Performance manager (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24115

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is de bewaarder van de portefeuille van de FOD Financiën en volgt het budget, de beheerscontrole en de interne controle op, evenals het facilitair en logistiek beheer van de gehele FOD Financiën. Deze stafdienst voert ook alle overheidsopdrachten uit en doet dat niet alleen voor onze FOD: ook andere federale overheidsdiensten rekenen op hun medewerking voor overheidsopdrachten. Kort gezegd: als je hier de troepen versterkt, zorg je ervoor dat de FOD Financiën zijn middelen efficiënt gebruikt. 

Klaar om onze nieuwe Performance Manager te worden? Dat is goed nieuws want wij kunnen jou gebruiken. Jouw rol zal de volgende zijn: 

 • Je identificeert performance indicatoren (operationele, strategische en transversale), je meet en analyseert deze indicatoren, je stelt de indicatoren voor in gevisualiseerde dashboards, je contextualiseertde indicatoren en je stelt mogelijke verbeterpunten voor. Je presenteert je inzichten helder aan het management; 
 • Je doet voorstellen rond hoe het performance management voor de FOD Financiën beter kan. Je bedenkt nieuwe concepten en integreert deze, samen met je collega’s, in het methodologische kader performance management van de FOD Financiën;  
 • Je adviseert en coacht performance managers van de andere diensten van de FOD Financiën, de algemene administraties en stafdiensten; 
 • Je organiseert, samen met je collega’s, opleidingen, sensibilisatiesessies, presentaties en workshops over performancemanagement; 
 • Je organiseert, samen met je collega’s, netwerkvergaderingen met de performance managers van de ganse FOD Financiën. 
 • Je stelt tools (dashboards) voor het opvolgen van indicatoren ter beschikking. 

Heb je een “Can-Do” mentaliteit en kan je analytisch en conceptueel werken? In complexe data duiken? Verschillende topics in een bredere context plaatsen? Denk je in oplossingen en ben je niet bang om stakeholders te challengen? Goed luisteren én de juiste vragen stellen, dat is namelijk essentieel. Heb je goede interpersoonlijke skills, kan je nauwkeurig en zelfstandig werken en vormen deadlines geen probleem voor je? Dan zoeken wij jou!  

Om jouw taken uit te voeren, kan je natuurlijk ook beroep doen op de expertise van collega’s of methoden en tools die hierrond intern ontwikkeld werden. Je staat er niet alleen voor, dat is zeker. 

Heb je vragen over deze functie?

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole in Brussel.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Stafdienst

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole ondersteunt de FOD bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de coördinatie van de organisatiebeheersing. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer bij de FOD Financiën. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark. 

Als Performance manager kom je terecht bij het expertisecentrum Beheerscontrole dat  deel uitmaakt van de Afdeling Strategische Organisatiebeheersing

De Afdeling Strategische Organisatiebeheersing bestaat uit: 

 • Expertisecentrum Organisatiebeheersing 
 • Expertisecentrum Business Process Management (BPM) & Lean 
 • Expertisecentrum Beheerscontrole (Performance management) 
 • ExpertisecentrumRisicobeheer 
 • Expertisecentrum Business Continuity Management (BCM) 

Als federale overheid moet de FOD Financiën zorgvuldig omgaan met de middelen en goed bestuur waarborgen. Als performance manager help jij daarbij mee. Het is immers jou taak om de prestaties mee op te volgen en verbeteringen te formuleren. 

Hoe meten we die prestaties ? Hoe bepalen we onze indicatoren? Hoe verbeteren we ons performance management? Hoe visualiseren we de dashboards ?Hoe maken we ons performance management meer fact-based en datagedreven? 

Elke algemene administratie en stafdienst binnen de FOD Financiën heeft een team beheerscontrole(performance management) die ondersteuning biedt inzake performance management voor die entiteit.Het expertisecentrum Beheerscontrole  van de Afdeling Strategische Organisatiebeheersing coördineert de toepassing van performance management op niveau van FOD Financiën. 

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over een masterdiploma
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Troeven

 • Je komt terecht in een tweetalige omgeving, een goede kennis van de andere landstaal is dus zeker een troef; 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Het gaat om een contract van één jaar (met optie op verlenging).

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.403,62 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • mogelijkheid maaltijdcheques
 • mogelijkheid hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot thuiswerk

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de site van FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

 

Procedure

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Ter info: je kandidatuur wordt pas behandeld na het afsluiten van de procedure (onder voorbehoud).

Interview (ongeveer 40 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Indien je slaagt voor de procedure en de functie wenst te aanvaarden, verzoeken wij je vriendelijk om ons een recent uittreksel uit jouw strafregister te bezorgen.

Let op: Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte, en moet nog geldig zijn op de datum van indiensttreding.

Dit document is verkrijgbaar bij de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart
 • Het boeit me enorm om in een internationale omgeving te werken en dat ik met douaniers vanover de hele Europese Unie in contact kom.
  Sophany
  Beleidsmedewerker EU Douanezaken
  -
  FOD Financiën
  More about Sophany