FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wie zijn we?

Als organisatie met een lange en solide ervaring in buitenlandse betrekkingen zet onze FOD zijn expertise en kennis van de internationale scene in om:

  • Belgische belangen in het buitenland te behartigen
  • een wereld met meer stabiliteit, rechtvaardigheid en welvarendheid te promoten
  • de armoede te bestrijden.

Daarnaast is onze FOD verantwoordelijk voor de bijstand aan Belgische onderdanen in het buitenland.

Onze FOD ziet voortdurend toe op de coherentie van het externe optreden van ons land in coördinatie en in overleg met de partners die eveneens in het buitenland actief zijn.

Projecten in de kijker

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de Europese Unie. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking coördineert het voorzitterschap voor België. 

Onze waarden

Tal van gebruikers en instanties kunnen beroep doen op de diensten en bevoegdheden van onze Federale Overheidsdienst, zoals burgers, bedrijven, Belgische en buitenlandse politieke en administratieve instanties, ambassades, buitenlandse missies en consulaten, partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, niet-gouvernementele organisaties, de academische middens, enzovoort.

Ons personeel staat voor u klaar op het hoofdbestuur in Brussel en op onze ambassades, consulaten, en permanente vertegenwoordigingen wereldwijd.

Om onze gebruikers efficiënte, stipte en kwalitatieve activiteiten en diensten te kunnen geven, gaan we in België en in het buitenland de verbintenis aan om:

  • een toegankelijke en klantvriendelijke administratie te zijn
  • vragen en verzoeken snel en op professionele wijze te behandelen
  • snel en op professionele wijze op te treden wanneer ernstige moeilijkheden zich in het buitenland voordoen
  • regelmatig contacten met onze gesprekspartners te organiseren
  • de kwaliteit van onze diensten voortdurend te evalueren en te verbeteren
  • de binnenkomende klachten correct te behandelen.

Onze troeven

Onze organisatie behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van Belgen in het buitenland. We werken niet enkel vanuit België, maar ook vanuit een 100-tal posten overal ter wereld.

Dat maakt onze organisatie uniek en zorgt ervoor dat we onze medewerkers heel wat verschillende carrièremogelijkheden en uitdagingen kunnen aanbieden.

Wie zoeken we?

Werken voor de Belgische diplomatie, dat kan bij onze FOD zowel op het hoofdbestuur in Brussel als in het buitenland.

Zo zijn we steeds op zoek naar heel uiteenlopende profielen om de diensten van het hoofdbestuur te versterken: office assistenten, administratief deskundigen, IT-experten, architecten, juristen, medewerkers ontwikkelingssamenwerking, consulaire zaken of internationale relaties… Of misschien werk je liever als diplomaat in ons wereldwijd postennetwerk? Allemaal bundelen we onze krachten om de missie en taken van onze FOD uit te voeren en een goede dienstverlening aan de burger te garanderen. Dat maakt van werken in elke dienst voor de FOD Buitenlandse Zaken een boeiende ervaring.