat in voor het Rijksarchief van het Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen)

Het team te Antwerpen-Beveren is bestaande uit: 

 • een diensthoofd
 • archivarissen
 • medewerkers onthaal, leeszaal, magazijnbeheer en onderhoud

Het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren bewaart archieven van overheidsinstellingen, private organisaties en particulieren gevestigd op het Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen). De archiefdocumenten van het ressort Antwerpen dateren uit de 12de tot de 21ste eeuw. De meeste archieven zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. Meer informatie over het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren vind je op de website terug. 

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI). De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over heel het land. Voor een overzicht van onze activiteiten in het voorbije decennium kan u de jaarverslagen raadplegen.

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën werkt rond 3 kernopdrachten:

 • Verwerven en bewaren

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. Het ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

 • Toezicht en advies

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een overheid werden tot stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.

 • Toegankelijk maken

Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief maakt via inventarissen en andere toegangen zoals zoekwijzers, archievenoverzichten, gidsen en institutionele studies archiefbestanden toegankelijk voor onderzoek. Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot onze hoofdopdrachten. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 leeszalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. Rechtstreekse dienstverlening via het internet is één van de prioriteiten voor de instelling.

In Rijksarchief te Antwerpen-Beveren  worden deze taken uitgevoerd voor Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen).

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te behouden en te verbeteren.

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar niveau B of C OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar niveau C bij een gemeenschap of gewest OF je bent Nederlandstalig beroepsmilitair 
 • Een goede "motivatie" is zeer belangrijk voor de functie.
 • Goede praktische kennis van verschillende talen is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden. 
 3. Afhankelijk van het aantal kandidaten zijn er meerdere opties voor deze stap:
  • Je legt een interview met een test op computer af bij de FOD Bosa in Brussel (in geval van weinig kandidaten)
  • Je legt een interview af bij de FOD Bosa in Brussel of online (vanop afstand) (in geval van veel kandidaten)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief assistent beheer archivistiek (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Johan Dambruyne
  Diensthoofd Rijksarchief Antwerpen-Beveren
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
  0479 71 44 74

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er is 1 statutaire vacante plaats, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), bij het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren (hoofdadres: Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren) dat deel uitmaakt van het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de Provinciën, dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Je voert, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), volgende taken uit: 

 • Je verzorgt de dienstverlening en het toezicht in de leeszaal. 
 • Je verzorgt het onthaal in de leeszaal. 
 • Je beantwoordt de vragen van de lezers (aan de balie, telefonisch, via mail). Eenvoudige en routinematige vragen handel je zelfstandig af. Voor moeilijkere vragen kan je terecht bij je collega's en diensthoofd.
 • Je haalt opgevraagde stukken uit het archief en plaatst deze terug. 
 • Je doet opzoekingen in de archieven op vraag van de klanten. Je verzorgt voor deze dienstverlening ook de facturatie volgens de geldende tarieven. 
 • Je staat in voor het materieel beheer van de archieven en publicaties in het Rijksarchief. 
 • Je inventariseert eenvoudig seriematige archieven. 
 • Je staat in voor de conditionering, opschoning, ordening en digitalisatie van archiefstukken. 
 • Je handelt mailverkeer en briefwisseling administratief af. 
 • Je beheert de eenvoudige boekhouding, waarbij je ondersteund wordt door de financiële dienst. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire vacante plaats, als assistent beheer archivistiek (m/v/x), bij het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren (hoofdadres: Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren) dat deel uitmaakt van het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de Provinciën, dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren staat in voor het Rijksarchief van het Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen)

Het team te Antwerpen-Beveren is bestaande uit: 

 • een diensthoofd
 • archivarissen
 • medewerkers onthaal, leeszaal, magazijnbeheer en onderhoud

Het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren bewaart archieven van overheidsinstellingen, private organisaties en particulieren gevestigd op het Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen). De archiefdocumenten van het ressort Antwerpen dateren uit de 12de tot de 21ste eeuw. De meeste archieven zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. Meer informatie over het Rijkarchief te Antwerpen-Beveren vind je op de website terug. 

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI). De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over heel het land. Voor een overzicht van onze activiteiten in het voorbije decennium kan u de jaarverslagen raadplegen.

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën werkt rond 3 kernopdrachten:

 • Verwerven en bewaren

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. Het ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

 • Toezicht en advies

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een overheid werden tot stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.

 • Toegankelijk maken

Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief maakt via inventarissen en andere toegangen zoals zoekwijzers, archievenoverzichten, gidsen en institutionele studies archiefbestanden toegankelijk voor onderzoek. Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot onze hoofdopdrachten. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 leeszalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. Rechtstreekse dienstverlening via het internet is één van de prioriteiten voor de instelling.

In Rijksarchief te Antwerpen-Beveren  worden deze taken uitgevoerd voor Vlaamse grondgebied (met extra aandacht voor de provincie Antwerpen).

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te behouden en te verbeteren.

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De "motivatie" wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de "motivatie" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off op "eerder goed").

De "motivatie" weegt harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Nederlands en in het Engels (internationeel lezerspubliek).
 • Je hebt een goede kennis van de organisaties van de federale overheid binnen de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar niveau B of C OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar niveau C bij een gemeenschap of gewest OF je bent Nederlandstalig beroepsmilitair 
 • Een goede "motivatie" is zeer belangrijk voor de functie.
 • Goede praktische kennis van verschillende talen is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau B.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden,

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau C. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief assistent beheer archivistiek (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden. 
 3. Afhankelijk van het aantal kandidaten zijn er meerdere opties voor deze stap:
  • Je legt een interview met een test op computer af bij de FOD Bosa in Brussel (in geval van weinig kandidaten)
  • Je legt een interview af bij de FOD Bosa in Brussel of online (vanop afstand) (in geval van veel kandidaten)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke stap "Stap 2: Specifieke screening - PC", ofwel op dezelfde dag als het interview en dus als deel van "Stap 3: Specifieke screening - Interview". Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na "Stap 1: Screening van diploma en/of benoemingsbesluit". 

Via een postbaktest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke stap, zal deze eind maart 2024 / begin april 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Je bent voor deze afzonderlijke stap "Stap 2: Specifieke screening - PC" geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (op het totaal van deze test). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15)

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke stap (zie stap 2: Specifieke screening - PC), dan zal deze op dezelfde dag als het interview plaatsvinden en zal deze deel uitmaken van "Stap 3: Specifieke screening - Interview". 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" enkel het "interview" (1u15) bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3: Specifieke screening - Interview" als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het "interview" EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed" = min. 8/12).

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" zowel het "interview" en de "pc-test (postbak)" bevatten. De totale duurtijd van "Stap 3: Specifieke screening - Interview" bedraagt in dat geval +/-2u30. in dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3: Specifieke screening - Interview" als je ten minste 75 punten op 150 behaalt op het totaal van deze stap EN je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het "interview" EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed" = min. 8/12).

 

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" eind maart 2024 / begin april 2024  plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" volledig bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel) doorgaan. 

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" in de 2de helft van april 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" ofwel bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel), ofwel vanop afstand (online) doorgaan.

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van "Stap 3: Specifieke screening - Interview". Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte "motivatie" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Johan Dambruyne
  Diensthoofd Rijksarchief Antwerpen-Beveren
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
  0479 71 44 74

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Rijkarchief Antwerpen-Beveren
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
  Kruibekesteenweg 39/1
  9120 Beveren (hoofdadres)