Medewerker Communicatie en Evenementen (m/v/x)

Nationaal Geografisch Instituut

Selectiecode

CNG23049

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ken jij alle kneepjes van het vak wat betreft communicatie, en wil jij je vaardigheden inzetten bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)? Dan ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn!

 

Je staat in voor de interne (bedrijfs)communicatie en externe (strategische) communicatie van het NGI:

 • Je staat mee in voor het beheer van de website en helpt bij het bepalen van een duidelijke structuur en inhoud, waarbij je ervoor zorgt dat alle belangrijke berichten tijdig en op de juiste plaats worden gepubliceerd.
 • Je bent verantwoordelijk voor de digitale verspreiding van onze berichtgeving en de verdere uitbouw ervan via sociale media (Facebookpagina, Twitteraccount, LinkedIn, YouTube,...) en via nieuwsbrieven.
 • Je stelt persberichten op.
 • Je bent de contactpersoon voor de pers (niet de woordvoerder) tijdens persvoorstellingen, evenementen, ...
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer van een nieuw, centraal digitaal communicatieplatform op het intranet van de organisatie.
 • Je werkt mee aan de verspreiding van de huisstijl en ziet toe op een correcte toepassing ervan.
 • Je verzorgt de communicatie bij veranderingsbeheer.
 • Je kan op vraag ingezet worden bij specifieke marketingcommunicatie die vanuit Sales wordt georganiseerd voor de NGI producten en diensten.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan evenementen georganiseerd door het NGI:

 • Je werkt mee aan de organisatie van congressen en beurzen.
 • Je staat in voor het opstellen en uitvoeren van communicatiecampagnes van evenementen die het NGI organiseert.
 • Je bent aanwezig op de belangrijkste evenementen en van daar ben je verantwoordelijk voor de "live" berichten via de sociale media.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de directie Strategie van het Nationaal Geografisch Instituut. 

Als geo-broker wil het NGI de federale toegangspoort zijn voor geografische referentiegegevens en diensten. De directie Strategie van het NGI:

 • Zoekt naar synergiën met federale partners en beheert onder meer de contacten met Defensie, FOD Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het Crisiscentrum, FOD Mobiliteit en vervoer en de verschillende hulpdiensten.
 • Biedt, met een team van geo-experten, het Defence Geospatial Center (DGC) zowel strategische als operationele ondersteuning via diverse opdrachten;
 • Beheert het Project Management Office (PMO) ter ondersteuning van het projectmatig werken op het NGI, beheert de raamcontracten en aankoopcentrales en voert beleidsondersteunende taken uit in het kader van de transformatiestrategie van het NGI;
 • Staat in voor het promoten van het NGI, het organiseren van events, de interne en externe communicatie, het taalnazicht en de vertalingen
 • Zorgt voor een adequaat documentbeheer en archivering op het NGI.

Het Nationaal Geografisch Instituut heeft als hoofdopdracht om topografische kaarten van België op te stellen en te actualiseren. Niet toevallig staat het instituut onder voogdij van de minister van Defensie. Defensie is nog steeds één van de belangrijkste gebruikers van deze kaarten.

Vandaag is het NGI een open modern instituut dat topografische databanken beheert en digitale geografische informatie en diensten aanbiedt aan zowel overheden, professionals als particulieren. Het strategische plan van het NGI weerspiegelt bovendien de wil om het algemeen belang te dienen en de duurzame ontwikkeling van onze samenleving actief te steunen.
In 2030 wil het NGI in zijn rol als geo-broker verder geëvolueerd zijn tot de spil van de nationale
geografische informatievoorziening:

 • De beschikbaarheid voor burger, overheid en private sector van een volledige gebieds-dekkende referentie-informatie van homogene kwaliteit garanderen.
 • De nationale geo-informatie-infrastructuur uitbouwen, geënt op de lokale, regionale en federale infrastructuren en ingebed in internationale samenwerkingsverbanden rond geografische informatie.
 • De samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus ondersteunen, aanmoedigen en versterken en de ontbrekende schakels uitbouwen.
 • De federale ambtenaar voorzien van de geografische informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken.
 • De federale overheidsinformatie die een geografische component bevat ontsluiten voor de overheid, de private sector en de samenleving.
 • Expertise beschikbaar stellen op het gebied van geografische informatie.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master, aangevuld met  1 jaar relevante ervaring; of je hebt een specifiek master diploma in de richting 'communicatie'. In dat laatste geval dien je niet te voldoen aan de evaringsvereisten. 
 • Je beschikt oa. over goede redactionele vaardigheden en bent in staat om een communicatieplan op te stellen
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke test worden georganiseerd maar op hetzelfde moment als het interview en de gevalsstudie.
 4. Je legt een interview met een gevalsstudie af bij FOD BOSA

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1jaar, mogelijkheid tot verlenging) als Medewerker Communicatie en Evenementen (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.738,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof (bij voltijdse tewerkstelling)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)

Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • indien vereist voor de functie, beschikken over een laptop en gsm met tussenkomst in de gsm-kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Liesbeth Jame
  Attaché HRM
  Nationaal Geografisch Instituut
  +32 (0)2 629 85 05

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ken jij alle kneepjes van het vak wat betreft communicatie, en wil jij je vaardigheden inzetten bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)? Dan ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn!

 

Je staat in voor de interne (bedrijfs)communicatie en externe (strategische) communicatie van het NGI:

 • Je staat mee in voor het beheer van de website en helpt bij het bepalen van een duidelijke structuur en inhoud, waarbij je ervoor zorgt dat alle belangrijke berichten tijdig en op de juiste plaats worden gepubliceerd.
 • Je bent verantwoordelijk voor de digitale verspreiding van onze berichtgeving en de verdere uitbouw ervan via sociale media (Facebookpagina, Twitteraccount, LinkedIn, YouTube,...) en via nieuwsbrieven.
 • Je stelt persberichten op.
 • Je bent de contactpersoon voor de pers (niet de woordvoerder) tijdens persvoorstellingen, evenementen, ...
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer van een nieuw, centraal digitaal communicatieplatform op het intranet van de organisatie.
 • Je werkt mee aan de verspreiding van de huisstijl en ziet toe op een correcte toepassing ervan.
 • Je verzorgt de communicatie bij veranderingsbeheer.
 • Je kan op vraag ingezet worden bij specifieke marketingcommunicatie die vanuit Sales wordt georganiseerd voor de NGI producten en diensten.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan evenementen georganiseerd door het NGI:

 • Je werkt mee aan de organisatie van congressen en beurzen.
 • Je staat in voor het opstellen en uitvoeren van communicatiecampagnes van evenementen die het NGI organiseert.
 • Je bent aanwezig op de belangrijkste evenementen en van daar ben je verantwoordelijk voor de "live" berichten via de sociale media.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de directie Strategie van het Nationaal Geografisch Instituut. 

Als geo-broker wil het NGI de federale toegangspoort zijn voor geografische referentiegegevens en diensten. De directie Strategie van het NGI:

 • Zoekt naar synergiën met federale partners en beheert onder meer de contacten met Defensie, FOD Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het Crisiscentrum, FOD Mobiliteit en vervoer en de verschillende hulpdiensten.
 • Biedt, met een team van geo-experten, het Defence Geospatial Center (DGC) zowel strategische als operationele ondersteuning via diverse opdrachten;
 • Beheert het Project Management Office (PMO) ter ondersteuning van het projectmatig werken op het NGI, beheert de raamcontracten en aankoopcentrales en voert beleidsondersteunende taken uit in het kader van de transformatiestrategie van het NGI;
 • Staat in voor het promoten van het NGI, het organiseren van events, de interne en externe communicatie, het taalnazicht en de vertalingen
 • Zorgt voor een adequaat documentbeheer en archivering op het NGI.

Het Nationaal Geografisch Instituut heeft als hoofdopdracht om topografische kaarten van België op te stellen en te actualiseren. Niet toevallig staat het instituut onder voogdij van de minister van Defensie. Defensie is nog steeds één van de belangrijkste gebruikers van deze kaarten.

Vandaag is het NGI een open modern instituut dat topografische databanken beheert en digitale geografische informatie en diensten aanbiedt aan zowel overheden, professionals als particulieren. Het strategische plan van het NGI weerspiegelt bovendien de wil om het algemeen belang te dienen en de duurzame ontwikkeling van onze samenleving actief te steunen.
In 2030 wil het NGI in zijn rol als geo-broker verder geëvolueerd zijn tot de spil van de nationale
geografische informatievoorziening:

 • De beschikbaarheid voor burger, overheid en private sector van een volledige gebieds-dekkende referentie-informatie van homogene kwaliteit garanderen.
 • De nationale geo-informatie-infrastructuur uitbouwen, geënt op de lokale, regionale en federale infrastructuren en ingebed in internationale samenwerkingsverbanden rond geografische informatie.
 • De samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus ondersteunen, aanmoedigen en versterken en de ontbrekende schakels uitbouwen.
 • De federale ambtenaar voorzien van de geografische informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken.
 • De federale overheidsinformatie die een geografische component bevat ontsluiten voor de overheid, de private sector en de samenleving.
 • Expertise beschikbaar stellen op het gebied van geografische informatie.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je kan je mondeling goed uitdrukken

 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden (Cut-off)

 • Je bent in staat om een communicatieplan op te stellen

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie 'je beschikt over goede redactionele vaardigheden' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2)

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is de praktische kennis van het Frans een belangrijke troef
 • Ervaring met webdesign of -development, in WordPress, of een ander CMS
 • Ervaring met het realiseren van videoproducties (coporate video, aftermovie,…)

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma van master, aangevuld met  1 jaar relevante ervaring; of je hebt een specifiek master diploma in de richting 'communicatie'. In dat laatste geval dien je niet te voldoen aan de evaringsvereisten. 
 • Je beschikt oa. over goede redactionele vaardigheden en bent in staat om een communicatieplan op te stellen
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: je beschikt over één van onderstaande specifieke diploma's. Ervaring is niet vereist:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) in het domein media-communicatie (b.v. communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie, journalistiek, meertalige communicatie, theater en de filmwetenschappen of e-communicatiemanagement …) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie. ​

OF

Optie 2: je beschikt over één van de onderstaande master diploma's. Professionele ervaring is vereist:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Je dient te beschikken over een specifiek diploma in het domein media-communicatie (zie deelnemingsvoorwaarden - diploma).

Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van communicatie van minstens 1 jaar in ten minste 2 van de 3 onderstaande taken:

 • Ontwikkelen en/ of instaan voor het dagelijks beheer van communicatietools zoals website, sociale media, dashboards, …
 • Instaan voor de organisatie van de interne en externe communicatie
 • Opstellen van zakelijke en commerciële, wervende teksten (copywriting).

Indien je een diploma in de richting communicatie hebt, dan dien je niet over de gevraagde ervaring te beschikken. 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1jaar, mogelijkheid tot verlenging) als Medewerker Communicatie en Evenementen (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.738,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Goede balans tussen werk en privé

 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof (bij voltijdse tewerkstelling)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden

 • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)

Financiële voordelen

 • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen
 • tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • indien vereist voor de functie, beschikken over een laptop en gsm met tussenkomst in de gsm-kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als afzonderlijke test worden georganiseerd maar op hetzelfde moment als het interview en de gevalsstudie.
 4. Je legt een interview met een gevalsstudie af bij FOD BOSA

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Wanneer deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren

Deze proef zal plaatsvinden rond begin juli 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je dient voor deze testen geen minimumscore te behalen. Je ontvangt een score op 20 punten die, samen met je interview resultaat, je uiteindelijke score bepaalt. Je dient deze test af te leggen om voor het interview te worden uitgenodigd. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Indien stap 3 niet apart wordt georganiseerd, vindt deze proef plaats op hetzelfde moment als het interview.

Stap 4: Specifieke screening - Interview + casus (+/- 1u15 + 1u30 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Scenario 1: Interview + casus (1u30 voorbereiding en +/-1u15 gesprek) met pc proef (+/- 75 min.)

Indien stap 3 (specifieke screening - PC) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 4 uit een interview + casus en een pc-proef. Deze proef zal doorgaan rond begin juli 2023 (onder voorbehoud).
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Via een geïnformatiseerde test (een situationele beoordelingstest), die voor of na het interview zal aangeboden worden, worden volgende competenties gemeten: Informatie integreren, beslissen en adviseren. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview. De pc-gestuurde proef staat op 20 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).

Scenario 2: Enkel interview + casus (1u30 voorbereiding en +/-1u15 gesprek)

Indien stap 3 (pc proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 4 enkel uit een interview met casus. Deze proef zal doorgaan rond de eerste helft van augustus 2023 (onder voorbehoud).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview + casus’ en 60 op 120 in het totaal (totaal specifieke screening interview met casus + PC proef) .

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 4 - 'specifieke screening interview + casus'

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19/06/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Liesbeth Jame
  Attaché HRM
  Nationaal Geografisch Instituut
  +32 (0)2 629 85 05

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Eric Petre
  Het NGI is een openbare structuur op mensenmaat, die bijdraagt tot een geruststellende en stimulerende sfeer.
  Eric Petre
  Cartograaf
  -
  Nationaal Geografisch Instituut
  More about Eric Petre
 • Portret Valentin Lecomte
  Wij zijn in de eerste plaats een ondersteunende dienst die luistert naar de verzoeken van onze collega's.
  Valentin Lecomte
  ICT Exploitatie technieker
  -
  Nationaal Geografisch Instituut
  More about Valentin Lecomte