Polyvalent centrumassistent voor het opvangcentrum Zaventem - Dienst Vreemdelingenzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

CNG24006

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1930 Zaventem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Context

Het opvangcentrum in Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staat in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt nu overgenomen door DVZ.

Het opvangcentrum in Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

 

Jobinhoud

Voor het opvangcentrum in Zaventem zijn we op zoek naar versterking. We zoeken niet zomaar versterking, maar iemand die net als ons graag de mens centraal stelt. Een waarde die wij zelf hoog in het vaandel dragen.

Als polyvalent centrumassistent ben jij het eerste gezicht en aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners. Je werkt binnen de dienst onthaal, maakt de kamers klaar voor de intrek van nieuwe bewoners en stelt het nodige materiaal, hygiëne- en sanitaire pakketten ter beschikking. Op die manier zorg je voor een vlotte verwelkoming van de bewoners van het opvangcentrum en hun bezoekers. Jouw people skills maken het verschil!  

Hoe ziet een dag er doorgaans uit voor jou?

Je zal voornamelijk instaan voor het ontvangen van nieuwe bewoners en hun bezoekers. Jouw luisterend oor is van groot belang want jij achterhaalt de noden van de bewoners en wijst ze indien nodig door naar de juiste personen of diensten.

Je helpt bij het uitlenen van materiaal en goederen aan de bewoners. Je zorgt ervoor dat de bewoners toegang hebben tot de wasserij en het nodige materiaal. Wanneer bewoners vertrekken, maak jij de lockers leeg en zorg je dat hun bagage klaar is.

Je organiseert, ondersteunt en controleert de klusjes die de bewoners uitvoeren. Je zorgt voor een opleiding van de bewoners, zorgt voor het nodige materiaal en geeft instructies zodat de klusjes goed worden uitgevoerd.

Opdat doorheen de dag alles vlot mag verlopen, is het ook aan jou om te waken over het interne reglement en de veiligheid in het centrum. Daar horen dus ook controles bij. Die kunnen gaan van het checken van de orde en netheid op het terrein en in de gebouwen, alsook het controleren van de identiteitsdocumenten als het uitvoeren van aanwezigheidscontroles, kamercontroles en ongewenst gedrag. Als vlotte communicator spreek jij de bewoners aan bij onregelmatigheden zodat alles vlot en sereen kan verlopen. Verder sta je mee in voor de controle van de algemene (brand)veiligheid en van de elektrische toestellen en installaties in het centrum.

Jij houdt in het centrum de vinger aan de pols en speelt dan ook tijdig in op problemen volgens de bestaande richtlijnen en procedures. Soms moet je ter plaatse gaan als er zich incidenten of crisissituaties voordoen en dan is het aan jou om de situatie te kalmeren. Bemiddelen en communiceren zijn op dat moment gouden skills!

Als het moet, kan je ook de eerste hulp bieden bij kleine ongevallen of contacteer je de hulpdiensten indien nodig.

Tot slot bevat deze vacature ook nog een administratief luikje, want jij vult ook de controlelijsten in en zorgt voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken. Je neemt ook documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen. Je staat in voor het beheer van de dienstvoertuigen. Dit houdt in dat je de reservatie en de ter beschikkingstelling van de dienstwagen bijhoudt. Je ziet erop toe dat de reiswijzer bij elke rit is ingevuld met de gebruiker, bestemming, start- en einduur met respectievelijke km-stand.

Zoals je kan lezen, is de functie veelzijdig. Er is dagdagelijks voldoende afwisseling wat de job ook uitdagend en interessant maakt. Goed om te weten is ook dat je als polyvalent centrumassistent werkt in een volcontinu systeem (vroege shift 6u00-15u06, late shift 13u30-22u36, nachtshift 21u00-6u06) en het dus best ook ziet zitten om nacht- en weekendwerk te doen.

Ben je geprikkeld en wekt deze vacature je interesse? Aarzel niet langer en schrijf je in of neem contact op met ons!

Nog een paar weetjes: er zijn 13 beschikbare plaatsen en je zal tewerkgesteld zijn in Zaventem. Je dient ook de Belgische nationaliteit en Nederlandse taalrol te hebben.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 13 vacante plaatsen bij het opvangcentrum in Zaventem van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het opvangcentrum in Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft vastgesteld dat ze een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat hebben ingediend.

Het Opvangcentrum Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing die door DVZ wordt genomen, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staat in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt overgenomen door DVZ.

Om de kwaliteitsvolle opvang van de verzoekers om Internationale Beschermingen en de goede werking van het centrum te kunnen garanderen staan er opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen en begeleiders klaar... Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem en het opvangcentrum te Zaventem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden, uitvoeren en implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in verschillende domeinen. Concreet houden wij ons als FOD IBZ bezig met politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en tot slot ook nog met de uitoefening van democratische rechten.

Zoals je kan lezen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een heel breed en divers takenpakket waarbij heel wat diensten nodig zijn om alles in goede banen te leiden en te ondersteunen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over: 

 • ·       
  Zes algemene directies

  • Civiele Veiligheid

  • Nationaal Crisiscentrum

  • Dienst Vreemdelingenzaken

  • Veiligheid & Preventie

  • Identiteit & Burgerzakende

  • Innovatie & Digitale oplossingen

 • Overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten

 • ·       
  Vier onafhankelijke diensten

  • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

  • de Federale diensten van de Gouverneurs

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • Toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (cfr. art. 51-53 KB 13/07/2017).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • werken in eigen streek
  • werk in shiften (premies en meer vrije tijd)
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof en 13 feestdagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • maaltijdcheques
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Jente De Bondt
  Attaché Selecties en Rekrutering
  FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
  02/488.98.48

Over de procedure

 • Nancy Steenackers
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.98

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Context

Het opvangcentrum in Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staat in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt nu overgenomen door DVZ.

Het opvangcentrum in Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

 

Jobinhoud

Voor het opvangcentrum in Zaventem zijn we op zoek naar versterking. We zoeken niet zomaar versterking, maar iemand die net als ons graag de mens centraal stelt. Een waarde die wij zelf hoog in het vaandel dragen.

Als polyvalent centrumassistent ben jij het eerste gezicht en aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners. Je werkt binnen de dienst onthaal, maakt de kamers klaar voor de intrek van nieuwe bewoners en stelt het nodige materiaal, hygiëne- en sanitaire pakketten ter beschikking. Op die manier zorg je voor een vlotte verwelkoming van de bewoners van het opvangcentrum en hun bezoekers. Jouw people skills maken het verschil!  

Hoe ziet een dag er doorgaans uit voor jou?

Je zal voornamelijk instaan voor het ontvangen van nieuwe bewoners en hun bezoekers. Jouw luisterend oor is van groot belang want jij achterhaalt de noden van de bewoners en wijst ze indien nodig door naar de juiste personen of diensten.

Je helpt bij het uitlenen van materiaal en goederen aan de bewoners. Je zorgt ervoor dat de bewoners toegang hebben tot de wasserij en het nodige materiaal. Wanneer bewoners vertrekken, maak jij de lockers leeg en zorg je dat hun bagage klaar is.

Je organiseert, ondersteunt en controleert de klusjes die de bewoners uitvoeren. Je zorgt voor een opleiding van de bewoners, zorgt voor het nodige materiaal en geeft instructies zodat de klusjes goed worden uitgevoerd.

Opdat doorheen de dag alles vlot mag verlopen, is het ook aan jou om te waken over het interne reglement en de veiligheid in het centrum. Daar horen dus ook controles bij. Die kunnen gaan van het checken van de orde en netheid op het terrein en in de gebouwen, alsook het controleren van de identiteitsdocumenten als het uitvoeren van aanwezigheidscontroles, kamercontroles en ongewenst gedrag. Als vlotte communicator spreek jij de bewoners aan bij onregelmatigheden zodat alles vlot en sereen kan verlopen. Verder sta je mee in voor de controle van de algemene (brand)veiligheid en van de elektrische toestellen en installaties in het centrum.

Jij houdt in het centrum de vinger aan de pols en speelt dan ook tijdig in op problemen volgens de bestaande richtlijnen en procedures. Soms moet je ter plaatse gaan als er zich incidenten of crisissituaties voordoen en dan is het aan jou om de situatie te kalmeren. Bemiddelen en communiceren zijn op dat moment gouden skills!

Als het moet, kan je ook de eerste hulp bieden bij kleine ongevallen of contacteer je de hulpdiensten indien nodig.

Tot slot bevat deze vacature ook nog een administratief luikje, want jij vult ook de controlelijsten in en zorgt voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken. Je neemt ook documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen. Je staat in voor het beheer van de dienstvoertuigen. Dit houdt in dat je de reservatie en de ter beschikkingstelling van de dienstwagen bijhoudt. Je ziet erop toe dat de reiswijzer bij elke rit is ingevuld met de gebruiker, bestemming, start- en einduur met respectievelijke km-stand.

Zoals je kan lezen, is de functie veelzijdig. Er is dagdagelijks voldoende afwisseling wat de job ook uitdagend en interessant maakt. Goed om te weten is ook dat je als polyvalent centrumassistent werkt in een volcontinu systeem (vroege shift 6u00-15u06, late shift 13u30-22u36, nachtshift 21u00-6u06) en het dus best ook ziet zitten om nacht- en weekendwerk te doen.

Ben je geprikkeld en wekt deze vacature je interesse? Aarzel niet langer en schrijf je in of neem contact op met ons!

Nog een paar weetjes: er zijn 13 beschikbare plaatsen en je zal tewerkgesteld zijn in Zaventem. Je dient ook de Belgische nationaliteit en Nederlandse taalrol te hebben.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 13 vacante plaatsen bij het opvangcentrum in Zaventem van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het opvangcentrum in Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft vastgesteld dat ze een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat hebben ingediend.

Het Opvangcentrum Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing die door DVZ wordt genomen, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staat in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt overgenomen door DVZ.

Om de kwaliteitsvolle opvang van de verzoekers om Internationale Beschermingen en de goede werking van het centrum te kunnen garanderen staan er opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen en begeleiders klaar... Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem en het opvangcentrum te Zaventem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden, uitvoeren en implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in verschillende domeinen. Concreet houden wij ons als FOD IBZ bezig met politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en tot slot ook nog met de uitoefening van democratische rechten.

Zoals je kan lezen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een heel breed en divers takenpakket waarbij heel wat diensten nodig zijn om alles in goede banen te leiden en te ondersteunen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over: 

 • ·       
  Zes algemene directies

  • Civiele Veiligheid

  • Nationaal Crisiscentrum

  • Dienst Vreemdelingenzaken

  • Veiligheid & Preventie

  • Identiteit & Burgerzakende

  • Innovatie & Digitale oplossingen

 • Overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten

 • ·       
  Vier onafhankelijke diensten

  • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

  • de Federale diensten van de Gouverneurs

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en culturen.
 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over een basiskennis van Word, Outlook en internet.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Als je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou schaden.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG).

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • Toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (cfr. art. 51-53 KB 13/07/2017).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • werken in eigen streek
  • werk in shiften (premies en meer vrije tijd)
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof en 13 feestdagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • maaltijdcheques
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • in team werken
 • servicegericht handelen
 • objectieven behalen.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 10 april 2024 en 23 april 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 90 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 2 mei 2024 en 17 mei 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 - Specifieke screening - Interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 90 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 2 april 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

 

 

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Jente De Bondt
  Attaché Selecties en Rekrutering
  FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
  02/488.98.48

Over de procedure

 • Nancy Steenackers
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.98

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussel

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand