Attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid

Selectiecode

ANG24017

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er is 1 statutaire plaats, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), vacant bij de cel FWI ondersteuning & toezicht die deel uitmaakt van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)  (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel).

De uitoefening van deze functie vraagt een goede kennis van het Koninklijk Besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de staat die ressorteren onder de minister tot wie de bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort, als staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Je voert, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), volgende taken uit:

 • Je werkt samen met de andere cellen (cel boekhouding, cel administratieve en financiële controle van onderzoek en ontwikkelingscontracten) van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole voor je taakuitvoering.

 • Je werkt ook samen met de verantwoordelijke begrotingscontrole.

 • Je helpt en ondersteunt de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) en Belnet inzake de budgetopmaak en -opvolging. 

 • Je staat in voor de financiële rapportering die meermaals per jaar gebeurt en dit zowel naar de instellingen toe als naar het kabinet.

 • Je verzorgt de communicatie van de wetten inzake begroting en beheerscontrole en de wet inzake overheidsopdrachten.

 • Je schoolt je bij betreffende de relevante wetgeving inzake begroting en beheerscontrole en de wet inzake overheidsopdrachten.

 • Je speelt een rol inzake het klaarmaken (voorbereiding, analyse) en het uitrollen (implementatie) van het nieuwe boekhoudpakket (boekhoudsoftware).

 • Je voorziet opleidingen omtrent het gebruik van het nieuwe boekhoudpakket.

 • Je assisteert de directeur B&B bij de voorbereiding van de dossiers & transversale projecten met betrekking tot de budgetten van de overheidsdiensten met afzonderlijk beheer & externe organen van Belspo.

 • Je vertegenwoordigt België op de financiële vergaderingen van internationale organisaties, waaraan Belspo deelneemt.

 • Je schrijft rapporten en analyses met betrekking tot budgettaire, financiële, boekhoudkundige en/of controleaspecten

 • Je presenteert je rapporten en analyses op een beknopte manier aan een publiek dat niet noodzakelijkerwijs bekend is met de financiële termen.

 • Je werkt voor de uitwerking van cijfers en presentaties met PowerPoint, Word, Excel, … .

 • Je bent een communicatieve duizendpoot.

Je maakt fysieke verplaatsingen naar de federale wetenschappelijke instellingen om ondersteuning te bieden.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire plaats, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), vacant bij de cel FWI ondersteuning & toezicht die deel uitmaakt van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)  (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel).

 

De cel FWI ondersteuning & toezicht (begroting, boekhouding) moet worden heropgebouwd na te zijn verdwenen na opeenvolgende lineaire besparingen. Er is een duidelijke vraag naar technische en theoretische ondersteuning binnen SACA’s, met name op het gebied van boekhoudkundige operaties of complexe budgetconstructies (1Invest, enz.). Medewerkers uit deze cel zullen ook naar FWI’s moeten reizen om budget-en boekhoudmanagers ter plaatse te helpen.

De ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) voert in hoofdlijnen volgende opdrachten uit (niet-uitsluitende lijst):

 • Opstellen van een uitgavenbegroting en een middelen/inkomstenbegroting.

 • Monitoren van de uitvoering van de begroting, evenals interne communicatie over deze materie.

 • Contacten onderhouden met het Kabinet van de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid en van de Staatssecretaris voor Begroting.

 • Deelnemen aan vergaderingen van de financiële commissies van bepaalde internationale organisaties (ESA (European Space Agency), ESO (European Southern Observatory), EMBC (European Molecular Biology Conference), EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)).

 • Uitvoeren van vastleggings- en vereffeningshandelingen voor facturen/declaraties van onkostennota’s.

 • Uitvoeren van omzetgerelateerde operaties (exclusief Fondsen voor Europees onderzoek).

 • Voorbereiden en financieel opvolgen van personeelsreizen naar het buitenland (& controle op de naleving van de geldende regelgeving ter zake).

 • Verzorgen van de begrotingsafsluitingen.

 • Beheren van facultatieve subsidies aan verschillende wetenschappelijke en culturele organisaties

 • Controleren van de budgetten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s), van de Dienst Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) en van Belnet voor de beheerscommissies.  

 • Beheren en administratief opvolgen van de onderzoek & ontwikkeling contracten (O&O-contracten).

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ERA)/ European Space Agency (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (EOR)/ European Southern Observatory (ESO) om het wetenschappelijk en culturele erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

De POD Wetenschapsbeleid zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) staan net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Ze zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij de Federale Overheid OF je bent Nederlandstalig beroepsmilitair. 

 • Je hebt 1 jaar relevante professionele werkervaring in het domein “overheidsfinanciën of bedrijfsfinanciën”. (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in Economie).
 • De “motivatie” en de technische competentie zijn essentieel voor deze functie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in Economie)
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (niveau attaché A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Alain Heynen
  Verantwoordelijke Begroting & Beheerscontrole
  POD Wetenschapsbeleid
  02/238.34.17

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er is 1 statutaire plaats, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), vacant bij de cel FWI ondersteuning & toezicht die deel uitmaakt van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)  (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel).

De uitoefening van deze functie vraagt een goede kennis van het Koninklijk Besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de staat die ressorteren onder de minister tot wie de bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort, als staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Je voert, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), volgende taken uit:

 • Je werkt samen met de andere cellen (cel boekhouding, cel administratieve en financiële controle van onderzoek en ontwikkelingscontracten) van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole voor je taakuitvoering.

 • Je werkt ook samen met de verantwoordelijke begrotingscontrole.

 • Je helpt en ondersteunt de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) en Belnet inzake de budgetopmaak en -opvolging. 

 • Je staat in voor de financiële rapportering die meermaals per jaar gebeurt en dit zowel naar de instellingen toe als naar het kabinet.

 • Je verzorgt de communicatie van de wetten inzake begroting en beheerscontrole en de wet inzake overheidsopdrachten.

 • Je schoolt je bij betreffende de relevante wetgeving inzake begroting en beheerscontrole en de wet inzake overheidsopdrachten.

 • Je speelt een rol inzake het klaarmaken (voorbereiding, analyse) en het uitrollen (implementatie) van het nieuwe boekhoudpakket (boekhoudsoftware).

 • Je voorziet opleidingen omtrent het gebruik van het nieuwe boekhoudpakket.

 • Je assisteert de directeur B&B bij de voorbereiding van de dossiers & transversale projecten met betrekking tot de budgetten van de overheidsdiensten met afzonderlijk beheer & externe organen van Belspo.

 • Je vertegenwoordigt België op de financiële vergaderingen van internationale organisaties, waaraan Belspo deelneemt.

 • Je schrijft rapporten en analyses met betrekking tot budgettaire, financiële, boekhoudkundige en/of controleaspecten

 • Je presenteert je rapporten en analyses op een beknopte manier aan een publiek dat niet noodzakelijkerwijs bekend is met de financiële termen.

 • Je werkt voor de uitwerking van cijfers en presentaties met PowerPoint, Word, Excel, … .

 • Je bent een communicatieve duizendpoot.

Je maakt fysieke verplaatsingen naar de federale wetenschappelijke instellingen om ondersteuning te bieden.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire plaats, als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (m/v/x), vacant bij de cel FWI ondersteuning & toezicht die deel uitmaakt van de ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)  (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel).

 

De cel FWI ondersteuning & toezicht (begroting, boekhouding) moet worden heropgebouwd na te zijn verdwenen na opeenvolgende lineaire besparingen. Er is een duidelijke vraag naar technische en theoretische ondersteuning binnen SACA’s, met name op het gebied van boekhoudkundige operaties of complexe budgetconstructies (1Invest, enz.). Medewerkers uit deze cel zullen ook naar FWI’s moeten reizen om budget-en boekhoudmanagers ter plaatse te helpen.

De ondersteunende dienst Begroting & Beheerscontrole (B&B) voert in hoofdlijnen volgende opdrachten uit (niet-uitsluitende lijst):

 • Opstellen van een uitgavenbegroting en een middelen/inkomstenbegroting.

 • Monitoren van de uitvoering van de begroting, evenals interne communicatie over deze materie.

 • Contacten onderhouden met het Kabinet van de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid en van de Staatssecretaris voor Begroting.

 • Deelnemen aan vergaderingen van de financiële commissies van bepaalde internationale organisaties (ESA (European Space Agency), ESO (European Southern Observatory), EMBC (European Molecular Biology Conference), EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)).

 • Uitvoeren van vastleggings- en vereffeningshandelingen voor facturen/declaraties van onkostennota’s.

 • Uitvoeren van omzetgerelateerde operaties (exclusief Fondsen voor Europees onderzoek).

 • Voorbereiden en financieel opvolgen van personeelsreizen naar het buitenland (& controle op de naleving van de geldende regelgeving ter zake).

 • Verzorgen van de begrotingsafsluitingen.

 • Beheren van facultatieve subsidies aan verschillende wetenschappelijke en culturele organisaties

 • Controleren van de budgetten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s), van de Dienst Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) en van Belnet voor de beheerscommissies.  

 • Beheren en administratief opvolgen van de onderzoek & ontwikkeling contracten (O&O-contracten).

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ERA)/ European Space Agency (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (EOR)/ European Southern Observatory (ESO) om het wetenschappelijk en culturele erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

De POD Wetenschapsbeleid zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) staan net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Ze zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De "motivatie" en de technische competentie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de "motivatie" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je niet slagen voor deze selectie / het interview en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off op "eerder goed" tijdens het interviewgedeelte).

Indien de technische competentie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je niet slagen voor de case en niet slagen voor de specifieke screening - pc. 

De "motivatie" weegt harder door in de eindscore van het interview (X2).

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans en in het Nederlands gezien de tweetalige werkomgeving.
 • Je werkt graag met cijfers, boord-, rapporterings- en opvolgingstabellen.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de meest courante Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig OF je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij de Federale Overheid OF je bent Nederlandstalig beroepsmilitair. 

 • Je hebt 1 jaar relevante professionele werkervaring in het domein “overheidsfinanciën of bedrijfsfinanciën”. (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in Economie).
 • De “motivatie” en de technische competentie zijn essentieel voor deze functie.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Specifiek masterdiploma in het domein Economie (GEEN ervaring vereist)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Optie 2: Algemene master (MET vereiste ervaring)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau attaché A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau attaché A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau attaché A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau attaché A2.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau attaché A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aan te voldoen in geval van deelname op basis van: 

 • Algemeen masterdiploma
 • Vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar
 • Nederlandstalig beroepsmilitair

 

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein van “overheidsfinanciën of bedrijfsfinanciën”, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • ·      
  Opstellen van financiële instrumenten (meerjarenplanning, jaarrekening, balans, budget, begroting).

 • ·      
  Opvolgen en wijzigen van financiële instrumenten (meerjarenplanning, jaarrekening, balans, budget, begroting).

 • ·      
  Afsluiten van financiële instrumenten (meerjarenplanning, jaarrekening, balans, budget, begroting).

 • Schriftelijke rapportering inzake financiële gegevens (nota’s, neerlegging jaardocumenten en jaarcijfers, (voorbereiding van) rapportering naar het directiecomité).

 • Mondeling presenteren van financiële gegevens (PowerPoint, tabellen).

 • Verwerken van aanpassingen in financiële regelgeving.

 • Klaarmaken (voorbereiding, analyse) van boekhoudpakketten.

 • Uitrol (implementatie) van boekhoudpakketten.

 • Internationale/nationale financiële vertegenwoordiging.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A1 Begroting & Beheerscontrole (niveau attaché A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in Economie)
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in Economie)

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Via een case (+/- 1u) wordt volgende technische competentie gemeten: 

Via een dossierbehandelingstest (+/- 1u30) worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

Deze stap zal plaatsvinden rond 11 maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor deze stap. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om deze stap af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor deze stap, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze stap "Stap 3: Specifieke screening - PC" geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (op het totaal van deze 2 testen) EN je daarenboven ten minste 25 punten op 50 behaalt op de case.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden met de beste score op het totaal van deze stap toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15)

Om praktische redenen kan deze proef op afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt EN je daarenboven geslaagd bent voor de motivatie.

Deze proef zal in de 2de helft van april 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte "motivatie" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Alain Heynen
  Verantwoordelijke Begroting & Beheerscontrole
  POD Wetenschapsbeleid
  02/238.34.17

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • POD Wetenschapsbeleid
  Simon Bolivarlaan 30 bus 7 (WTCIII)
  1000 Brussel