Senior Attaché overheidsopdrachten (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

CNG24040

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Fedasil is op zoek naar een ervaren expert binnen het domein van overheidsopdrachten.

Hierbij krijg je verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld:

 • Je neemt de complexe en de grotere dossiers voor je rekening.
 • Je stelt aankoopdossiers op, zowel via onderhandelingsprocedures als via open of beperkte procedures.
 • Je adviseert de centra, de verschillende diensten op de hoofdzetel en de directie op het vlak van overheidsopdrachten.
 • Je maakt processen, interne reglementering en/of richtlijnen op en actualiseert deze. Hierbij hou je rekening met de wet- en regelgeving en de beleidslijnen van het agentschap.
 • Je ontwikkelt instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.

Een expert overheidsopdrachten:

voert complexe globale overheidsopdrachten (elke gunningswijze) of overheidsopdrachten waar meerdere centra/diensten bij betrokken zijn worden uit.

verzamelt en bepaalt de behoeften, met respect voor de basisprincipes van de overheidsopdrachten en dit op basis van de technische informatie die meegedeeld werd door de diensten/centra, de documenten van de opdracht opstellen (met inbegrip van het bestek).

gunt de opdracht correct (met inbegrip van de publicatie), onderhandelt met de inschrijvers binnen het wettelijk kader, analyseertt offertes, stelt de gunningsdocumenten op (gunningsverslag, brieven…) en organiseert en leidt de kick off meetings.

voorkomt geschillen en zorgt bij eventuele geschillen voor de opvolging (zowel bij de gunning als bij de uitvoering van de opdracht), meer bepaald door een klantgerichte houding aan te nemen en door de verplichtingen na te leven met betrekking tot de motivering en het informeren van de inschrijvers.

 

Een expert overheidsopdrachten neemt de rol van adviseur op en 

neemt deel aan projecten door de dienst overheidsopdrachten te vertegenwoordigen in multidisciplinaire teams.

adviseert de directie om tot een gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte oplossing te komen.

deelt zijn kennis en expertise, meer bepaald door te wijzen op de gevolgen die bepaalde beslissingen of gebeurtenissen kunnen veroorzaken.

zorgt voor het opvolgen, evalueren en het up-to-date houden van de processen, interne reglementering en/of richtlijnen binnen de dienst overheidsopdrachten.

actualiseert de informatie en processen naar aanleiding van nieuwe interne processen en wijzigingen in wet- en/of regelgeving en je zorgt voor de communicatie naar alle betrokken partijen in het agentschap.

ondersteunt en adviseert de dienst met als doel de dagelijkse werking van de dienst te optimaliseren.

Daarnaast zorg je er als expert overheidsopdrachten voor dat de nodige tools worden ontwikkeld en geëvalueerd:

 • Je ontwikkelt instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.
 • Je zorgt voor het opstellen en bijwerken van een catalogus van contracten, producten, diensten en werken, en/of van een lijst van klanten en leveranciers.
 • Je staat in voor de implementatie en technische ondersteuning van de gebruikte tools, de opmaak van standaarddocumenten en aanbestedingsprocedures.
 • Je evalueert de gebruikte methoden en past deze aan waar nodig.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Fedasil zoekt één Nederlandstalige senior expert overheidsopdrachten, om de dienst overheidsopdrachten op de hoofdzetel te ondersteunen. Deze dienst hoort tot de ondersteunende diensten van Fedasil.

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma
 • Je hebt één jaar ervaring in het domein van overheidsopdrachten
 • Je hebt een goede kennis van het reglementair en wetgevend kader met betrekking tot overheidsopdrachten.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onebepaalde duur als senior expert overheidsopdrachten (A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • variabel uurrooster
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • valorisatie van nuttige werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Fedasil is op zoek naar een ervaren expert binnen het domein van overheidsopdrachten.

Hierbij krijg je verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld:

 • Je neemt de complexe en de grotere dossiers voor je rekening.
 • Je stelt aankoopdossiers op, zowel via onderhandelingsprocedures als via open of beperkte procedures.
 • Je adviseert de centra, de verschillende diensten op de hoofdzetel en de directie op het vlak van overheidsopdrachten.
 • Je maakt processen, interne reglementering en/of richtlijnen op en actualiseert deze. Hierbij hou je rekening met de wet- en regelgeving en de beleidslijnen van het agentschap.
 • Je ontwikkelt instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.

Een expert overheidsopdrachten:

voert complexe globale overheidsopdrachten (elke gunningswijze) of overheidsopdrachten waar meerdere centra/diensten bij betrokken zijn worden uit.

verzamelt en bepaalt de behoeften, met respect voor de basisprincipes van de overheidsopdrachten en dit op basis van de technische informatie die meegedeeld werd door de diensten/centra, de documenten van de opdracht opstellen (met inbegrip van het bestek).

gunt de opdracht correct (met inbegrip van de publicatie), onderhandelt met de inschrijvers binnen het wettelijk kader, analyseertt offertes, stelt de gunningsdocumenten op (gunningsverslag, brieven…) en organiseert en leidt de kick off meetings.

voorkomt geschillen en zorgt bij eventuele geschillen voor de opvolging (zowel bij de gunning als bij de uitvoering van de opdracht), meer bepaald door een klantgerichte houding aan te nemen en door de verplichtingen na te leven met betrekking tot de motivering en het informeren van de inschrijvers.

 

Een expert overheidsopdrachten neemt de rol van adviseur op en 

neemt deel aan projecten door de dienst overheidsopdrachten te vertegenwoordigen in multidisciplinaire teams.

adviseert de directie om tot een gebruiksvriendelijke en kostenefficiënte oplossing te komen.

deelt zijn kennis en expertise, meer bepaald door te wijzen op de gevolgen die bepaalde beslissingen of gebeurtenissen kunnen veroorzaken.

zorgt voor het opvolgen, evalueren en het up-to-date houden van de processen, interne reglementering en/of richtlijnen binnen de dienst overheidsopdrachten.

actualiseert de informatie en processen naar aanleiding van nieuwe interne processen en wijzigingen in wet- en/of regelgeving en je zorgt voor de communicatie naar alle betrokken partijen in het agentschap.

ondersteunt en adviseert de dienst met als doel de dagelijkse werking van de dienst te optimaliseren.

Daarnaast zorg je er als expert overheidsopdrachten voor dat de nodige tools worden ontwikkeld en geëvalueerd:

 • Je ontwikkelt instrumenten om de voorbereiding, uitvoering en follow-up van overheidsopdrachten in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken.
 • Je zorgt voor het opstellen en bijwerken van een catalogus van contracten, producten, diensten en werken, en/of van een lijst van klanten en leveranciers.
 • Je staat in voor de implementatie en technische ondersteuning van de gebruikte tools, de opmaak van standaarddocumenten en aanbestedingsprocedures.
 • Je evalueert de gebruikte methoden en past deze aan waar nodig.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Fedasil zoekt één Nederlandstalige senior expert overheidsopdrachten, om de dienst overheidsopdrachten op de hoofdzetel te ondersteunen. Deze dienst hoort tot de ondersteunende diensten van Fedasil.

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. 

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het reglementair en wetgevend kader met betrekking tot overheidsopdrachten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X 2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een grote troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma
 • Je hebt één jaar ervaring in het domein van overheidsopdrachten
 • Je hebt een goede kennis van het reglementair en wetgevend kader met betrekking tot overheidsopdrachten.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​
 • nemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van overheidsopdrachten van minstens één jaar.

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onebepaalde duur als senior expert overheidsopdrachten (A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • variabel uurrooster
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • valorisatie van nuttige werkervaring.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap één: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap twee: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap drie: Specifieke screening - Interview (+/- 1 uur + 30 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind april 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 4 - interview met gevalstudie.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 10 april 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels