ATTACHÉ BEHEERCONTRACTEN – Startbaanovereenkomst (rosetta) (m/v/x)

FOD Justitie
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24167

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je sterk in organisatie, dossier- en contractbeheer en analyse? Ben je communicatief en een geboren onderhandelaar? Streef je naar een optimaal resultaat, zowel financieel als kwalitatief? Lees dan vooral verder. Team Justitie biedt jou de mogelijkheid om jouw loopbaan in Contract Management een boost te geven en dit met fijne arbeidsvoorwaarden.

Voor het versterken van de directie Procurement – dienst Beheer Contracten, zijn wij op zoek naar een Nederlandstalige collega. Als beheerder van de contracten zal jij instaan voor de inventarisatie en opvolging van de contracten, en voor de ondersteuning bij de inzameling en de analyse van de behoeften.

 

 • Je staat in voor het organiseren en opvolgen van de aankoop van producten en diensten bestemd voor de interne klanten binnen de organisatie.
 • Je tracht de behoeften van de klanten in te vullen volgens hun wensen en rekening houdend met de budgettaire middelen en de doelstellingen m.b.t. duurzaam aankopen. In die zin zal je nauw samenwerken met de Business partners (accountmanagers) van de diverse interne klanten en de schriftelijke behoefteaanvragen behandelen.
 • Je detecteert en verzamelt de gemeenschappelijke behoeften en je analyseert ze. Je doet vervolgens voorstellen om gecentraliseerde aankopen te bevorderen via het afsluiten van raamcontracten of specifieke contracten voor welbepaalde interne klanten.
 • Door grondige marktverkenning omschrijf je de specifieke behoeften en bied je ondersteuning bij de opmaak van technische fiches.
 • Je volgt het aankoopproces naar aanleiding van een verzoek (bvb. aankoop meubilair) mee op. Je beoordeelt de noodzaak tot aankoop, je participeert bij de selectie van de gegadigden, je vergelijkt offertes op inhoudelijk gebied en neemt deel aan de onderhandelingen met potentiële kandidaat-leveranciers of -dienstverleners. Je dient aankoopnota’s in bij de directie en zorgt dat de leveringen correct en efficiënt verlopen. Je houdt rekening met de budgettaire context.
 • Je werkt mee aan een efficiënter en moderner voorraadbeheer.
 • Je bent het aanspreekpunt voor allerhande vragen, aanvragen en problemen. Je garandeert coherentie van informatie met betrekking tot het beheer van voorraden en contracten.
 • Je communiceert met allerlei interne diensten binnen de FOD Justitie en de leveranciers. Je brengt regelmatig verslag aan de directie. Je woont ook de overlegmomenten bij waar de stand van elk dossier wordt besproken.
 • Je beheert de Assets (de investeringen – roerende goederen) en de contracten van de FOD Justitie (penitentiaire inrichtingen, rechterlijke orde en de centrale administratie).
 • Je beheert een inventaris van alle meerjarige contracten en doet er de opvolging van met het oog op continuïteit.
 • Je monitort de afnames op de contracten om erover te waken dat de vooropgestelde contractueel vastgelegde hoeveelheden behaald of niet overschreden worden.
 • Je staat in voor de opvolging van de uitvoering van de contracten (doen naleven van de gemaakte contractuele afspraken) en tracht oplossingen te zoeken en te bemiddelen met interne klanten en leveranciers of dienstverleners in geval er zich problemen voordoen.
 • Je bent verantwoordelijke voor de concrete toepassing, de opvolging en de supervisie van de instructies afkomstig van het beleid rond aankopen en overheidsopdrachten. In deze context werkt je rechtstreeks samen met de dienst Aankopen en Overheidsopdrachten en de dienst Planning en Coördinatie van de directie Procurement.

Werkgever

Er is 1 vacature bij de dienst Beheer Contracten (Directie Procurement), FOD JUSTITIE (Waterloolaan 80, 1000 Brussel).

De directie Procurement (vestiging te Brussel) maakt onderdeel uit van het nieuwe Directoraat-generaal Team Support en ondersteunt de FOD Justitie en de Rechterlijke Organisatie met de invulling van hun behoeften op het gebied van goederen en diensten. Binnen de directie Procurement zijn er vier diensten waaronder de dienst Beheer Contracten die een belangrijke rol speelt op het gebied van de inzameling en de analyse van de behoeften, de voorbereiding van de overheidsopdrachten, alsook bij de opvolging van de contracten die er uit ontstaan en het beheer ervan. Deze dienst bestaat momenteel uit een hecht en dynamisch team van zeven medewerkers en één teamleider.

De directie Procurement streeft ernaar een centrum van deskundigheid en bijstand te zijn die als dienstverlener voor de invulling van de behoeften op het terrein uitblinkt in klantgerichtheid en professionalisme.

De FOD Justitie biedt zijn 27 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij. Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Competenties

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie en een correcte visie t.a.v. de functie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (2x).

Pluspunten

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma in het domein economische wetenschappen/ handelswetenschappen of toont een grote affiniteit met financial management.  

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst) als Attaché Beheer Contracten (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

 Loon

Minimum aanvangswedde: 44.633,012 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • 26 dagen verlof en vrij tussen kerst en nieuwjaar
  • 12 dagen forfaitaire recuperatieverlof
  • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • de mogelijkheid tot telewerk (maximaal drie dagen per week).
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • Uitgebreid opleidings- en leeraanbod
  • Uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • Beschikken over een laptop, gsm en tussenkomst in de gsm-kosten
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
  • Allerlei sociale voordelen
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op BOSA, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 1 uur):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Feed-back: Vanaf het moment dat je de resultaten van de test hebt ontvangen, heb je 2 maanden de tijd om een schriftelijk verslag hiervan te vragen. Je dient je aanvraag in bij de selectieverantwoordelijke die vermeld staat in de vacature waarvoor je gesolliciteerd hebt. Het verslag zal u per e-mail worden overgemaakt. 

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar kris.vermeiren@just.fgov.be. Vermeld "Rosetta - Attaché Beheercontracten " in de onderwerpregel van uw e-mail. U kunt solliciteren tot en met 12/04/2024 .

Zorg ervoor dat uw sollicitatie de volgende punten bevat:

-        uw CV en een begeleidende brief

-        een kopie van uw diploma (zie de rubriek "uw profiel")

-        uw geboortedatum

-        de juiste functietitel in de onderwerpregel en de juiste contactpersoon

Als uw sollicitatie niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen.

Extra info

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

 

Heeft u een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kunt u een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana