IT-Architect / IT-Projectbeheerder (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid

Selectiecode

ANG24079

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een ervaren IT-Architect met een passie voor innovatie?

Wil je je volop inzetten om onze IT-infrastructuur en -toepassingen naar een hoger niveau te tillen?

of

Ben jij een gemotiveerde IT-professional met een voorliefde voor projectbeheer?

En wens jij bij te dragen aan de digitale transformatie van onze organisatie?

 

Dan ben jij misschien de IT-Architect of de IT-Projectbeheerder waar wij naar op zoek zijn!

 

Als IT-architect ben je verantwoordelijk voor het uitdenken, implementeren en onderhouden van de IT-infrastructuur en -toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid. Je werkt nauw samen met alle afdelingen van onze organisatie teneinde de behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar concrete IT-oplossingen. Je waakt over de optimale werking van onze IT-systemen en zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst.

 •  Je analyseert de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen.
 • Je analyseert de kostprijs en voordelen van de bestaande en gewenste toepassingen door het opmaken van business cases (kosten, baten, economische analyse).
 • Je evalueert en selecteert de ICT-oplossingen die voldoen aan de behoeften en middelen van de organisatie.
 • Je brengt de behoeften van de organisatie in kaart om inzicht te verwerven in concrete vragen en de functionele analyse te vergemakkelijken.
 • Je verduidelijkt de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie.
 • Je kadert de behoeften van gebruikers in een langetermijnvisie van de organisatie.
 • Je kent prioriteiten toe aan de behoeften, in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
 • Je inventariseert en evalueert de bestaande processen, procedures en toepassingen en formuleert verbetervoorstellen op basis van je expertise en ervaring.
 • Je verzekert dat een degelijke integratie van de voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is.
 • Je volgt de implementatie en verbetering van ICT-toepassingen op en staat in voor de uitvoering en evaluatie van ‘user acceptance tests’.
 • Je volgt de evoluties in je vakgebied op zodat je optimaal kan inspelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie.

 

Als IT-Projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor de opvolging van één of meerdere IT-projecten van de POD Wetenschapsbeleid. Je werkt nauw samen met je directe collega’s en je collega’s van onze Federale Wetenschappelijke Instellingen om de doelstellingen van het project te bepalen en te behalen. Je bent ook verantwoordelijk voor het budget, de planning en de middelen van het project.

 •  Je leidt één of meerdere ICT-projecten, waarbij je rekening houdt met projectdoelstellingen, de wensen van de klant en beperkingen inzake technologie, tijdsplanning en budget.
 • Je analyseert de IT- behoeften van de organisatie, adviseert en formuleert verbetervoorstellen.
 • Je definieert de scope van een IT-project, bepaalt welke middelen en budgetten nodig zijn en beschrijft de randvoorwaarden en de risico- en assumptieanalyse.
 • Je staat in voor de coördinatie, verzameling en analyse van de nodige gegevens.
 • Je vertaalt de algemene projectplanning in concrete actieplannen.
 • Je bepaalt de prioriteiten en volgt het werk van de projectmedewerkers op.
 • Je rapporteert aan alle belanghebbenden over de vooruitgang van het project.
 • Je werkt een procesmethodologie en projectmanagementinstrumenten uit, om zo de uitvoering van een project te baseren op een correcte inschatting van de kostprijs, de tijdsplanning en de verwachtingen.
 • Je verzekert de coherentie bij de toepassing van de procesmethodologie en instrumenten.
 • Je volgt evoluties op IT-vlak en in het domein van het projectbeheer op de voet

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 statutaire plaatsen vacant, waarvan 1 als IT-Architect en 2 als IT-Projectbeheerder bij de Stafdienst ICT (dienst ICT Trans), van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), gesitueerd te Simon Bolivarlaan 30 bus 7 te 1000 Brussel.

De Stafdienst ICT van Belspo bestaat uit de volgende diensten :

 • De interne ICT dienst voor  Belspo is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van de centrale administratie van de POD  Wetenschapsbeleid. Het stelt IT-en communicatiehulpmiddelen aan medewerkers ter beschikking zodat ze hun taken op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier kunnen uitvoeren.  De taken van de dienst zijn onder meer het beheer van het data netwerk, helpdesk aan gebruikers, ontwikkelen van informatica toepassingen, website en project management.
 • De dienst ICT Transversaal (ICT TRANS), ondersteunt de digitale transformatie van het geheel van de organisaties die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo, Federale Wetenschappelijke Instellingen en Belnet) . De taken van de dienst ICT TRANS zijn onder meer het ontwikkelen van synergieën op het gebied van ICT, technische en technologische infrastructuren, het operationaliseren van een portfolio van gemeenschappelijke business toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid en de coordinatie van een Community of Practise voor het delen van kennis, expertise, ondersteuning en technische middelen tussen Belnet, de FWI en BelSpo.

Beide diensten samen bestaan uit 7 personen.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.

BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context verantwoordelijk voor: 

 • de uitvoering van onderzoeksprogramma's, activiteiten en netwerken in België en op internationaal niveau.

 • het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen het Europese Ruimtevaartagentschap (ERA) en andere nationale en internationale organisaties, verantwoordelijk voor onderzoeksdiensten en wetenschap.

 • het administratief, financiële en materiële beheer, alsook de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke diensten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het departement.

 • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op het federale, interfederale en internationale niveau.

 • de ontwikkeling en de analyse van indicatoren van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) evenals hun invoer in internationale databanken.

Via de 10 federale Wetenschappelijke Instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid is het beheer en de valorisatie van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed geschat op 6,5 miljard €.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Meerdere combinaties van diploma's en/of ervaring zijn mogelijk.
 • De gedragsgerichte competentie “Objectieven Behalen” en je motivatie voor de POD Wetenschapsbeleid en voor de functie zijn belangrijk.
 • Een goede kennis van het Nederlands en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTCIII - Simon Bolivarlaan 30; 1000 Brussel)
 4. Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid (WTCIII - Simon Bolivarlaan 30 bus 7; 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als IT-Architect (klasse A2) of als IT-Projectbeheerder (klasse A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • gratis toegang tot de federale musea van de POD Wetenschapsbeleid via de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen via de sociale dienst van de POD Wetenschapsbeleid
  • beschikken over een GSM-abonnement en een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Eric DANON
  Adviseur ICT Transversal
  POD Wetenschapsbeleid (Belspo)
  02 238 35 56
 • Chris De Loof
  Adviseur ICT Transversal
  POD Wetenschapsbeleid (Belspo)
  02 238 35 76

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een ervaren IT-Architect met een passie voor innovatie?

Wil je je volop inzetten om onze IT-infrastructuur en -toepassingen naar een hoger niveau te tillen?

of

Ben jij een gemotiveerde IT-professional met een voorliefde voor projectbeheer?

En wens jij bij te dragen aan de digitale transformatie van onze organisatie?

 

Dan ben jij misschien de IT-Architect of de IT-Projectbeheerder waar wij naar op zoek zijn!

 

Als IT-architect ben je verantwoordelijk voor het uitdenken, implementeren en onderhouden van de IT-infrastructuur en -toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid. Je werkt nauw samen met alle afdelingen van onze organisatie teneinde de behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar concrete IT-oplossingen. Je waakt over de optimale werking van onze IT-systemen en zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst.

 •  Je analyseert de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen.
 • Je analyseert de kostprijs en voordelen van de bestaande en gewenste toepassingen door het opmaken van business cases (kosten, baten, economische analyse).
 • Je evalueert en selecteert de ICT-oplossingen die voldoen aan de behoeften en middelen van de organisatie.
 • Je brengt de behoeften van de organisatie in kaart om inzicht te verwerven in concrete vragen en de functionele analyse te vergemakkelijken.
 • Je verduidelijkt de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie.
 • Je kadert de behoeften van gebruikers in een langetermijnvisie van de organisatie.
 • Je kent prioriteiten toe aan de behoeften, in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
 • Je inventariseert en evalueert de bestaande processen, procedures en toepassingen en formuleert verbetervoorstellen op basis van je expertise en ervaring.
 • Je verzekert dat een degelijke integratie van de voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is.
 • Je volgt de implementatie en verbetering van ICT-toepassingen op en staat in voor de uitvoering en evaluatie van ‘user acceptance tests’.
 • Je volgt de evoluties in je vakgebied op zodat je optimaal kan inspelen op nieuwe mogelijkheden en technologieën, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de organisatie.

 

Als IT-Projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor de opvolging van één of meerdere IT-projecten van de POD Wetenschapsbeleid. Je werkt nauw samen met je directe collega’s en je collega’s van onze Federale Wetenschappelijke Instellingen om de doelstellingen van het project te bepalen en te behalen. Je bent ook verantwoordelijk voor het budget, de planning en de middelen van het project.

 •  Je leidt één of meerdere ICT-projecten, waarbij je rekening houdt met projectdoelstellingen, de wensen van de klant en beperkingen inzake technologie, tijdsplanning en budget.
 • Je analyseert de IT- behoeften van de organisatie, adviseert en formuleert verbetervoorstellen.
 • Je definieert de scope van een IT-project, bepaalt welke middelen en budgetten nodig zijn en beschrijft de randvoorwaarden en de risico- en assumptieanalyse.
 • Je staat in voor de coördinatie, verzameling en analyse van de nodige gegevens.
 • Je vertaalt de algemene projectplanning in concrete actieplannen.
 • Je bepaalt de prioriteiten en volgt het werk van de projectmedewerkers op.
 • Je rapporteert aan alle belanghebbenden over de vooruitgang van het project.
 • Je werkt een procesmethodologie en projectmanagementinstrumenten uit, om zo de uitvoering van een project te baseren op een correcte inschatting van de kostprijs, de tijdsplanning en de verwachtingen.
 • Je verzekert de coherentie bij de toepassing van de procesmethodologie en instrumenten.
 • Je volgt evoluties op IT-vlak en in het domein van het projectbeheer op de voet

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 statutaire plaatsen vacant, waarvan 1 als IT-Architect en 2 als IT-Projectbeheerder bij de Stafdienst ICT (dienst ICT Trans), van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), gesitueerd te Simon Bolivarlaan 30 bus 7 te 1000 Brussel.

De Stafdienst ICT van Belspo bestaat uit de volgende diensten :

 • De interne ICT dienst voor  Belspo is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van de centrale administratie van de POD  Wetenschapsbeleid. Het stelt IT-en communicatiehulpmiddelen aan medewerkers ter beschikking zodat ze hun taken op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier kunnen uitvoeren.  De taken van de dienst zijn onder meer het beheer van het data netwerk, helpdesk aan gebruikers, ontwikkelen van informatica toepassingen, website en project management.
 • De dienst ICT Transversaal (ICT TRANS), ondersteunt de digitale transformatie van het geheel van de organisaties die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo, Federale Wetenschappelijke Instellingen en Belnet) . De taken van de dienst ICT TRANS zijn onder meer het ontwikkelen van synergieën op het gebied van ICT, technische en technologische infrastructuren, het operationaliseren van een portfolio van gemeenschappelijke business toepassingen van de POD Wetenschapsbeleid en de coordinatie van een Community of Practise voor het delen van kennis, expertise, ondersteuning en technische middelen tussen Belnet, de FWI en BelSpo.

Beide diensten samen bestaan uit 7 personen.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.

BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context verantwoordelijk voor: 

 • de uitvoering van onderzoeksprogramma's, activiteiten en netwerken in België en op internationaal niveau.

 • het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen het Europese Ruimtevaartagentschap (ERA) en andere nationale en internationale organisaties, verantwoordelijk voor onderzoeksdiensten en wetenschap.

 • het administratief, financiële en materiële beheer, alsook de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke diensten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het departement.

 • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op het federale, interfederale en internationale niveau.

 • de ontwikkeling en de analyse van indicatoren van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) evenals hun invoer in internationale databanken.

Via de 10 federale Wetenschappelijke Instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid is het beheer en de valorisatie van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed geschat op 6,5 miljard €.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De gedragsgerichte competentie in het vet ('Objectieven behalen') en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore van het interview (X2).

Bovendien kan je voor deze selectie niet slagen indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau (cut-off).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans, gezien de tweetalige werkomgeving.

 • Je hebt een goede kennis van het Engels gezien het gebruik van IT-toepassingen.
 • Je hebt een goed zicht op de trends en evoluties op IT-vlak.
 • Je hebt een goede kennis van één of meerdere van onderstaande domeinen:

              * Databases en gegevensbeheer. Systemen voor documentenbeheer.

              * Business-Intelligence-systemen (BI) en analyse van gegevens.

              * Systemen voor authentificatie- en autorisatie (AAI) en concepten gelinkt aan de unieke identificatie.

              * Basisconcepten m.b.t. beheerssystemen (Windows, Unix), opslagsystemen, archiveringssystemen en netwerken

              * Ontwikkeling van toepassingen en scripts.

              * Business Process Management (BPM) en Case-Management-gerichte oplossingen.

              * Gebruik van normen voor data-uitwisseling en interoperabiliteit. 

              * Principes voor de beveiling van toepassingen, netwerken en systemen en basisconcepten inzake IT-beveiliging.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Meerdere combinaties van diploma's en/of ervaring zijn mogelijk.
 • De gedragsgerichte competentie “Objectieven Behalen” en je motivatie voor de POD Wetenschapsbeleid en voor de functie zijn belangrijk.
 • Een goede kennis van het Nederlands en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: Niveau A – Specifiek diploma met 1 jaar relevante professionele ervaring:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

 

OPTIE 2: Niveau A – Algemeen diploma met 2 jaar relevante professionele ervaring:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
  ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
  Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

 

OPTIE 3 : Niveau B – Specifiek diploma met 2 jaar relevante professionele ervaring:

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent, HBO5)
  diploma van technisch ingenieur.​​

 

OPTIE 4: Niveau B – Algemeen diploma met 3 jaar relevante professionele ervaring:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
  Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1:

Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van IT-architectuur en/of IT-projecten verdeeld over ten minste 2 van de 6 onderstaande taken:

 • ·      
  Prospectie, redactie van het technische gedeelte van lastenboeken en openbare aanbestedingen, evaluatie van offertes en de volledige uitvoering van een project.

 • ·      
  Omkadering en bijstand van gebruikers bij de veranderingen ten gevolge van digitale en IT-projecten.

 • ·      
  Projectbeheer voor grootschalige IT-implementaties (impact op minstens 200 gebruikers per organisatie en per project).

 • ·      
  Implementatie en/of beheer van IT-middelen voor een organisatie van minstens 200 personen (conceptualisering en beheer van informaticasystemen; strategische ondersteuning in IT-materie; toepassing van nieuwe producten/technologieën, tools et processen en integratie in bestaande systemen).

 • ·      
  Uitwerken en implementeren van disaster-recovery-plannen en (DRP) en business-continuity-plannen (BCP).

 • Uitwerken en implementeren van een referentie-IT-infrastructuur in een (deel)organisatie (infrastructuur, programma’s, apps, toepassingen, systemen, data, etc.).

 

OPTIE 2 en OPTIE 3 :

Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van IT-architectuur en/of IT-projecten verdeeld over ten minste 2 van de 6 onderstaande taken:

 • Prospectie, redactie van het technische gedeelte van lastenboeken en openbare aanbestedingen, evaluatie van offertes en de volledige uitvoering van een project.
 • ·      
  Omkadering en bijstand van gebruikers bij de veranderingen ten gevolge van digitale en IT-projecten.

 • ·      
  Projectbeheer voor grootschalige IT-implementaties (impact op minstens 200 gebruikers per organisatie en per project).

 • ·      
  Implementatie en/of beheer van IT-middelen voor een organisatie van minstens 200 personen (conceptualisering en beheer van informaticasystemen; strategische ondersteuning in IT-materie; toepassing van nieuwe producten/technologieën, tools et processen en integratie in bestaande systemen).

 • ·      
  Uitwerken en implementeren van disaster-recovery-plannen en (DRP) en business-continuity-plannen (BCP).

 • Uitwerken en implementeren van een referentie-IT-infrastructuur in een (deel)organisatie (infrastructuur, programma’s, apps, toepassingen, systemen, data, etc.).

 

OPTIE 4 :

Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van IT-architectuur en/of IT-projecten verdeeld over ten minste 2 van de 6 onderstaande taken:

 • Prospectie, redactie van het technische gedeelte van lastenboeken en openbare aanbestedingen, evaluatie van offertes en de volledige uitvoering van een project.
 • ·      
  Omkadering en bijstand van gebruikers bij de veranderingen ten gevolge van digitale en IT-projecten.

 • ·      
  Projectbeheer voor grootschalige IT-implementaties (impact op minstens 200 gebruikers per organisatie en per project).

 • ·      
  Implementatie en/of beheer van IT-middelen voor een organisatie van minstens 200 personen (conceptualisering en beheer van informaticasystemen; strategische ondersteuning in IT-materie; toepassing van nieuwe producten/technologieën, tools et processen en integratie in bestaande systemen).

 • ·      
  Uitwerken en implementeren van disaster-recovery-plannen en (DRP) en business-continuity-plannen (BCP).

 • Uitwerken en implementeren van een referentie-IT-infrastructuur in een (deel)organisatie (infrastructuur, programma’s, apps, toepassingen, systemen, data, etc.).

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als IT-Architect (klasse A2) of als IT-Projectbeheerder (klasse A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • gratis toegang tot de federale musea van de POD Wetenschapsbeleid via de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen via de sociale dienst van de POD Wetenschapsbeleid
  • beschikken over een GSM-abonnement en een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTCIII - Simon Bolivarlaan 30; 1000 Brussel)
 4. Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid (WTCIII - Simon Bolivarlaan 30 bus 7; 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

 Via een dossierbehandelingstest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 22/3/2024 en 3/4/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 22/4/2024 en 17/5/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking bepaald op basis van de punten voor objectieven behalen. Als ook hiervoor personen met gelijke punten zijn wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 4/3/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Eric DANON
  Adviseur ICT Transversal
  POD Wetenschapsbeleid (Belspo)
  02 238 35 56
 • Chris De Loof
  Adviseur ICT Transversal
  POD Wetenschapsbeleid (Belspo)
  02 238 35 76

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • POD Wetenschapsbeleid
  WTCIII - Simon Bolivarlaan 30 bus 7
  1000 Brussel