Teamleader facility (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

MNG24014

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Interne markt

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 2800 Mechelen
 • 9200 Dendermonde

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Teamleader Facility, zo klinkt je titel. En daarmee krijg je de verantwoordelijkheid over de uitvoering van beleidsmaatregelen betreffende Facility Management binnen je regio (we zoeken iemand voor Dendermonde en iemand voor Mechelen).

Je werkt in onze organisatie samen met de Division Manager binnen het Team Support. Zo zorg jij er mee voor dat onze werkplek en gebouwen piekfijn in orde zijn.

Een greep uit je heldendaden:

 • Coach is jouw bijnaam. Je stuurt een team van Technische Medewerkers en Mobiele Archiefmedewerkers aan. Je leidt de operationele taken en speelt met de planning van je team als dagelijkse kost. Hoe verloopt de organisatie van alle taken en de kwalitatieve uitvoering ervan? Op die vraag weet jij het antwoord.  
 • Iedereen weet jou te vinden. Je bent het aanspreekpunt voor het onderhoud en de goede werking van de technische installaties en alle diensten inzake Facility Management. Je wordt betrokken bij grotere projecten en gaat ook hier in overleg met alle betrokken partijen, zowel de interne klant als externe partners zoals de Regie der Gebouwen of private aannemers. 
 •  

  Je coördineert het onderhoud van de gebouwen in samenwerking met externe aannemers. (beheer van onderhoudscontracten, aankoop, …) You’ve got it all under control. 

 • Je hebt inzicht in de technische installatie van o.a. elektriciteit, liften, verwarming, sanitaire installaties,.. . Deze kennis helpt jou bij de samenwerking met  (onderhouds-) firma’s, onderaannemers en externe leveranciers.  
 • Je volgt je interne medewerkers op, waarbij je waakt over de kwaliteit en de veiligheidsattitude van je medewerkers. Je zorgt voor de planning van alle onderhoudswerken, het toekennen van verloven en afwezigheden, etc. 
 • Binnen je functie en als specialist binnen je vakgebied geef je advies aan je collega’s.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Je zal tewerkgesteld worden bij het Team Support van de Directie Buildings & Facilities bij de FOD Justitie. 

 

Het Team Support voert, in samenwerking met de diensten van de Regie der Gebouwen en de diensten belast met preventie en bescherming op het werk, volgende taken uit:

 • het volledige takenpakket van projectontwerp voor alle werkzaamheden in het kader van de bouw, de uitbreiding of de verbetering van de gebouwen met het oog op een gepaste huisvesting voor de gerechtelijke diensten;
 • zij zorgt voor de instandhouding (met inbegrip van het veiligheidsaspect) en het onderhoud van de gebouwen, in overleg met de Regie der Gebouwen;
 • zij zorgt voor de uitrusting en de werking van de gerechtelijke diensten, dit in samenwerking met verschillende partners (bijvoorbeeld de stafdienst ICT).

Er is 1 plaats te Dendermonde en 1 plaats te Mechelen vacant. 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw  benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af (Waterloolaan 80, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie & kantoorvergoeding (€ 50 netto/maand)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (beschikbaarheid afhankelijk van locatie)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Teamleader Facility, zo klinkt je titel. En daarmee krijg je de verantwoordelijkheid over de uitvoering van beleidsmaatregelen betreffende Facility Management binnen je regio (we zoeken iemand voor Dendermonde en iemand voor Mechelen).

Je werkt in onze organisatie samen met de Division Manager binnen het Team Support. Zo zorg jij er mee voor dat onze werkplek en gebouwen piekfijn in orde zijn.

Een greep uit je heldendaden:

 • Coach is jouw bijnaam. Je stuurt een team van Technische Medewerkers en Mobiele Archiefmedewerkers aan. Je leidt de operationele taken en speelt met de planning van je team als dagelijkse kost. Hoe verloopt de organisatie van alle taken en de kwalitatieve uitvoering ervan? Op die vraag weet jij het antwoord.  
 • Iedereen weet jou te vinden. Je bent het aanspreekpunt voor het onderhoud en de goede werking van de technische installaties en alle diensten inzake Facility Management. Je wordt betrokken bij grotere projecten en gaat ook hier in overleg met alle betrokken partijen, zowel de interne klant als externe partners zoals de Regie der Gebouwen of private aannemers. 
 •  

  Je coördineert het onderhoud van de gebouwen in samenwerking met externe aannemers. (beheer van onderhoudscontracten, aankoop, …) You’ve got it all under control. 

 • Je hebt inzicht in de technische installatie van o.a. elektriciteit, liften, verwarming, sanitaire installaties,.. . Deze kennis helpt jou bij de samenwerking met  (onderhouds-) firma’s, onderaannemers en externe leveranciers.  
 • Je volgt je interne medewerkers op, waarbij je waakt over de kwaliteit en de veiligheidsattitude van je medewerkers. Je zorgt voor de planning van alle onderhoudswerken, het toekennen van verloven en afwezigheden, etc. 
 • Binnen je functie en als specialist binnen je vakgebied geef je advies aan je collega’s.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Je zal tewerkgesteld worden bij het Team Support van de Directie Buildings & Facilities bij de FOD Justitie. 

 

Het Team Support voert, in samenwerking met de diensten van de Regie der Gebouwen en de diensten belast met preventie en bescherming op het werk, volgende taken uit:

 • het volledige takenpakket van projectontwerp voor alle werkzaamheden in het kader van de bouw, de uitbreiding of de verbetering van de gebouwen met het oog op een gepaste huisvesting voor de gerechtelijke diensten;
 • zij zorgt voor de instandhouding (met inbegrip van het veiligheidsaspect) en het onderhoud van de gebouwen, in overleg met de Regie der Gebouwen;
 • zij zorgt voor de uitrusting en de werking van de gerechtelijke diensten, dit in samenwerking met verschillende partners (bijvoorbeeld de stafdienst ICT).

Er is 1 plaats te Dendermonde en 1 plaats te Mechelen vacant. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies, volgt deze op en stuurt de resultaten van medewerkers bij, waarbij je ervoor zorgt dat iedereen zich gepast gedraagt.
 • In Team Werken: Je deelt je mening en ideeën en draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie (= motivatie voor en technische kennis van de functie en dienst) is eveneens belangrijk. Dit onderdeel weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een federale overheidsdienst?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rechterlijke orde. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit).

 

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B;
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van coachende/leidinggevende taken, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken:

 • Communicatie/tussenschakel tussen team en hiërarchie

 • Opvolging van de taken van het team

 • Coaching van medewerkers

 • Opvolgen en optimaliseren van werkprocedures

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Andere Deelnemingsvoorwaarden

 • Je dient in bezit te zijn van een rijbewijs B (voor de verplaatsingen binnen je eigen sectie).

 • Belgische nationaliteit of EER

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie & kantoorvergoeding (€ 50 netto/maand)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (beschikbaarheid afhankelijk van locatie)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw  benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af (Waterloolaan 80, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 45 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden op 26/04/2024 en 30/04/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor stap 3.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld die 1 jaar geldig blijft. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 04/04/2024.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je cv volledig invult (in het Nederlands) in je online account
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim