Beleidsmedewerker alcohol - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)) (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23080

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Ander

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 "One World, One Health" is de ambitie en visie die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met al zijn partners, in zijn beheerscontract heeft vastgelegd. Het is de bedoeling om  deze ambitie ook binnen de FOD zelf tot leven te brengen, door over de grenzen van de DG's/diensten heen te stappen en actief/vaardig deel te nemen aan de nieuwe werkwereld.

Het is in deze vernieuwende context dat wij op zoek zijn naar een Beleidsmedewerker alcohol, voor de dienst Voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptieproducten binnen het DG Dieren, planten en voedsel.

Als Beleidsmedewerker alcohol bestaat u takenpakket ondermeer uit:

- U voert de voor 2023 en 2024 geplande acties uit van het Interfederaal Plan 2023 -2025 ter bestrijding van het schadelijk gebruik van alcohol van de minister van Volksgezondheid in overleg met het diensthoofd, de strategische cel van de minister, het DGGS en de actoren van de sector.

- U ontwikkelt en volgt de regelgeving op en bereidt de Belgische regelgeving en/of internationale verdragen voor om aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

- U verdedigt het standpunt van het departement tijdens vergaderingen met andere Belgische instanties (Sciensano, CSS, DGGS, FOD Financiën, enz.).

- U werkt samen met uw deskundige collega's en de juridische dienst.

- U neemt deel aan de uitvoering van het alcoholfonds

- U overlegt en onderhandelt met sectoren (bv. brouwerijfederaties,...) en NGO's.

- U krijgt on-the-job coaching van een ervaren collega in functie van uw vaardigheden en behoeften

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met

Fabien Bolle: fabien.bolle@health.fgov.be

Werkgever

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vast voor de gezondheids- en kwaliteitsaspecten van alle producten die in alle stappen van de voedselketen. Het is ook bevoegd voor het beleid en de controle op tabak en alcohol, cosmetica, dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, en voor de controle op veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen.

Het DG Dier, Plant en Voeding heeft volgende bevoegdheden :  

• de ontwikkeling van normen en regelgeving betreffende de gezondheidsaspecten van voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptieproducten.

• de controle op de naleving van de regelgeving omtrent volgende domeinen:

 • tabaksproducten en –reclame
 • e-sigaretten en aanverwante producten
 • rookverbod in openbare lokalen
 • verkoop van alcohol en tabak aan jongeren
 • cosmetica
 • tattooshops
 • bepaalde dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie
 • genetisch gemodificeerde organismen buiten de voedselketen

• het beheer van het sanitair beleid van Dieren en Planten.

• de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in België.

• de subsidie van wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond planten- en dierengezondheid en voedselveiligheid, dit ter voorbereiding en ondersteuning van het betrokken beleid.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Vaardigheden

- U analyseert doelgericht informatie en beoordeelt gegevens kritisch
- U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij u uw eigen functioneren kritisch in vraag stelt en uzelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën, benaderingen, vaardigheden en kennis.
- U denkt innovatief door nieuwe en creatieve ideeën aan te dragen
- U geeft advies aan uw gesprekspartners en ontwikkelt een vertrouwensrelatie met hen op basis van uw deskundigheid.
- U brengt gegevens, ideeën en meningen op een correcte en gestructureerde manier mondeling over en versterkt ze met gepast non-verbaal gedrag.

Troeven

- Ervaring met gezondheidsbeleid strekt tot aanbeveling

 

 

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk mogelijk 

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 01/06/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be - met vermelding van het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne