Dossierbeheerders voor ondernemingsrechtbank Antwerpen (m/v/x)

Rechterlijke Orde

Selectiecode

ANG24115

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De ondernemingsrechtbank Antwerpen is op zoek naar collega's om haar team te versterken!

Binnen de Rechterlijke Orde krijg je de kans om mee te bouwen aan de goede werking van deze rechtbank en een moderne justitie in het algemeen.

Ben je dus op zoek naar een afwisselende job met maatschappelijke waarde?

Ben je geïnteresseerd in administratieve taken i.v.m. dossierbeheer en staan de rechtzoekenden op de eerste plaats?

Ja, ja en nog eens ja? Lees dan zeker verder.

Een greep uit je mogelijke taken

 • Je voert (volgens de geldende voorschriften) administratieve taken uit, bijvoorbeeld klaarmaken van de fysieke dossiers, briefwisseling en mailboxbeheer. Zo draag je je steentje bij aan de realisering van de dienstactiviteiten. Variatie: check!
 • Je werkt (naargelang de complexiteit) mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Zo draag je bij aan de kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering ervan. Nieuwe uitdaging: check!
 • Je communiceert helder en transparant en je beantwoordt vragen van onder andere burgers, advocaten, ondernemers en maatschappelijke diensten. Aanspreekpunt: check!
 • Dankzij het volgen van (interne en externe) opleidingen krijg je de kans om je eigen kennis en expertise verder te ontwikkelen. Je begeleidt en ondersteunt je nieuwe collega’s en je geeft jouw kennis ook door. Always move forward: check!
 • Eenvoudige en vaak voorkomende problemen los je op een snelle en efficiënte manier op. Never give up: check!

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 5 vacante plaatsen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Er wordt ook een werfreserve opgemaakt. Deze reserve zal aangesproken worden wanneer er nieuwe plaatsen bij de ondernemingsrechtbank vrijkomen. 

De ondernemingsrechtbank is een iets minder gekende maar boeiende rechtbank: zij biedt een waaier aan verrassend uiteenlopende materies. Zo zal je er faillissementen en vereffeningen tegenkomen, maar ook bouwzaken, maritieme zaken, bepaalde marktpraktijken (denk aan bv. namaak van bepaalde producten), algemene geschillen tussen ondernemingen,...

Ook publicaties in het Belgisch Staatsblad bij de oprichting van een onderneming of bij een wijziging ervan, is een materie voor de ondernemingsrechtbank. 

Je kan daarbij griffiewerk achter de schermen uitvoeren, maar de mogelijkheid bestaat ook (en/of) om mee te werken aan het onthaal waar je rechtstreeks in contact komt met je 'klanten' (bv ondernemers, advocaten, notarissen, boekhouders,...) Jouw voorkeur hierin kan onderling afgesproken worden.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit verschillende afdelingen. Je zal terecht komen in de afdeling Antwerpen. Deze afdeling bestaat uit verschillende diensten. Per dienst is er een leidinggevende griffier waar personeelsleden altijd terecht kunnen voor vragen, bedenkingen, suggesties,… Je wordt bij je opstart op de hoogte gebracht op welke dienst je terecht zal komen, dit naargelang de noden. Wanneer je voldoende bent ingewerkt, kan je eventueel aangeven aan je leidinggevende dat je van een andere dienst wilt proeven. Er zal dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

 Het werken bij de ondernemingsrechtbank gebeurt in een aangename en collegiale sfeer waarbij er vooral de nadruk wordt gelegd op “samen” werken in team met als doel een werkplek te scheppen waar iedereen zich thuis voelt. Er is ruimte voor diverse sociale activiteiten: teambuilding, deelname als rechtbank aan allerlei activiteiten zoals Kom Op tegen Kanker, samen naar een voorstelling gaan of een film bekijken, een gezellig etentje,…

 

Voor meer informatie over de rechtbank kan je deze website bezoeken. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair 
 • óf je beschikt over een benoemingsbesluit niveau C bij een FOD (niet bij de rechterlijke orde)

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen (Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en

   aangevuld met minstens 12 extra dagen verlof

  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 

 • Beschikbaar materiaal o.a. laptop

 

 • Financiële voordelen
  • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, voordelig tarief voor je inwonende gezinsleden

  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (aanvragen van een studielening, geboortepremies,...)
  • cafetaria tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Walter Van Zaelen
  Griffier-hoofd van dienst
  Ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg
  03/257.84.98

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De ondernemingsrechtbank Antwerpen is op zoek naar collega's om haar team te versterken!

Binnen de Rechterlijke Orde krijg je de kans om mee te bouwen aan de goede werking van deze rechtbank en een moderne justitie in het algemeen.

Ben je dus op zoek naar een afwisselende job met maatschappelijke waarde?

Ben je geïnteresseerd in administratieve taken i.v.m. dossierbeheer en staan de rechtzoekenden op de eerste plaats?

Ja, ja en nog eens ja? Lees dan zeker verder.

Een greep uit je mogelijke taken

 • Je voert (volgens de geldende voorschriften) administratieve taken uit, bijvoorbeeld klaarmaken van de fysieke dossiers, briefwisseling en mailboxbeheer. Zo draag je je steentje bij aan de realisering van de dienstactiviteiten. Variatie: check!
 • Je werkt (naargelang de complexiteit) mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Zo draag je bij aan de kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering ervan. Nieuwe uitdaging: check!
 • Je communiceert helder en transparant en je beantwoordt vragen van onder andere burgers, advocaten, ondernemers en maatschappelijke diensten. Aanspreekpunt: check!
 • Dankzij het volgen van (interne en externe) opleidingen krijg je de kans om je eigen kennis en expertise verder te ontwikkelen. Je begeleidt en ondersteunt je nieuwe collega’s en je geeft jouw kennis ook door. Always move forward: check!
 • Eenvoudige en vaak voorkomende problemen los je op een snelle en efficiënte manier op. Never give up: check!

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 5 vacante plaatsen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Er wordt ook een werfreserve opgemaakt. Deze reserve zal aangesproken worden wanneer er nieuwe plaatsen bij de ondernemingsrechtbank vrijkomen. 

De ondernemingsrechtbank is een iets minder gekende maar boeiende rechtbank: zij biedt een waaier aan verrassend uiteenlopende materies. Zo zal je er faillissementen en vereffeningen tegenkomen, maar ook bouwzaken, maritieme zaken, bepaalde marktpraktijken (denk aan bv. namaak van bepaalde producten), algemene geschillen tussen ondernemingen,...

Ook publicaties in het Belgisch Staatsblad bij de oprichting van een onderneming of bij een wijziging ervan, is een materie voor de ondernemingsrechtbank. 

Je kan daarbij griffiewerk achter de schermen uitvoeren, maar de mogelijkheid bestaat ook (en/of) om mee te werken aan het onthaal waar je rechtstreeks in contact komt met je 'klanten' (bv ondernemers, advocaten, notarissen, boekhouders,...) Jouw voorkeur hierin kan onderling afgesproken worden.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit verschillende afdelingen. Je zal terecht komen in de afdeling Antwerpen. Deze afdeling bestaat uit verschillende diensten. Per dienst is er een leidinggevende griffier waar personeelsleden altijd terecht kunnen voor vragen, bedenkingen, suggesties,… Je wordt bij je opstart op de hoogte gebracht op welke dienst je terecht zal komen, dit naargelang de noden. Wanneer je voldoende bent ingewerkt, kan je eventueel aangeven aan je leidinggevende dat je van een andere dienst wilt proeven. Er zal dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

 Het werken bij de ondernemingsrechtbank gebeurt in een aangename en collegiale sfeer waarbij er vooral de nadruk wordt gelegd op “samen” werken in team met als doel een werkplek te scheppen waar iedereen zich thuis voelt. Er is ruimte voor diverse sociale activiteiten: teambuilding, deelname als rechtbank aan allerlei activiteiten zoals Kom Op tegen Kanker, samen naar een voorstelling gaan of een film bekijken, een gezellig etentje,…

 

Voor meer informatie over de rechtbank kan je deze website bezoeken. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair 
 • óf je beschikt over een benoemingsbesluit niveau C bij een FOD (niet bij de rechterlijke orde)

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar en je werkt niet voor de rechterlijke orde?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit)

Aangezien de openstaande functie een functie is van assistent (niveau C) kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en

   aangevuld met minstens 12 extra dagen verlof

  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 

 • Beschikbaar materiaal o.a. laptop

 

 • Financiële voordelen
  • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, voordelig tarief voor je inwonende gezinsleden

  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (aanvragen van een studielening, geboortepremies,...)
  • cafetaria tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit je strafregister blijkt dat je een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel hebt opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen (Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Via een postbaktest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

Deze proef zal plaatsvinden vanaf de 2de helft van april 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt. De eerste 70 geslaagden worden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 30min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van mei 2024 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'objectieven behalen' voorrang. In het geval dat er geslaagden zijn met gelijke punten voor 'objectieven behalen' dan krijgt de persoon met het hoogst aantal punten voor 'betrouwbaarheid tonen' voorrang.  Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld die 1 jaar geldig blijft. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 04/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Walter Van Zaelen
  Griffier-hoofd van dienst
  Ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg
  03/257.84.98

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim