HR Business Partner ICT - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23089

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:Organisaties | Talent Exchange

De IT-dienstverlening van de FOD Financiën is divers en uitdagend. De hoge verwachtingen op vlak van publieke applicaties (MyMinfin, Tax-on-web, MyRent, UBO enzovoort) en toekomstgericht gebruik van data, vereisen medewerkers met expertise van hoog niveau en beheer met visie. Het aantrekken en behouden van IT-profielen is in de huidige markt een voortdurende uitdaging waarin de BuPa HR een sleutelrol opneemt.

Als Business Partner HR ICT zorg je voor het ICT-personeel van de FOD Financiën. Je neemt een rol op binnen de werving, de loopbaan, de competentie-ontwikkeling, het personeelsplan enzovoort, om onze teams te voorzien van gemotiveerde en sterke IT-medewerkers. Je coördineert de P&O-activiteiten in overleg met de stafdienst P&O en de stafdienst ICT en levert zowel operationeel als strategisch advies binnen de materie.

De belangrijkste taken zijn:

• het beheer van het personeelsplan voor de Stafdienst ICT (bepalen van de behoeften, planning, samenwerking met de P&O-diensten, follow-up van het personeelsplan vanuit functioneel en budgettair oogpunt)
• het opvolgen van de verschillende procedures wat betreft aanwervingen, mobiliteiten, promoties en overgangen
• de personeelsbewegingen operationaliseren vanaf het opstellen van het functieprofiel tot de indiensttreding van de medewerker (opmaak profielen, opmaak technische tests, opvolgen van de gesprekken, opvolgen van de consultaties)
• het beheer van het globaal ontwikkelingsplan en de verschillende opleidingsacties die door de dienst worden gevraagd, alsook het valideren en de opvolging van de goedkeuring van aanvragen voor externe seminaries en lidmaatschappen
• het beheer van de technische en generieke competenties voor de Stafdienst ICT
• tussenkomen in de processen betreffende de arbeidsvoorwaarden en de algemene organisatie van de dienst waar de tussenkomst van de Bupa HR vereist is (bepaalde verloven en afwezigheden, functiewijzigingen, personeelsbewegingen, premies en diverse vergoedingen, bedrijfsstages en talent exchange, tuchtmaatregelen, cumul, etc.)
• coördineren en opvolgen van specifieke opleidingstrajecten in functie van de behoeften van de Stafdienst ICT (bv. Analist@Fin) en in samenwerking met de Stafdienst P&O/Academie en de sourcing manager Egov
• het opvolgen van de P&O-activiteiten en implementeren en beheren van nieuwe P&O-instrumenten en -processen in de Stafdienst ICT
• advies bieden bij vragen en problemen over inhoudelijke en reglementaire aspecten van het P&O-beleid
• het opvolgen van de evoluties op P&O-vlak en zowel via opleiding als door contacten met de collega’s je eigen kennis verder opbouwen en up-to-date houden.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

De dienst HR Business Partner Stafdienst ICT (SD ICT) is de link tussen het HR-beleid van de FOD Financiën en de SD ICT en verschaft strategisch en operationeel advies over alle HR-domeinen aan de directie en het lijnmanagement van de SD ICT.

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/organigram

Competenties

Competenties:
• Je hebt organisatorische en coördinerende vaardigheden
• Je werkt graag in teamverband en bent goed in netwerken
• Je neemt graag initiatief
• Je denkt analytisch en pragmatisch
• Je geeft advies aan je gesprekspartners
• Je werkt resultaatgericht met respect voor de opgelegde deadlines

Troeven:
• Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans essentieel

Aanbod

Telewerk mogelijk

Duur van de opdracht: 12 maanden

Procedure

Deelnemingsvoorwaarden       

 • Statutair medewerker of medewerker met contract van onbepaalde duur zijn, buiten de stage- en proefperiode, bij een overheidsinstelling die lid is van de Talent Exchange.
 • Statutair medewerker of medewerker met contract van onbepaalde duur, buiten de stage- en proefperiode, van de FOD Financiën.

Selectieprocedure

 1. Onderzoek van de ontvangen kandidaturen in functie van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie
  3. Ervaring
 2. Gesprek (max. 1,5 uur): gesprek over je profiel, je ervaring, je motivatie en interesse voor de opdracht.

Meer info : talentexchange@minfin.fed.be

Solliciteren

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:Organisaties | Talent Exchange

Om te postuleren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV met vermelding van het referentienummer, ten laatste voor  11/06/2023, naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart