Gertjan Debusschere

Dossierbeheerders
Portret GJ Debusschere

Wat doe je concreet en wat vind je het leukst aan je werk?

Ik werk voor de dienst verzekeringsplicht op het centraal bestuur. Hier ga ik op zoek naar een passend antwoord op de gevallen waar de gewestelijke kantoren geen raad mee weten. Eventueel bekijken we in bredere zin meerdere gevallen en gaan we op zoek naar de beste oplossing, zowel voor de zelfstandige als voor het sociaal statuut. Ook beantwoord ik algemene vragen van zelfstandigen rond de geldende wetgeving.

Ik werk daarnaast voor de dienst publieke mandaten, waar ik verantwoordelijk ben voor een deel van de Nederlandstalige dossiers en de inning van de bijdrages. Daarbij helpen we instellingen ook door bijkomende uitleg te geven over de wetgeving.

We behandelen ook alle gerechtelijke betwistingen tegen beslissingen over verzekeringsplicht en gelijkstelling en tegen de terugvordering van het overbruggingsrecht. Concreet doe ik hier het secretariaat. Ik verdeel mails vanuit de mailbox naar de betrokken jurist. Ik leg stukken neer bij de rechtbank, volg mee de deadlines op en bereid de dossiers voor die worden gebruikt in de procedure. Als een vonnis of arrest binnenkomt, maak ik een samenvatting die dan ook wordt gepresenteerd op de nationale vergadering van de directie. Ik verstrek aan de juristen ook bijkomende context in zaken over publieke mandatarissen.

Ten slotte doe ik ook nog algemeen secretariaatswerk en verdeel post en mails voor de diensten verzekeringsplicht en publieke mandaten. Ik verzorg ook de statistieken manueel of via Business Intelligence.

Het leukste aan mijn job is de vrijheid die ik krijg, door de waaier aan taken, om mijn kennis uit te breiden en bij te kunnen dragen een betere werking binnen mijn directie. Hierdoor kan ik continu nadenken over innovatie van de procedures om zo de werklast te verminderen. Deze kans tot zelfontplooiing is een blijvende bron van motivatie om iedere dag het beste van mezelf te geven.

Waarom heb je ervoor gekozen om voor de federale overheid te werken?

Ik heb gekozen om voor de federale overheid te werken omdat ik ons land beter wil maken. Dat doe ik door me dag na dag in te zetten voor een betere dienstverlening en steeds de kritische zelfreflectie te behouden. De burger betaalt belastingen en moet daarvoor een zo goed mogelijke overheid terugkrijgen. Daar rekent men op en daar moeten we blijven naar streven. Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden en heeft bijgedragen aan een zo goed mogelijke positie voor relance na de lockdowns.

Vind je dat er genoeg kansen zijn bij RSVZ?

Ik ben zeer dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen binnen het RSVZ. Door de open visie van onze administrateur-generaal rond horizontale hiërarchie en polyvalentie kan ik me steeds verder verdiepen in een heel scala aan deelaspecten van onze materie. Zelfs als niveau C kan ik worden betrokken bij zaken die eigenlijk ver buiten de eigenlijke scope van mijn functie liggen. Ik vind het een hele eer zo veel kansen te mogen krijgen, zeker ook van mijn directe chefs die hier voor openstaan, om zo de uitdaging in mijn job – die ook mijn passie is - nooit te verliezen.

 

 

 

Ik ben blij een tandwiel te zijn in die grote machine die ons land tijdens de pandemie mee draaiende heeft gehouden.

Ontdek deze werkgever