Attaché Wapens (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24049

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

3000 Leuven

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je zal als attaché wapens deel uitmaken van de dienst wapens van de federale dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant.

De wapendienst voert onder meer volgende opdrachten uit:

 • het uitreiken van bezitsvergunningen voor vuurwapens
 • het afleveren van erkenningen voor wapenhandelaars
 • het afleveren van erkenningen voor wapenverzamelaars
 • het schorsen en intrekken van bestaande vergunningen en erkenningen
 • het opstarten en coördineren van periodieke veiligheidscontroles bij particuliere wapenbezitters in samenwerking met de lokale politie
 • het registreren in het Centraal Wapenregister van de overdracht van vuurwapens
 • het uitreiken van Europese vuurwapenpassen

 

Volgende taken zullen o.a. behoren tot jouw takenpakket:

 • Je behandelt complexe dossiers in het kader van de wapenwetgeving.
 • Je stelt adviezen op voor de gouverneur en je maakt de intrekkings- en weigeringsbesluiten op.
 • Je geeft op basis van je (te verwerven) expertise ook advies intern en/of extern.
 • Je bent contactpersoon voor andere medewerkers en burgers. Je geeft hen correcte informatie. Je onderhoudt contacten met andere administraties en belanghebbenden.
 • Je beantwoordt vragen ook schriftelijk.
 • Je controleert de dossiers van de administratieve assistenten. Je zorgt voor uniformiteit in de behandeling van de dossiers zodat de coherentie bewaard blijft samen met het diensthoofd wapens.

 

Zin gekregen om ons team mee vorm te geven?  Geweldig! Toch een vraag of meer info over de job nodig? Laat van je horen en neem contact op met Alain Tytgat (alain.tytgat@vlaamsbrabant.be).

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Als federale dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant ondersteunen wij de gouverneur bij de uitvoering van zijn federaal takenpakket. Dit takenpakket is erg divers en heeft voornamelijk betrekking op maatschappelijke en civiele veiligheid. Wij voeren deze taken uit met een dertigtal enthousiaste collega’s, de verbindingsambtenaren en de arrondissementscommissaris.

Onze federale dienst is opgesplitst in 4 diensten:

 • dienst wapens: zij zorgen onder andere voor de toekenning van wapenvergunningen, controles, Europese vuurwapenpassen,…
 • dienst noodplanning: zij ondersteunen de steden en gemeenten bij de opmaak van hun nood- en interventieplannen, staan in voor toezicht op de brandweerzones, organiseren noodoefeningen, coördineren grotere evenementen zoals Rock Werchter op het vlak van veiligheid,…
 • dienst politietoezicht: toezicht op de rekeningen en begrotingen van de politiezones, (juridisch) advies ivm de financiële en personele politieaangelegdenheden,…
 • dienst maatschappelijke veiligheid en politie: zij coördineren en ondersteunen politie en gemeenten op het vlak van criminaliteitspreventie, burenbemiddeling en openbare orde

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/

Competenties

GENERIEKE COMPETENTIES:

- Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag en gaat continu op zoek naar nieuwe inzichten en mogelijkheden om je vaardigheden en kennis te vergroten.

- Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambitie.

- Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

- Je kan verbanden tussen verschillende gegevens leggen, zoekt alternatieven en trekt sluitende conclusies.

TECHNISCHE COMPETENTIES:

- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

- Je beheerst courante informaticatoepassingen zoals Word, Outlook,…

- Je bent bereid de software programma’s CWR en ARMA aan te leren.

- Je hebt goesting om je te verdiepen in de wapenmaterie.

- Je hebt zin om aan de slag te gaan met soms complexe dossiers.

- Je kan vlot werken samenwerken met collega’s en externe partners.

- Je bent in staat om de relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten op te zoeken en te analyseren.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt je huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon. Je behoudt ook jouw voordelen en wedde.

 • Als attaché wapens krijg je een vaste stek op provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven. Het is de perfecte uitvalsbasis om jouw netwerk verder uit te bouwen.
 • Je werkt in principe tijdens de gebruikelijke kantooruren, met glijdend uurrooster tussen 7u30 en 18u30.
 • Je krijgt de mogelijkheid om drie dagen per week te telewerken als voltijds medewerker.
 • Je krijgt een training-on-the-job in de wapenmaterie.
 • Je krijgt een ervaren team rond je.
 • Je komt terecht op een afdeling in volle ontwikkeling.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 11/06/2024 naar Jobs.NL@ibz.be. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo