Jurist - Douane & Accijnzen (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24124

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Wil je mee instaan voor de bescherming van de samenleving, de bevordering van internationale handel en de strijd tegen fraude en terrorisme? Wil je een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een heel gevarieerd takenpakket? 

Is het antwoord op deze vragen volmondig ‘ja’, dan is een job bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zeker iets voor jou. 

Als Jurist Wetgeving zal je, onder andere, de volgende taken hebben:   

 • Je analyseert nieuwe of gewijzigde wetgeving, wijzigt (op interne vraag of vraag van het kabinet) bestaande wetgeving en stelt nieuwe wetteksten op.
 • Je zet complexe regelgevende teksten (bv. verdragen, wetten, decreten, besluiten,...) om in duidelijke, heldere en toepasbare commentaren of richtlijnen (bv. instructies, circulaires) om voor operationele diensten en belanghebbenden en volgt deze op.
 • Je maakt analyses van gegevens die kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van (nieuwe) regelgeving op het gebied van douane en accijnzen. 
 • Je beantwoordt beleidsvragen over douane- en accijnswetgeving.
 • Je geeft advies in dossiers van andere diensten.
 • Je behandelt, indien je terechtkomt op de juridische dienst, prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie,  vragen voor het Grondwettelijk Hof en arresten van het Hof van Cassatie.
 • Je neemt deel aan vergaderingen, zowel op Europees als nationaal niveau, in het kader van het opstellen/wijzigen van de wetgeving en het uitwerken van voorstellen. 

Als Jurist Geschillen zal je, onder andere, de volgende taken hebben:

 • Je staat in voor de behandeling van de dossiers die aan jou zijn toegewezen, meer bepaald inzake administratieve beroepen, maar ook strafrechtelijke dossiers en andere taken die zijn toegewezen door je leidinggevende.
 • Je verzamelt de relevante dossierstukken met de nodige zorgvuldigheid. Je analyseert en bestudeert de ontvangen vragen en verzekert een effectieve opvolging met respect voor de gevraagde deadlines. 
 • Je vraagt dossiers op bij de regionale diensten of andere diensten van de Centrale Administratie.
 • Je overlegt op regelmatige basis met je collega’s binnen het team en stelt oplossingen voor aan je leidinggevende inzake de problemen waarmee je geconfronteerd wordt bij de behandeling van je taken.
 • Je antwoordt op vragen van interne en externe klanten (bijvoorbeeld advocaten, het Openbaar Ministerie, …) die betrokken zijn in een dossier.
 • Je neemt deel aan seminaries en je vertegenwoordigt de Administratie in diverse fora en vergaderingen, zowel op Europees als op internationaal niveau.
 • Je verdiept je steeds in nieuwe aspecten van de wetgeving en jurisprudentie aangezien elk dossier weer verschillend is en volgt evoluties op. 

Heb je vragen over deze functies? 

In deze functie kom je rechtstreeks in contact met publiek. Bijgevolg is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek.

Werkgever

Er zijn minimum 2 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent of Hasselt.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Administratie

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je tewerkgesteld worden bij het departement Wetgeving (Brussel), het departement Geschillen (Brussel) of een dienst Geschillen van de administratie Operaties in één van onze regio’s. Wij zijn momenteel voornamelijk op zoek naar versterking voor het Departement Wetgeving en de diensten Geschillen in één van onze regio’s. 

Het departement Wetgeving heeft als hoofdtaak de conformiteit bewaren van de toegepaste wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat er coherentie bestaat tussen de werking binnen de verschillende diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Europese en nationale douane - en accijnswetgeving. 

Het departement Geschillen behandelt de zwaarwichtige strafrechtelijke dossiers, burgerlijke betwistingen in fiscale materies via de administratieve beroepen en verschillende principekwesties of problemen gelinkt aan concrete dossiers die behandeld worden door andere diensten van de Administratie. Daarnaast komt het departement tussen bij het opstellen van wetgevende teksten inzake douane- en accijnsstraffen. Tot slot houdt het departement zich bezig met de vragen die gekoppeld zijn aan het invorderen van douane- en accijnsschulden en aan bepaalde aspecten van de internationale samenwerking, meer bepaald via de wederzijdse administratieve bijstand. 

Wanneer een overtreding op de douane- en accijnswetgeving wordt begaan, waarbij eventueel ook een belastingschuld ontstaat, wordt een dossier opgemaakt en doorgestuurd door de vaststellende diensten naar de regionale afdeling Geschillen voor verdere afhandeling.   

Bij een strafrechtelijke afhandeling van het dossier zal de afdeling Geschillen dan ook een minnelijke schikking aanbieden of dagvaarden voor de correctionele rechtbank. 

Bij een fiscaalrechtelijke afhandeling zal de afdeling Geschillen de vaststelling afhandelen zonder strafrechtelijke boete en zal zij de belastingplichtige meedelen dat een schuld ontstaan is en haar uitnodigen om deze te betalen, dan wel vragen haar eventuele tegenargumenten mede te delen. De belastingplichtige heeft in deze procedure de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij het Centrale Departement Geschillen. Nadien is er nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. 

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over een masterdiploma in de rechten (of laatstejaarsstudent zijn)
 • Belg zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Het gaat om een contract van één jaar (met optie op verlenging).

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.403,62 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • mogelijkheid maaltijdcheques
 • mogelijkheid hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot thuiswerk

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de site van FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

 

Procedure

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Ter info: je kandidatuur wordt pas behandeld na het afsluiten van de procedure. De interviews worden ingepland vanaf 8 april 2024 (onder voorbehoud).

Interview (ongeveer 40 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Indien je slaagt voor de procedure en de functie wenst te aanvaarden, verzoeken wij je vriendelijk om ons een recent uittreksel uit jouw strafregister te bezorgen.

Let op: Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte, en moet nog geldig zijn op de datum van indiensttreding.

Dit document is verkrijgbaar bij de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart